Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Entree Poort Epema State

Entree Poort Epema State

Alliantiewapen

Voordat de Epemastate bestond, was er al een steenhuis, dat in de dertiende eeuw werd gebouwd door een hoofdeling van Ysbrechtum. De stins stond op een wier, een opgeworpen hoogte, op een plaats tussen de huidige poort van de Epemastate en de kerk. Omstreeks 1450 was deze stins echter al weer verdwenen, zodat van een echte voorganger van de Epemastate niet gesproken kan worden.

Duco Martens van Burmania was getrouwd met Eduarda Lucia van Juckema. Dit echtpaar liet boven de poortingang een steen met hun alliantieapen inmetselen.

(Meer info)

Bron: www.absolutefacts.nl/kastelen

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on March 18, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham