Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

*Interieur Martinikerk, Doesburg

GROTE OF MARTINIKERK TE DOESBURG: De Martinikerk is een laatgotische basiliek, gebouwd in Nederrijnse trant. Een basiliek is een kerk, waar-van het middenschip met vensters boven de zijbeuken uitsteekt. Het patronaatsrecht over deze kerk, het recht om de pastoor te mogen benoemen, kwam in 1286 in handen van de Ridderlijke Duitsche Orde (een geestelijke ridderorde, ontstaan tijdens de kruistochten). Dat zou zo blijven tot de Reformatie in 1586 in Doesburg zijn intrede deed. Het wapen van de R. D. O. is te vinden op één van de schildjes van de kroon in het koor en op de rugleuning van één van de trouwstoelen.

Vele rampen hebben in de loop van de eeuwen kerk en toren getroffen, zoals in 1547, toen de bliksem insloeg en "van den tooren en kerk niet en heeft overigh gelaeten dat eenighsins van 't vuyr konde verteerd worden". In 1672 schoten de Fransen de toren in brand en in 1717 sloeg de biksem weer in. Nadat in 1783 Neerlands eerste bliksemafleider op de toren was geplaatst, heeft de rode haan kerk en toren verder met met rust gelaten.

De laatste ramp voltrok zich op 15-4-1945, toen de terugtrekkende Duitsers de toren opbliezen. Het westelijk deel van de kerk werd geheel verwoest en de rest werd zwaar beschadigd. Van het zeventiende eeuwse kerkmeubilair ging veel verloren.

RESTAURATIE: Na een jarenlange restauratie werd de kerk op 31-8-1972 in aanwezigheid van H. K. H. Prinses Beatrix weer in gebruik genomen. Ondanks de ramp is er nog veel waardevols te zien: de kansel, de avondmaalstafel, de pilaarstoel, en de kronen in het schip stammen uit de zeventiende eeuw; onder het puin vandaan gehaalde resten van de dooptuin zijn gebruikt als koorhek, resten van het kerkmeubilair doen nu dienst als lambrizering; de gewelfschilderingen in het Annakoor waar zich nu een tentoonstellingsruimte bevindt, dateren uit ± 1530, de muurschildering van de Heilige Agnes in de zuidbeuk dateert vermoedelijk uit het einde van de vijftiende eeuw.

Iets bijzonders zijn de pilaarschilderingen, daterend uit het laatst van de zestiende eeuw. Op de westzijde (torenzijde) staan de twaalf artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis; op de oostzijde (koorzijde) staan bijbehorende bijbelteksten. Een aantal was tijdens de restauratievan de kerk afgedoekt en in 1985 weer aangebracht en gerestaureerd, verloren gegane schilderingen zijn gereconstrueerd.

Bijzonder is ook het gewelf. Het is niet bekend of het middenschip ooit stenen gewelven heeft gehad. Wel weten we, dat kort na de brand van 1547 nieuw onheil de kerk trof: "Anno 1552 den 24 may storte deese pijler met hett wullefsel der needer des morgens ter neegen uren", zo lezen we op een pilaar.

In 1850 bracht men een vlak plafond aan, dat niet zo goed bij de stijl van de kerk paste en in 1886 weer door een houten gewelf werd vervangen, gelijkend op het huidige. Het huidige gewelf, "een stenen gewelf in hout uitgevoerd" werd bij de laatste restauratie in 1965 aangebracht.

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on May 19, 2012
 • © All Rights Reserved
  by Chris10 ©
  • Camera: SONY DSC-HX1
  • Taken on 2012/05/12 15:44:10
  • Exposure: 0.013s (1/80)
  • Focal Length: 5.00mm
  • F/Stop: f/3.200
  • ISO Speed: ISO125
  • Exposure Bias: -0.30 EV
  • No flash