Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Betlejem - Basilica Nativity of Christ (Bazylika Narodzenia Chrystusa) - scan 26.11.2007

Bethlehem - in this city was born, David, anointed by Samuel to King of Israel. Here fulfilled prophecy and the world came to Christ - Emmanuel - Prince of Peace. Basilica of the Nativity which can be seen today, dates from about the year 540th She was repeatedly destroyed and rebuilt. It is, perhaps, the oldest Christian temple. After centuries of disputes over ownership between Christians, seem to cry over their condition. On the right side of the altar, in the basement of the basilica, there is a grotto with a silver star in the spot where Christ was born.

Betlejem – w tym mieście narodził się Dawid, namaszczony przez Samuela na Króla Izraela. Tutaj wypełniły się proroctwa i na świat przyszedł Chrystus – Emmanuel – Książę Pokoju. Bazylika Narodzenia którą można dzisiaj oglądać, pochodzi z około roku 540. Była wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Jest, być może, najstarszą świątynią chrześcijańską. Po wiekach sporów o prawo własności między chrześcijanami, wydaje się płakać nad swoim stanem. Po prawej stronie ołtarza, w podziemiach bazyliki, znajduje się grota ze srebrną gwiazdą w miejscu gdzie narodził się Chrystus.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on December 7, 2011
  • © All Rights Reserved
    by Zygmunt Borowski