Italy - Veneto - Venice

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (409)

« Previous12345678...2021Next »
Alireza Javaheri on September 22, 2011

ونیز به شهر کانال‌ها مشهور است و با جمعیتی بالغ بر ۲۷۱، ۶۶۳ نفر مرکز ناحیه وِنِتو است.

شهر ونیز در شمال ایتالیا و در میان دریای آدریاتیک قرار گرفته‌است.

ونیز بصورت جزیره‌های کوچک است و خشکی‌ها به وسیله کانال‌ها از هم جدا شده‌اند و تردد در شهر به وسیله قایق صورت می‌گیرد.

شهر ونیز یکی از شهرهای توریست پذیر جهان است و سالانه میلیون‌ها توریست به این شهر میروند از دیدنی‌های این شهر میتوان به میدان سن مارکو محل دفن مرقس یکی‌ از حواریون حضرت مسیح که به سن مارکو مشهور است

Alireza Javaheri on September 22, 2011

Venezia (IPA: /veˈnɛtʦːja/, Venexia[7] /veˈnɛsja/ in veneziano) è un comune italiano di 270.957 abitanti[8], capoluogo dell'omonima provincia e della regione Veneto. È il primo comune della regione per popolazione[9] e per superficie[10]. La città di Venezia è stata per più di un millennio capitale della Repubblica di Venezia e conosciuta a questo riguardo come "la Serenissima", la Dominante e "la Regina dell'Adriatico". Questi appellativi erano opposti a "la Superba" o "la Dominante dei Mari", riferiti alla repubblica marinara di Genova, principale concorrente e avversaria di Venezia. Per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo ed è annoverata, assieme alla sua laguna, tra i patrimoni dell'umanità[11] tutelati dall'UNESCO: questo fattore ha contribuito a farne la seconda città italiana dopo Roma con il più alto flusso turistico[12], in gran parte dall'estero. Il territorio comunale si estende su buona parte della laguna di Venezia ma anche sulla terraferma circostante, comprendendo la vasta area metropolitana che ha per centro Mestre.

Il toponimo "Venezia" (e le sue antiche varianti: Venédia-Venétia-Venésia-Venéxia-Vinegia) era utilizzato inizialmente per indicare tutta la terra dei Veneti antichi, corrispondente pressappoco agli attuali Veneto e Friuli. Venetia compare così nella suddivisione amministrativa augustea dell'Italia (7 d.C) e, accanto all'antica Istria, faceva parte della X Regio. Il toponimo continuò ad essere utilizzato sotto i Bizantini che chiamavano Venetikà o, in latino Venetia maritima, la fascia costiera da Chioggia a Grado[13]. Di conseguenza, il nome è passato poi ad indicare il ducato di Venezia e solo più tardi la sua capitale: è noto infatti che il centro è sorto in epoca tarda riunendo gli abitati sorti sulle sue isole. Una particolarità del nome latino di Venezia è che esso è un plurale tantum, si declina cioè al plurale Venetiae e non Venetia; questo forse perché la città veniva concepita come l'unione di più centri sorti sulle diverse isolette e poi fusisi insieme, o comunque costituita da una pluralità di elementi[14]. Nei documenti antichi la regione compariva, quindi, al singolare Venetia (Venetia et Histria, Venetia Maritima), ma quando ci si riferiva alla città si ricorreva invece al plurale: Venetiarum Civitas, Venetiarum ResPublica, Venetiarum Patriarcha.

Venezia sorge sul livello del mare, in mezzo alla laguna omonima su un totale di 118 isolette consolidate grazie a palafitte e ad una copertura lapidea che ne ha permesso l'urbanizzazione. Alcune di queste isole sono raccolte in gruppi organici tra di loro mentre altre risultano invece più disperse. La parte storica della città, posta al centro dell’omonima laguna, viene tradizionalmente suddivisa in sei sestieri: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. I sestieri della città antica si articolano intorno alla doppia ansa del Canal Grande, la via d’acqua principale da cui si snoda una fitta rete di circa 150 canali minori.[15] Tra le isole maggiori che contornano il nucleo storico e che fanno parte anch'esse del comune, si ricordano Murano, Burano celebri rispettivamente per la lavorazione del vetro e dei merletti, Torcello e la lunga e sottile isola del Lido con i suoi stabilimenti balneari. Per quanto riguarda il rischio sismico, Venezia è classificata nella zona 4, ovvero a sismicità molto bassa.

Alireza Javaheri on September 22, 2011

Venice (Italian: Venezia [veˈnɛttsja] ( listen), Venetian: Venexia [veˈnɛsja]) is a city in northern Italy which is renowned for the beauty of its setting, its architecture and its artworks. It is the capital of the Veneto region. In 2009, there were 270,098 people residing in Venice's comune (the population estimate of 272,000 inhabitants includes the population of the whole Comune of Venezia; around 60,000[1] in the historic city of Venice (Centro storico); 176,000 in Terraferma (the Mainland), mostly in the large frazioni of Mestre and Marghera; 31,000 live on other islands in the lagoon). Together with Padua and Treviso, the city is included in the Padua-Treviso-Venice Metropolitan Area (PATREVE) (population 1,600,000). The name is derived from the ancient Veneti people who inhabited the region by the 10th century B.C.[2][3] The city historically was the capital of the Venetian Republic. Venice has been known as the "La Dominante", "Serenissima", "Queen of the Adriatic", "City of Water", "City of Masks", "City of Bridges", "The Floating City", and "City of Canals". Luigi Barzini described it in The New York Times as "undoubtedly the most beautiful city built by man".[4] Venice has also been described by the Times Online as being one of Europe's most romantic cities.[5] The city stretches across 117 small islands in the marshy Venetian Lagoon along the Adriatic Sea in northeast Italy. The saltwater lagoon stretches along the shoreline between the mouths of the Po (south) and the Piave (north) Rivers. The Republic of Venice was a major maritime power during the Middle Ages and Renaissance, and a staging area for the Crusades and the Battle of Lepanto, as well as a very important center of commerce (especially silk, grain and spice trade) and art in the 13th century up to the end of the 17th century. This made Venice a wealthy city throughout most of its history.[6] It is also known for its several important artistic movements, especially the Renaissance period. Venice has played an important role in the history of symphonic and operatic music, and it is the birthplace of Antonio Vivaldi.

Alireza Javaheri on September 22, 2011

Venedig (italienisch Venezia [veˈnɛʦːi̯a], venezianisch Venexia oder Venezsia [veˈnɛsi̯a]) ist eine Stadt im Nordosten Italiens an der adriatischen Küste. Sie ist die Hauptstadt der Region Venetien und der Provinz Venedig und trägt den Beinamen La Serenissima („Die Durchlauchtigste“). Am 31. Dezember 2010 zählte man 270.884 Einwohner in Venedig. Bei der Volkszählung 2006 hatte die Stadt 268.934 Einwohner[2], davon wohnten 176.621 auf dem Festland, 61.611 im historischen Zentrum (centro storico) und weitere 30.702 innerhalb der Lagune. Das historische Zentrum erstreckt sich über mehr als 100 Inseln[3] und liegt ebenfalls in der Lagune, die zwischen den Mündungen des Po im Süden und des Piave im Norden liegt. Die Fläche der Stadt beträgt nach offiziellen Angaben genau 414,573211 km², davon sind 257,7256 km² Wasserfläche.[4] Rund ein Jahrtausend lang war die Stadt als Republik Venedig eine der bedeutendsten politischen und wirtschaftlichen Mächte und eine der größten europäischen Städte, bis ihre Selbstständigkeit 1797 endete. Ihr Adel[5], der politisch dominierte, stellte zeitweise den größten Zwischenhändler zwischen Westeuropa und dem östlichen Mittelmeer dar. Die Stadt profitierte vom Handel mit Luxuswaren, Gewürzen, Salz und Weizen, entwickelte sich zugleich zum größten Finanzzentrum. Venedig und seine Lagune stehen seit 1987 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.[6] Sie haben überaus häufig inspirierend auf Künstler gewirkt, zugleich ist Venedig eine der am häufigsten von Touristen aufgesuchten Städte. Mit den daraus resultierenden Einnahmen versucht man, die überalterte und von häufigen Überschwemmungen (acqua alta) bedrohte Stadt zu sanieren und ihr neben den traditionellen Lebensgrundlagen neue zu erschließen.

Alireza Javaheri on September 22, 2011

Venecia (en italiano Venezia y en veneciano Venessia o Venesia1 ) es una ciudad de Italia, capital de la región de Véneto. Conocida como «la ciudad de los canales», está situada en el nordeste del país, sobre un conjunto de islas que se extiende por una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po (sur) y Piave (norte). Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por 455 puentes, si incluimos las islas de Murano y Burano.2 En sí, la ciudad la forman 118 islas unidas por 354 puentes y dividida por 177 ríos y canales. 3 Se llega a Venecia desde tierra firme por el Puente de la Libertad, que accede al Piazzale Roma. Desde su fundación, la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad afronta una grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño tiene lugar la llamada acqua alta (marea alta), dos veces al día, que inunda completamente la Plaza de San Marcos. El gobierno italiano prepara un proyecto, denominado "MOSE" (Modulo sperimentale elettromeccanico), para levantar unos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del agua del mar.

Algunos de los islotes de la laguna estuvieron poblados por pescadores desde la época romana, pero solamente en la Edad Media la zona comenzó a adquirir importancia, introduciéndose en la órbita bizantina y separándose cada vez más de las ciudades de tierra firme, que se convirtieron en lombardas. En la Antigüedad esta región estaba habitada por el pueblo véneto. Cuando los germanos empezaron a invadir Italia en el siglo V, los habitantes de algunas ciudades (Padua entre otras) se refugiaron en estas islas. Se establecieron y llegaron a tener su propio gobierno presidido por 12 tribunos, tantos como islas principales había. Casi desde el principio esta comunidad fue autónoma y obtuvo su independencia en el siglo IX; el gobierno de la ciudad lo ostentaba un dux o dogo, cargo de carácter vitalicio, no hereditario. En el siglo IX, mientras que la mayor parte de Italia estaba en manos de los francos, el pequeño Estado lagunar encontró en las islillas del Rialto su centro político y su nuevo núcleo de agregación urbana; el dogo (doge en veneciano) que ejercía el poder, apoyado por la aristocracia local, consiguió la autonomía del Imperio de Oriente y comenzó así para Venecia una secular y gloriosa historia de dominio sobre el mar, de intensos tráficos comerciales con Oriente y extraordinario desarrollo artístico, con rasgos de gran originalidad, ya que Venecia no era ciudad completamente oriental, ni del todo occidental, sino un punto de fusión original y dinámico de las dos tradiciones. Venecia no conoció el periodo feudal ni el comunal: fue una república aristocrática (también inédita), con un dogo (dux) elegido y coadyuvado por organismos colegiales. En Alta Edad Media, Venecia se expandió gracias al control del comercio con Oriente y a los beneficios que esto suponía, expandiéndose por el mar Adriático. El apogeo de Venecia alcanzó su cénit en la primera mitad del siglo XV, cuando los venecianos comenzaron su expansión por Italia, como respuesta al amenazador avance de Gian Galeazzo Visconti, duque de Milán.

Alireza Javaheri on September 22, 2011

Venise (italien : Venezia, vénitien : Venesia), surnommée la « Cité des Doges » ou la « Sérénissime », est une ville de la plaine du Pô au nord-est de l'Italie et la capitale de la Vénétie. Fondée peu après 568, elle fut la capitale pendant huit siècles (1001-1797) de la République de Venise. La ville est célèbre pour ses canaux, sa place Saint-Marc, son palais des Doges ainsi que son carnaval. Venise comptait 268 993 habitants début 20082 dont 60 052 intra-muros3. Venise et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La région à l'extrémité nord-ouest de la mer Adriatique, où se jettent plusieurs fleuves issus des Alpes, est habitée dès l'Antiquité par des pêcheurs, mariniers et saulniers. Cette zone faisait partie de la région X créée par Auguste, cette région fut nommée ensuite Venetia du nom des Venètes, ancien peuple italique intégré dans la République romaine dès le iie siècle av.J-C ; Aquilée — sur la terre ferme — était le centre religieux et portuaire important. Les invasions des Goths d'Alaric Ier et des Huns d'Attila poussent les populations locales à se réfugier dans les îles des marais situés le long de la mer Adriatique, près du delta du Pô. Selon la légende qui sera développée ultérieurement par les Vénitiens pour démontrer l'ancienneté de leur cité et la lointaine origine de leur liberté, Venise aurait été fondée le 25 mars 421 dans les îlots du rivus altus, qui deviendra le Rialto. En 452, un premier établissement est fondé par des réfugiés de Padoue et d'Aquilée. La région échut par la suite au royaume ostrogoth puis fut reconquise avec le reste de l'Italie par le général Bélisaire, devenant une province de l'Empire romain d'orient sous Justinien Ier. La ville de Venise a été fondée vers la fin du vie siècle par des habitants des régions voisines venus se réfugier en nombre dans les îles de la lagune formée par l'estuaire du Pô après l'invasion de l'Italie du nord par les Lombards en 568. En effet, cette zone marécageuse, difficile d'accès pour des navires à quille, était restée sous la juridiction de l'exarchat de Ravenne, province de l'Empire romain d'Orient. Elle fut donc initialement un refuge de la civilisation romano-byzantine mais au fur et à mesure de son développement, son autonomie s'accrut pour aboutir à l'indépendance. Profitant de l'antagonisme entre l'exarchat de Ravenne et les Lombards, les Vénitiens élargirent leur marge de manœuvre politique et se dotèrent d'un pouvoir local incarné par le premier duc ou « doge », Paolucio Anafesto (697-717), personnage aux confins de la légende et de l'histoire. La ville de Venise ne devint réellement indépendante qu'après le retrait des Byzantins de l'Adriatique, peu après l'an 1000, lors de l'émergence du royaume de Hongrie. La cité-État s'appuya dès lors sur la mer pour étendre son pouvoir. Venise n'eut pas de constitution propre. En effet la définition des attributions et le mécanisme des institutions gouvernementales relevaient à Venise du droit coutumier. Les organes de décision gouvernementaux formaient une pyramide dont l'Assemblée populaire était la base et le doge le sommet. Entre les deux siégeaient le Grand Conseil, les Quarante et le Sénat, puis le Conseil ducal. Cette organisation politique dont les traits se dessinent au xiiie siècle se maintiendra jusqu'en 1797.

سید ابوالفضل رضایی on September 22, 2011

بسیار زیبا و واجب البازدیده

:o)

LIKE

Akbar&Armaghan Nouri on September 22, 2011

great shot

very beautiful


like

pedro car on September 22, 2011

bello canal de Venecia un tiro Like saludo

amir sarhangi on September 22, 2011

جالب ودر عین حال زیبا ممنون از توضیحات like

Dalibor Delibasic on September 22, 2011

Excellent light and photo. Like

Giovanni-Casadio on September 22, 2011

Una bellissima veduta di un canale di Venezia,complimenti x la foto...LIKE.

Saluti..Giovanni

漂亮妈咪 on September 22, 2011

A perfect picture, I like ~ ~ ~ very charming.

Olivier Mercier on September 22, 2011

Magnifique lumière , belle image BRAVO!

Heinz Peierl on September 22, 2011

Schön gestaltet

Gefällt mir

Like 7

Viele Grüße von der Mosel

Heinz

amir heydari on September 22, 2011

بسیار زیباست، ل

antoni f. on September 22, 2011

love Venice, perfect light and fine colors, lk

good day

kurt Oblak on September 22, 2011

Ein wunderschöner Blickfang,like 10,gruß KURT

Vanni Lazzari on September 22, 2011

Molto bella, saluti Vanni

Luis Perez on September 22, 2011

Bella foto excelente luz y color, saludos. Luis

« Previous12345678...2021Next »

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

WorldItalyVeneto

Photo taken in Venezia-Murano-Burano, Venezia, Italy

Photo details

 • Uploaded on September 22, 2011
 • Attribution
  by Alireza Javaheri
  • Camera: OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD u10D,S300D,u300D
  • Taken on 2006/09/28 18:06:14
  • Exposure: 0.003s (1/400)
  • Focal Length: 5.80mm
  • F/Stop: f/3.100
  • ISO Speed: ISO80
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups