Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

BĂILE OLĂNEŞTI - City Hall and the Orthodox Church - Primăria şi Biserica

SCURT ISTORIC www olanesti-romania.ro Prima atestare documentară a localităţii Băile Olăneşti datează din 19 iulie 1527. Apele minerale de la Olăneşti sunt menţionate prima dată într-un hrisov din 1760 şi sunt numite ape tămăduitoare, acestea aflându-se pe moşia clucerului Toma Olănescu care construieşte primele camere de băi. În privinţa denumirii localităţii Olăneşti, părerile sunt împărţite. Unele izvoare susţin că numele staţiunii provine de la cavalerii armatei austriece. Aceştia se numeau "olane", respectiv "ulani". Alţii sunt de părere că numele se datorează în mare parte boierilor locului, cum ar fi Toma Olănescu. Vestea efectului tămăduitor a fost întărită chiar de conducătorul Revoluţiei din 1821, Tudor Vladimirescu, care se retrăgea aici, pe moşia Olăneştilor împreună cu grupul său de boieri. Primele analize ale acestor ape au fost făcute de dr. Karl Friedrich Siller în anul 1830 ceea ce a determinat creşterea numărului de beneficiari ai tratamentului de aici. În anul 1853-1854 se face a doua analiză de către Petrache Poenaru, iar mai târziu , de profesorul de chimie Alexe Marin. În urma cererii generalului dr. Carol Davilla, care vizitase staţiunea împreuna cu elevii şcolii de medicină din Bucureşti, în anul 1869, d-rul chimist Bernath Lendway face o nouă analiză a izvoarelor şi comunică rezultatul în ziua de 14 iunie 1869 printr-o telegramă în care işi manifestă surprinderea şi încântarea, numind apele ca fiind “de natură extraordinară“. În anul 1873 apele minerale de la Olăneşti sunt trimise la Expoziţia din Viena, unde sunt din nou examinate, obţinând Medalia de Aur. După lucrările chimice, analitice, comparative, apele minerale de la Olăneşti, s-au comparat cu mai multe surse străine şi s-a constatat că studiile geologice şi hidrologice efectuate de dr.Knott, inspector general al apelor minerale din Austria, ca şi analizele chimice ale tuturor izvoarelor minerale făcute de prof. Krizan de la Institutul Chimic din Praga au permis ca în anul 1922 să poată începe captarea, dupa cele mai noi tehnici ale vremii, a 22 surse de ape minerale. Acţiunea a beneficiat şi de sprijinul casei Rumpel A.G. din Viena, specializată în astfel de lucrări.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on February 19, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Vokrug Sveta
    • Camera: HITACHI DZ-HS300E
    • Taken on 2012/02/16 12:34:10