Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Jezero Modrac, Prokosovići, Lukavac, BiH

Jezero Modrac, Prokosovići, Lukavac, BiH. Akumulaciono jezero Modrac nastalo je 1964. godine izgradnjom brane na rijeci Spreči u mjestu Modrac, općina Lukavac, kako bi se industrijska postrojenja Tuzle i Živinica snadbjevala vodom. Do njega se može doći sa svih strana. Iz pravca Doboja i Gračanice magistralnim putem Doboj –Tuzla. U Lukavcu se skrene desno na regionalni put prema Banovićima, uzvodno uz rijeku Spreču i prolaskom kroz mjesta Modrac i Prokosoviće stižete do jezera. Nastavljajući tim putem prolazite kroz mjesta lukavačke općine: Bikodže, Turija, Babice, Poljice. Pristup jezeru moguć je duž cijele obale. Ako se krećete iz pravca Hrvatske i preko graničnog prelaza Orašje te iz pravca Gradačca i Srebrenika, do jezera ćete doći putem Orašje – Tuzla. U mjestu Šićki Brod (raskrsnica – petlja pred Tuzlu) možete skrenuti desno prema Lukavcu i izaći na jezero več navedenim putem Doboj – Tuzla, ili produžiti, pa preko Kiseljaka i eto vas na jezeru. Ako dolazite iz pravca Sarajeva magistralnim putem prema Tuzli, do jezera možete stići prolazeći kroz Živiničku općinu, Šerići, Priluk ili produžiti do Husina ili Šićkog Broda. I da hoćete, jezero ne možete promašiti. Riječ je o jednoj od najvećih akumulacija u bivšoj Jugoslaviji, u koju se ulijevaju rijeke Spreča i Turija. Prostire se na oko 17 kvadratnih kilometara, maksimalna dubina je oko 20 m., najveća širina oko 1600 m., a dužina 11 km..


Modrac, Prokosovići, Lukavac, Bosnia and Herzegovina. Modrac reservoir created in 1964 by building a dam on the river Spreca in Modrac, municipality of Lukavac, to supply water to industrial plants Tuzla and Zivinice. It can be reached from all sides. From the direction of Doboj and Gracanica you can follow Doboj-highway Tuzla. In Lukavac you have to turn right on to the regional road to Banovici, upstream along the river, passing through places of Modrac and Prokosovici, you come to the lake. Following this path will pass through places of the municipality of Lukavac: Bikodze, Turija, Babice, Poljice. Access to the lake is possible all along the coast. If you are moving from the direction of the Croatian border crossing over the line in Orasje or from Gradačac and Srebrenik, you can come to the lake through road Orasje - Tuzla. In place Šićki Brod (intersections - loop before the Tuzla) you turn right towards Lukavac and go to the lake already indicated road via Doboj - Tuzla, or extend to Kiseljak and there you are on the lake. If you are coming from Sarajevo to Tuzla, the lake can be reached by passing through Zivinice municipality, places of Serici and Priluk, or to extend to Husino or Sicki Brod. Even if you want, you can not miss the lake. This is one of the largest reservoirs in the former Yugoslavia, into which rivers Spreca and Turija flows. It stretches over about 17 square kilometers, the maximum depth is about 20 meters, maximum width of about 1,600 m, and length is 11 km.

Show more
Show less
Lukavac

Photo details

  • Uploaded on May 7, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Denis Dugonjić