Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Pompeje - Temple of Apollo (03.05.2003 - scan) - see first comment

Pompeii also have a long history as Rome. The first settlement in eighth century BC founded Oskowie. They next were under dominion of the Etruscans, Samnites, and finally the Romans. In 62 AD strong earthquake has changed the city into a heap of rubble. Rescues inhabitants quickly rebuilt the city. Expand some of the temples was stopped when 24 August 79 year there was a disaster. Dormant for centuries Vesuvius (see photo) exploded with incredible force. At Pompeii fell thick rain of lapilli, and glowing slate. Thick at 5 - 6 m layer of ash covered the area for ever from Herculaneum to Stabia. The line of land moved a few kilometers towards the bay of Naples. Only in 1860, began the scientific study and excavation.

Pompeje mają równie długą historię jak Rzym. Pierwszą osadę w VIII wieku przed naszą erą założyli Oskowie. Były pod panowaniem Etrusków, Samnitów i w końcu Rzymian. W 62 roku naszej ery Silne trzęsienie ziemi zmieniło miasto w kupę gruzów. Ocaleni Pompejańczycy szybko odbudowali miasto. Kończono rozbudowę niektórych świątyń, gdy 24 sierpnia 79 roku doszło do katastrofy. Uśpiony od wieków Wezuwiusz (widoczny na zdjęciu) wybuchł z niesłychaną siłą. Na Pompeje spadł gęsty deszcz lapillów i żarzących się łupek. Gruba na 5 - 6 m warstwa popiołów przykryła na wieki obszar od Herkulanum do Stabia. Linia lądu przesunęła się kilka kilometrów w kierunku zatoki Neapolitańskiej. Dopiero w roku 1860 rozpoczęto naukowe badania i wykopaliska.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on April 27, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Zygmunt Borowski
    • Camera: HP Scanjet djf2100
    • Taken on 2010/10/23 10:53:43