naucna stezka turkov by JP

Selected for Google Maps and Google Earth

Přírodní památka Turkov, která byla vyhlášena v roce 1993, se nachází na rozhraní tří ostravských městských obvodů Martinov, Poruba a Třebovice. Hranice oddělující oba obvody je zde vyznačena hraničními žulovými kameny. Rozloha zvláště chráněného území je 20,12 ha a rozloha jeho ochranného pásma 14, 016 ha.

Důvodem pro vyhlášení přírodní památky je zachování velmi cenného území, které se nachází takřka v centru městské zástavby. Jedná se o poslední, v Ostravě zachovalý, fragment lužního lesa u řeky Opavy. Tato přírodní lokalita je ojedinělou na území města i v jeho okolí – na velmi malé ploše zde žije mnoho druhů vázaných na prostředí lužního lesa, vhodné životní podmínky zde nachází velké množství ptačích druhů, hmyz a několik druhů chráněných živočichů (např. žluva hajní, lejsek šedý, páchník hnědý nebo krahujec obecný a další).

Turkov je také zajímavý svým rostlinstvem a estetickou hodnotou – např. koncem jara je zde možno obdivovat snad nejrozsáhlejší porost regionálně ohroženého kosatce žlutého v Ostravě. Vedle kvalitních výstavků dubů a jilmových porostů se zde nachází také ohrožená měsíčnice vytrvalá.

Pro svoji biologickou hodnotu bylo území přírodní památky začleněno do Územního systému ekologické stability (ÚSES) města Ostravy. Je důležitým regionálním biocentrem v nivě řeky Opavy a navazuje na nadregionální biokoridor v údolí řeky Opavy, který umožňuje oboustrannou migraci organismů.V přehledu vodních a mokřadních lokalit České republiky podle kritérií mezinárodní úmluvy o mokřadech (tzv. Ramsarské úmluvy) je PP Turkov uveden v kategorii lokálních mokřadů.

www.turkov.cz

Show more
Show less
Save Cancel Want to use bold, italic, links?

Comments (1)

Heinz Peierl on April 21, 2012

Gefällt mir.

Like

Viele Grüße von der Mosel

Heinz

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

  • Uploaded on April 21, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Jan Pinkas

Groups