Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Epema State

Epema State

De Epemastate is een state, die eigendom is van de Heer en Mevrouw Jonkheer van Eysinga. Het huis ligt in de plaats Ysbrechtum, aan de westzijde van Sneek in Friesland. Het huis ligt terzijde van een laan, die vanaf de openbare weg naar het poortgebouw voert. Rechts van deze laan ligt een stuk bos, zodat het huis vanaf de weg niet te zien is.

Het huidige huis, de Epemastate, is omstreeks 1650 waarschijnlijk tot stand gekomen door de verbouwing van een herenboerderij, die wellicht toen al een versterkte woning was. Er was namelijk al sprake van een poortgebouw. Dit fraai gerestaureerde poortgebouw is nu de trotse toegang tot het landgoed Epemastate. De verbouw van de boerderij in 1652 werd gerealiseerd door Doeke of Duco Martens van Burmania, die het landgoed had gekocht van de heer Gravius.

Alliantiewapen

Voordat de Epemastate bestond, was er al een steenhuis, dat in de dertiende eeuw werd gebouwd door een hoofdeling van Ysbrechtum. De stins stond op een wier, een opgeworpen hoogte, op een plaats tussen de huidige poort van de Epemastate en de kerk. Omstreeks 1450 was deze stins echter al weer verdwenen, zodat van een echte voorganger van de Epemastate niet gesproken kan worden.

Duco Martens van Burmania was getrouwd met Eduarda Lucia van Juckema. Dit echtpaar liet boven de poortingang een steen met hun alliantieapen inmetselen.

Restauratie

In de negentiende eeuw werd de Epemastate verbouwd. Het huis was zeven traveeën breed en het had twee verdiepingen. Bij een restauratie in 1960 bleken er nog belangrijke middeleeuwse resten aanwezig te zijn. Om die reden werd de muur aan de achterzijde grotendeels teruggebracht in de zeventiende eeuwse toestand. Kort voor 1900 werd Wilco Julius van Welderen, baron Rengers de Epemastate. Het huis werd, zowel van binnen als van buiten ingrijpend verbouwd. Hierdoor kreeg vooral de voorgevel van de Epemastate haar neo-renaissancestijl. De entree werd wat naar voren gebracht en kreeg een nadrukkelijke bekroning met het wapen van Van Welderen-Rengers. In latere jaren vonden nog enkele minder ingrijpende verbouwingen plaats. Het huis beschikt nu over een souterrain, twee verdiepingen en een zolderruimte. Het huis is gedekt door een schilddak, voorzien van enkele schoorstenen. Ook de bijbouw, die een verdieping lager is, heeft een schilddak. Sinds de bouw van de Epemastate is zij generaties lang vererfd in de familie Burmania. In het huis hangen enkele portretten van leden van deze familie, temidden van een grote collectie Friese familieportretten. In 1746 volgen als bezitters van de Epemastate een aantal generaties Rengers en Van Welderen Rengers, die het landgoed via vererving in de vrouwelijke lijn verkrijgen.

Trouwlocatie

Al jarenlang wordt het landgoed commercieel geëxploiteerd. Zo is de Epemastate een officiële trouwlocatie van de gemeente Sneek. In een vroegere vergaderkamer van de Grietenijraad van Wymbritseradeel met de naam 'It Sael' kunnen huwelijken worden gesloten. Het burgerlijke huwelijk kan, indien gewenst, ingezegend worden in de nabijgelegen dorpskerk, die via het bospad vanaf de Epemastate te bereiken is. Maar er is meer mogelijk in de Epemastate. Zo is het mogelijk een ontbijtsessie, een Lunch, diner, een brunch of high tea te laten verzorgen. Ook zijn er mogelijkheden om er recepties of vergaderingen te houden. Eveneens is het mogelijk om op het landgoed van de Epemastate fotoreportages te arrangeren.

Met al deze activiteiten is het mogelijk gebleken de Epemastate in stand te houden voor het nageslacht.

Bron: www.absolutefacts.nl/kastelen

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on March 18, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham