0004. Searching for fortune??? A funny story written in three languages: English, Polish, Italian. LEAVE A COMMENT IF YOU WISH. No stars and likes needed.

Small photos are not selected for Google Earth or Google Maps [?]

My gallery on one page <---> my p-track <--------------------------------------------------------------------------------> My Yellow Star Photos Collection


When I uploaded my first photo with ID 66651558, I realized that it included three numbers six in its ID number. And so I remembered the recent conversation in Italian language, that had place on one of my cancelled pictures. It was referring to the sequence of six, bearers of misfortune. And I said to myself: "No, it's not possible! There are so many people that should suffer after taking it!" Then I went forward and back with the ID photo number to see who would be my companions in the hypothetical misfortune. That's how I found this image with ID 66651556. I was surprised by the large amount of the same squares that I found in that gallery and I noticed that its owner was uploading them right at that moment. I've downloaded one of those images (the one you see up here) to see what was its size: small, just 1.17 KB. I realized that sesissepte, the owner of the gallery, was trying to take for himself the ID containing the sequence of only 6, uploading images "flash-upload" - very slight. And he/she was not uploading them from one unique account. Here's another one. It was night and I've waited for a long time to see how it would finish, but the sleepiness put the ko to me and at 2000 images from the target I was gone to bed. The next morning, curious to know if sesissepte was lucky taking that number, I immediately opened Pan. And I found the following capture with the ID that sesissepte desired so much for him/herself. The owner of the photo took that number casually, I suppose, but the curiosity is the ID number associated to the image. The image is so appropriated for the significance of the number, and for the situation that had arisen around it that evening. We use to say: the luck is blind. But looking at the fortunate image we would say that it is also intelligent and mischievous. Our friend was so near to got that number, just one picture before. A third account, as you can see, but that evening I have identified five if not six of them, and who knows how many other accounts he/she has opened to get the very desired 66666666 ID. Luck is a beast that makes a mockery of those who are looking for it. I have the pleasure to share this funny story with my friends of Panoramio :)


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


Gdy załadowałam moje pierwsze zdjęcie z ID 66651558, zorientowałam się, że miało ono trzy szóstki w swoim numerze ID. Od razu przyszła mi na myśl dyskusja (w języku włoskim) jaka odbyła się na jednym z moich ostatnich zdjęć, które później usunęłam. Dotyczyła ona pechowych numerów, w tym właśnie sekwencji z szóstek. I pomyślałam sobie: daj, ilu ludzi musiałoby mieć pecha, ponieważ załapali ten numer! Poszłam o kilka ID do przodu i kilka ID do tyłu, z ciekawości kto byłby moim towarzyszem nieszczęsnego trafu. W ten sposób dotarłam do tego oto obrazu z numerem ID 66651556. Zdziwiła mnie ogromna ilość tych samych kwadracików, które wypełniały całą galerię i zauważyłam, że jej właściciel ładował je w tym samym momencie. Pobrałam jedno z tych obrazków (ten który widzicie wyżej), aby sprawdzić jaki miał rozmiar: niewielki, zaledwie 1,17 KB. Zrozumiałam że sesissepte usiłował zdobyć dla siebie nr ID skomponowany z samych szóstek ładując obrazki o małym rozmiarze (flash-load) i dużej ilości. I nie tylko z jednego konta. Oto kolejne jego konto. Była już noc i czekałam dość długo aby zobaczyć jak się mu powiedzie, ale sen mnie zmorzył i na dwa tysiące zdjęć przed celem poszłam spać. Następnego rana, po przebudzeniu, weszłam na Pano, ciekawa czy udało mu się zdobyć dla siebie ten numer. I znalazłam to oto zdjęcie z ID, które sesissepte chciał sobie koniecznie przywłaszczyć. Właściciel tego obrazu, najprawdopodobniej, znalazł się z tym numerem na nim całkiem przypadkowo, ale co jest zadziwiające to to, że przywłaszczone temu numerowi nie mogło znaleźć się zdjęcie bardziej właściwe, tak ze względu na numer odnoszący się do treści obrazu, jak ze względu na sytuację jaka się wokół tego numeru wytworzyła tamtego wieczoru. Mówi się, że los jest ślepy. Ale widząc zdjęcie, powiedzieć można, że jest także inteligentny i przekorny. Nasz przyjaciel z Pano, prawie sobie przywłaszczył tą szczęśliwą szóstkową sekwencję. O jeden numer za wcześnie. To jest trzecie jego konto, ale tamtego wieczoru, zidentyfikowałam ich pięć, jak nie sześć i kto wie ile ich jeszcze posiał wkoło. Szczęśliwy los to bestia i w nos się śmieje tym, którzy chcą go przechytrzyć. Z przyjaciółmi z Pano dzielę się tą zabawną historyjką która na tych stronach, będących częścią naszej codzienności, miała swe miejsce :)


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


Quando ho caricato la mia prima foto con il numero 66651558, mi sono accorta che comprendeva tre sei nel suo ID. E così mi sono ricordata il recente discorso su una mia foto che si riferiva alla sequenza dei sei, portatori di sfortuna. Mi sono detta subito: ma va! sai quanta gente dovrebbe soffrire per averlo preso?! Sono andata un paio di id in avanti e un paio di id indietro per vedere chi sarebbero i miei ipotetici compagni di sfortuna. Così ho trovato questa immagine con il numero ID 66651556. Mi ha sorpreso la grande quantità degli stessi quadratini presenti in quella galleria e ho notato che il suo proprietario li stava caricando proprio in quel momento. Ho scaricato una di queste immagini (visibile qui sopra) per capire qual era la sua dimensione: piccolissima, appena 1,17 KB. Ho realizzato che sesissepte stava cercando di prendere per sé l'id composto di soli 6 caricando immagini "carica-flash" - leggerissime. E non da un solo account. Eccone un altro. Era notte e ho aspettato abbastanza a lungo per vedere il seguito, ma il sonno mi ha messo il ko e a circa 2000 immagini dal target sono andata a dormire. La mattina seguente, curiosa di sapere se si fosse accaparrato quel numero, ho subito aperto Pan. E ho trovato il seguente scatto con l'id da sesissepte desiderato. Il proprietario di questa foto ha preso quel numero casualmente, presumo, ma la curiosità sta nel fatto che su quel numero non poteva capitarci uno scatto più appropriato sia per il significato del numero riferito all'immagine, sia per la situazione che si era creata intorno ad esso quella sera. La fortuna è cieca, si dice. Ma a vedere l'immagine fortunata si direbbe che è anche intelligente e dispettosa. Il nostro amico panoramico lo ha quasi beccato quel numero, un'immagine prima. Un terzo account, come potete vedere, ma quella sera io li ho identificati cinque, se non sei e chi sa quanti altri ne ha messi in giro ancora. La Fortuna è una bestia che si fa beffe di chi la cerca. Con gli amici di Pan condivido questa simpatica storiella :)


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoriginal title: Come non vincere un "sei" # Jak nie wygrać "szóstki"

temporary title: Searching for fortune??? A funny story written in three languages: English, Polish, Italian. LEAVE A COMMENT IF YOU WISH. No stars and likes needed.

Show more
Show less
Save Cancel Want to use bold, italic, links?

Comments (77)

grecik on June 12, 2013

Ciao Patrizio :)

xaM-Max on June 12, 2013

Non riesci a recuperarli ? Però non mi ricordo di aver parlato di questa stranezza del 666666, me lo sarei ricordato :)) Troppo fuori di testa questi soggetti e finché si limitano a questo passi, il problema che alcuni vanno oltre !

xaM-Max on June 12, 2013

Mi stai dicendo che hai un talento diabolico Patrizio ? e che anche te stai fuori di testa per 'ste cavolate ? :)) Ti cancello dai pref immediatamente. Prego chiarire !!!

grecik on June 12, 2013

Ma talento in cosa Patrizio? Tu hai tante qualità e ciascuna può essere un tuo talento. Anch'io ho più di un talento :)) So fare foto strane, discorsi strani, smorfie (che non potete vedere per fortuna) strane quando vedo foto e discorsi degli altri strani... :))

grecik on June 12, 2013

Max, li ho recuperati ovviamente, ma non mi domandare come ho fatto. Sono talenti miei :)

xaM-Max on June 12, 2013

saranno pure talenti tuoi, ma sono anche talenti miei...e sto facendo humor inglese, perché se avessi usato il romano mi radiavano da Pan :))))

grecik on June 12, 2013

Siamo due estremamente talentuosi io e te :))))

xaM-Max on June 12, 2013

sì però un conto che mi autoradio un conto che mi radiano...sono un talentuoso pericoloso :)))

grecik on June 12, 2013

:) Un'opera trafugata da un altro account panoramico strano. A qualcosa alla fine è servita :)

xaM-Max on June 12, 2013

non ho capito ! hai fregato questa foto ad un altro ? Ma sei diabolica :))))

xaM-Max on June 12, 2013

e va beh, ma che cavolo, mo ve mettete anche a fregà le foto degli altri. Mi crolla un mito...e la creatività greciana che fine fa ? :)))

xaM-Max on June 12, 2013

ah sì ? ora la colpa è la mia !:)))

xaM-Max on June 12, 2013

dici che sono stato troppo brutale ? :))))

grecik on June 12, 2013

Sì, lo so, Patrizio, è un po' stanco forse :) Comunque cari miei amici strani, per essere proprio sincera, un'opera d'arte di grande valore, per essere trafugata ha bisogno di un ladro abile e creativo. Anche il ladro è un artista talvolta :))

xaM-Max on June 12, 2013

a parte lo stanco...direi che hai ragione :))) Bisogna saper rubare le opere di grande valore :)))

philippe salgarolo on November 14, 2013

et en français ?

joli ce bleu/azzuro/niebieski/blue etc. qui cherche fortune !

Philippe

grecik on November 22, 2013

Ciao Philippe! La tua lingua, purtroppo, non la conosco. Però mi fa molto piacere che questo "bleu" ha ricevuto un commento nella tua bellissima lingua francese :)

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

  • Uploaded on February 27, 2012
  • © All Rights Reserved
    by grecik

Groups