Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Variscita. Colecció Javier García Canals

Altres exemplars de la meva col-lecció.Otros ejemplares de mi colección......Other specimens in my collection....

La variscita és un mineral de fosfat relativament rar de fórmula AlPO4·2H2O, que cristal·litza en el sistema ròmbic i és generalment criptocristal·lí. Es confon a vegades amb la turquesa, tanmateix, la variscita és més verdosa, típicament verd poma amb una lluïssor cèria. Va ser descrita per primer cop el 1837 i el seu nom prové de la varietat local de Variscia, el nom històric de Vogtland a Alemanya. Durant un temps se l'anomenà Utahlita als EUA per la seva abundància a l'estat de Utah.

Aspecte

La variscita és un mineral secundari format per la deposició directa d'aigua que conté fosfats i que ha reaccionat amb roques riques d'alumini en un ambient pròxim a la superfície. Es troba en forma de nòduls de gra fi, masses microcristal•lines de color verd clar, amb els contorns arrodonits i alterats de color groc; farcint cavitats, i en incrustacions. La variscita sovint conté venes blanques de crandalita, un mineral de fosfat d'alumini i calci.

Propietats

Semidura, lleugera, no exfoliable, però es trenca amb fractura concoide en superfícies molt llises; translúcida amb lluïssor entre vítria i cèria. És infusible, però perd el color durant l'escalfament; només es fa soluble si prèviament ha estat escalfada.


La variscita es un mineral de fosfato relativamente raro de fórmula AlPO4 · 2H2O, que cristaliza en el sistema rómbico y es generalmente criptocristal · lí. Se confunde a veces con la turquesa, sin embargo, la variscita es más verdosa, típicamente verde manzana con un brillo céreo. Fue descrita por primera vez en 1837 y su nombre proviene de la variedad local de Varisca, el nombre histórico de Vogtland en Alemania. Durante un tiempo se llamó Utahlita en EEUU por su abundancia en el estado de Utah.

Aspecto

La variscita es un mineral secundario formado por la deposición directa de agua que contiene fosfatos y que ha reaccionado con rocas ricas de aluminio en un ambiente próximo a la superficie. Se encuentra en forma de nódulos de grano fino, masas microcristalinas de color verde claro, con los contornos redondeados y alterados de color amarillo; rellenando cavidades, y en incrustaciones. La variscita menudo contiene venas blancas de crandalita, un mineral de fosfato de aluminio y calcio.

Propiedades

Semidura, ligera, no exfoliable, pero se rompe con fractura concoide en superficies muy lisas; translúcida con brillo entre vítrea y cérea. Es infusible, pero pierde el color durante el calentamiento; sólo se hace soluble si previamente ha sido calentada.


The variscite is a relatively rare phosphate mineral formula AlPO4 · 2H2O, which crystallizes in the rhombic system and is generally criptocristal-clear. It is sometimes confused with turquoise, however, variscite is greenish, with a typical apple green glow cerium. It was first described in 1837 and its name comes from the variety of local Variscia, the historical name of Vogtland in Germany. For a time The name Utahlita U.S. for its abundance in the state of Utah.

Appearance

The variscite is a secondary mineral formed by the direct deposition of water containing phosphates and reacted with aluminum rich rocks in an environment close to the surface. It is in the form of nodules of fine-grained, microcrystalline masses clear light green, with rounded edges and altered yellow, filling cavities and inlays. The variscite crandalita often contains veins of white, a mineral of aluminum phosphate and calcium.

Properties

Semi, light, not exfoliable, but breaks with concoide fracture surfaces very smooth, translucent with vitreous luster and between cerium. It is infusible, but loses color during heating, is soluble only if it has previously been heated.

Product concentration of surface ice percolats derived from the alteration of igneous rocks rich in feldspars.

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on April 30, 2012
 • Attribution-Noncommercial-No Derivative Works
  by Javier García Canals…
  • Camera: Canon PowerShot SX20 IS
  • Taken on 2012/04/30 14:30:12
  • Exposure: 0.010s (1/100)
  • Focal Length: 5.00mm
  • F/Stop: f/8.000
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash