Η Μονή του Παντοκράτορος Χριστού / The Monastery of Christ Pantocrator / Molla Zeyrek Camii / Info on 1st page

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (103)

« Previous123456Next »
Sofia Siatravani on September 23, 2011

Πηγή:http://el.wikipedia.org

Η μονή του Παντοκράτορα είναι, μετά την μονή της Αγίας Σοφίας η πιο εντυπωσιακή των σωζόμενων βυζαντινών εκκλησιών. Η τοποθεσία της είναι άνω της πύλης των αλεύρων,[1] στην δεξιά πλευρά της λεωφόρου που πηγαίνει από την πύλη αυτή ως το υδραγωγείο του Ουάλεντος. Κείτεται σε τεχνητό λόφο. Στα ανατολικά είναι χτισμένα απόκρημνα τείχη πολλών μέτρων ύψους, που συγκρατούν το έδαφος. Πάνω στον λόφο βρίσκονται μαρμάρινοι κίονες και τεράστιοι λίθοι, όπως σύμφωνα με την Βυζαντινή αρχιτεκτονική. Στον βορά βρίσκονταν επίσης τείχη, τα οποία κατεδαφίστηκαν και έχουν μείνει ερείπια. Μεταξύ των τειχών αυτών και του ιερού βήματος σώζεται η μεγαλύτερη δεξαμενή του ναού, την οποία πρώτος αναφέρει ο Ιταλός Βουονδελμόντι το 1422. Μεταγενέστερες περιγραφές έχουμε από τον Γάλλο Chevallier και τον Γερμανό Χάμμερ. Πάνω από αυτήν την δεξαμενή είναι χτισμένα ένα ευκτήριο και σπίτια οθωμανικά. Μπροστά από τον ναό βρίσκεται μια μεγάλη αρχαία λάρνακα με ίχνη σταυρών που χρησιμεύει ως κρήνη. Η μονή έχει έναν μεγαλοπρεπή νάρθηκα. Η αξιοθαύμαστη βασιλική πύλη είναι κτισμένη με μονόλιθους παραστάδες από πολύτιμο ερυθρό στικτό μάρμαρο. Στο εσωτερικό του ναού δεν υπάρχουν βυζαντινά κοσμήματα, ο χώρος του όμως είναι φωτεινότατος. Σχεδόν 150 βήματα κάτω από την μονή υπάρχει το κτίριο της βιβλιοθήκης της μονής.

Η μονή αυτή ανεγέρθη από την Ειρήνη, σύζυγο του Ιωάννη του Κομνηνού. Τη εποχή της κατασκευής της ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό μοναχών μονή της Κωνσταντινούπολης. Ήταν δε η πλουσιότερη και λαμπρότερη μονή της Κωνσταντινουπόλεως. Μνημονεύεται συχνότατα στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία του Βυζαντίου. Η πολυδάπανη κατασκευή συνεχίστηκε μετά τον θάνατο της Ειρήνης από τον σύζηγό της, Ιωάννη. Αμφότεροι συνετάφησαν στην μονή αυτή. Τα εγκαίνια της μονής γιορτάζονταν κάθε χρόνο την 4η Αυγούστου. Επί της βασιλείας των Λατίνων, η μονή μεταβλήθηκε σε λατινική εκκλησία. Ίσως εδώ να κατοίκησαν επτακόσιοι μοναχοί του Τάγματος του Αγίου Αντωνίου. Δεν είναι γνωστό πότε μετατράπηκε σε οθωμανικό τζαμί. Σήμερα ονομάζεται τέμενος του Ζεϊρέκ (Ζεϊρέκ τζαμί), κατά την σχολή κάποιου λογίου ονόματι Ζεϊρέκ Μεχεμέδ εφέντη που έμενε εκεί κοντά και πέθανε είκοσι χρόνια μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Ο ναός γνώρισε μεγάλη συρροή πιστών, και πολλά ήταν τα δωρήματα των πιστών, λόγω των πολύτιμων κειμηλίων που φυλάσσονταν εκεί. Την εποχή του Μανουήλ του Κομνηνού και ηγουμένου Ιωσήφ η μονή φιλοξένησε την σεβάσμια εικόνα του Αγίου Δημητρίου από την Θεσσαλονίκη. Μια άλλη εικόνα της Παναγίας από την Παλαιστίνη, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, και δώρο στην Πουλχερία από την Ευδοκία την Αθηναία μεταφέρθηκε εδώ από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο μετά τον διωγμό των Λατίνων το 1261. Στον ναό φυλάσσονταν ο λίθος, ο οποίος κατά τον θρύλο είχε σμυρνιστεί το νεκρό σώμα του Ιησού μετά την καθαίρεσή του από τον σταυρό. Ο λίθος αυτός φυλάγονταν αρχικά στην Έφεσο, και μεταφέρθηκε από εκεί στα ανάκτορα του Βυζαντίου, και τελικά στην μονή του Παντοκράτορα από τον ίδιο τον Μανουήλ. Στην μονή αυτή ετάφη ο Μανουήλ ο Κομνηνός. Εδώ ετάφησαν επίσης η Ειρήνη, αδελφή του Ανδρονίκου του Πρεσβυτέρου, ο Μανουήλ ο Παλαιολόγος, οι δύο γιοι του, Θεόδωρος και Ανδρόνικος, και η Ευγένεια θυγατέρα του Γαττελουζίου, αυθέντου της Λέσβου.

Imre Lakat on September 23, 2011

Excellent composition !

Like !

Best wishes , Imre

jvsphoto on September 23, 2011

I don't understand what you wrote in Greek, but the photo looks great! :-)

greetings, Jos.

Akbar&Armaghan Nouri on September 23, 2011

nice shot

very beautiful

like


Hi

we are about to make a collection of difficultly taken photos

if you have ones,please join

unsafe or difficult shot group

and upload yours there

thanks for your coaporation

amadeus2050 on September 23, 2011

Hola Sofia.

Beautiful monastery. good shot and interesting information. I had to translate it into google translator that the Panoramio have problems when changing the alphabet. LIKR35. Greetings from Spain.

amadeus2050.

Sofia Siatravani on September 23, 2011

The Monastery of the Pantocrator is at the monastery of Agia Sophia, the most impressive of the surviving Byzantine churches. The location is above the gate of the meal [1] on the right side of the highway that goes from the gate as the aqueduct Oualentos. Lies in an artificial hill. To the east is built steep walls of several meters high, holding the ground. Over the hill are marble columns and huge stones, as according to the Byzantine architecture. In the north were also walls, which were demolished and left ruins. Between these walls and the sanctuary stands the largest reservoir of the church, which first reported by the Italian Vouondelmonti in 1422.

Subsequent descriptions we have from the French and German Chevallier Hummer. More from this tank is built a efktirio and Ottoman houses. In front of the temple is a large urn with traces of ancient crosses which serves as a fountain. The monastery has a magnificent cast. The remarkable royal gate is built with monolithic jambs of precious red speckled marble. Inside the church there are Byzantine jewelry, the site however is BRIGHT. Nearly 150 steps down from the monastery is the building of the library of the monastery. This monastery was built by Irene, wife of John Comnenus. The era of manufacturing was the largest in area and population of monks monastery in Constantinople. He was also the richest and most glorious monastery in Constantinople. Mentioned frequently in political and ecclesiastical history of Byzantium. The costly construction continued after the death of Peace by the spouse, John. Both synetafisan in this monastery. The inauguration of the monastery celebrated every year on August 4. The reign of the Latins, the monastery turned into a Latin church. Perhaps here lived seven hundred monks of the Order of St. Anthony. It is not known when it was converted into an Ottoman mosque. Today called mosque Zeyrek (Zeyrek mosque) when a faculty scholar named Zeyrek Mechemed Effendi who lived nearby and died twenty years after the fall of Constantinople.

The church has experienced a large influx of worshipers, and many were the gift of the faithful because of the valuable relics kept there. At the time of Manuel Comnenus, and the abbot of the monastery Joseph hosted the venerable icon of St. Demetrius of Thessaloniki. Another picture of Our Lady of Palestine, to St. Luke, and a gift to Pulcheria by Evdokia the Athenian moved here from Michael Palaeologus after the expulsion of the Latins in 1261. The church kept the stone, which as legend had smyrnistei the dead body of Jesus after the deposing of the cross. This stone were kept initially at Ephesus, and moved from there to the Palace of Byzantium, and finally to the monastery of Pantokrator himself Emmanuel. In this monastery was buried Manuel Comnenus. Here also were buried Irene, sister of Andronicus the Elder, Manuel Paleologos, two sons, Theodore and Andronicus, and Courtesy daughter Gattelouziou, lord of Lesbos.

Sofia Siatravani on September 23, 2011

-Dear friends of Panoramio, many thanks for the kind comments and like:


Imre Lakat


jvsphoto I hope now is to understand the translation!


akbar&armaghan nouri


amadeus2050 I hope now is to understand the translation!


Best wishes from Greece. Sofia.

刘红石 on September 24, 2011

伟大的建筑,美丽的摄影! 喜欢

Dr.Azzouqa on September 24, 2011

Beautiful tower.

Excellent shot.

LIKE.

Best wishes from Jordan.

Mustafa

Emil.S on September 24, 2011

like,nice colors...Emil

Jan van Oosthuizen (… on September 24, 2011
 • Hello Sofia,
 • You made an excellent tour through Istanbul. Very good photo of this very old convent. I know the problems with the translations. At the moment everything is translated again, also from Greek. But sometimes they just will not popup. Thank you for sharing the interesting information.
 • LIKE
 • Best wishes to Greece and kind greetings from Oirschot - Holland, Jan
Sergio Bagna No View… on September 24, 2011

Imposing construction! Like! Greetings from Italy, Sergio

Maziyar Heydari on September 24, 2011

Beautiful Place LIKE

角谷雅一 on September 24, 2011

Beautiful contrasts and colors!

Like

Greetings from Japan.

Giorgos Gioutlakis on September 24, 2011

Είναι πολύ καλό να μαθαίνουμε την ιστορία,να αναδεικνύουμε τα γεγονότα,και όχι να τα αποσιωπούμε. Χαιρετισμούς Γιώργος

Andrjuschenka on September 24, 2011

And I like your photo very much, Sofia!

Thanks for the detailed explanation!

Have a nice evening - and a pleasant sunday!

Andreas

καλογερος on September 24, 2011

Like!

Denis Kolec on September 24, 2011

Great shot and info! L17
Have a nice Sunday,Sofia!

Gyula Kaszás on September 24, 2011

Wonderful Shot!LIKE!

PeymanPakzad on September 25, 2011

very nice.

« Previous123456Next »

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

 • Uploaded on September 23, 2011
 • © All Rights Reserved
  by Sofia Siatravani
  • Camera: SONY DSC-TX9
  • Taken on 2011/07/28 20:55:35
  • Exposure: 0.077s (1/13)
  • Focal Length: 4.43mm
  • F/Stop: f/3.500
  • ISO Speed: ISO1600
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups