Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Kupreška visoravan, BiH

Kupreško polje je velika kraška visoravan u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, smještena istočno od dva susjedna kraška polja: Livanjskog i Glamočkog polja, te sjeverno od Duvanjskog polja. Pruža se od sjeverozapada prema jugoistoku, dugačko je 24 km, široko 10 km i površine 93 km². Prosječna nadmorska visina polja iznosi 1130 metara. Geološki mu je sastav od verfenskih škriljevaca, u širini djelomično od pješćenika, vapnenca, dolomita i slojeva melofira. U južnim je krajevima pokriveno neogenim jezerskim talozima, glinom i šljunkom. Središte polja je mjesto Kupres.


Kupres Plain is a large rocky plateau in south-western part of Bosnia and Herzegovina, located east of the two adjacent rocky fields: Livno and Glamoc fields, and north of Duvanjsko field. It extends from northwest to southeast, and it's 24 km long, 10 km wide and 93 square kilometers of area. The average elevation is 1130 meters field. Geologically it is a composition of werfenian shale, partially in the width of freestone, limestone, dolomite and layers melofira. In the southern regions covered by Neogene lacustrine sediments, clay and gravel. The center field is a place Kupres.

Show more
Show less
Lukavac

Photo details

  • Uploaded on May 8, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Denis Dugonjić