Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Grób O. Andrzeja Hołowatego / Tomb of Father Andrzej Hołowaty

Ojciec Andrzej Hołowaty

Urodził się 20 sierpnia 1960 roku w Opocznie, mieszkał i uczył się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez rok studiował na Politechnice Krakowskiej, ale postanowił wstąpić do Zakonu Dominikanów. 20 października 1980 roku rozpoczął nowicjat w Poznaniu, w rok później złożył śluby zakonne i podjął studia teologiczne w Krakowie. We wrześniu 1986 roku złożył śluby wieczyste i jako młody diakon został przydzielony do pracy w Prudniku. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 stycznia 1989 roku. Kolejne siedem lat pracował w Rzeszowie i Tarnobrzegu. W 1996 roku został redaktorem naczelnym Oficyny "W Drodze" w Poznaniu. W 2000 roku powrócił do Rzeszowa. Pracował jako katecheta w IV LO i organizował duszpasterstwo post - akademickie. Koncelebrowane przez Niego Msze święte w niedziele o 11.30, na których głosił poruszające homilie przyciągały rzesze wiernych z całego miasta. W 2009 roku został przeniesiony do Jamnej, gdzie spędził dwa szczęśliwe lata – dużo czytał, uprawiał sport, słuchał muzyki i stale się uczył. Był zafascynowany nade wszystko Ewangelią - mówił o Niej z takim entuzjazmem, że zaciekawiał, przyciągał, inspirował, niepokoił. Miał niezwykłą wrażliwość i umiejętność słuchania. Ludzie mu ufali. Był dobrym człowiekiem i posiadał, jak powiedział o. Jan Góra OP: „wielki dar przyjaźni”.

Zmarł nagle 25 sierpnia 2011r.

Father Andrzej Hołowaty

Born on 20 August 1960 in Opoczno, lived and studied in Ostrowiec. Over the years he studied at the Cracow University of Technology, but decided to join the Dominican Order. 20 October 1980 began his novitiate in Poznan, a year later took religious vows and began his theological studies in Krakow. In September 1986 he made his final vows and as a young deacon was assigned to work in Prudnik. He was ordained priest received 7 January 1989. The next seven years he worked in Rzeszow and Tarnobrzeg. In 1996 he was editor of the outbuildings of "The Way" in Poznan. In 2000 he returned to Rzeszów. He worked as a catechist in the fourth high school . Concelebrated by His Masses on Sundays at 11:30, on which the moving sermons preached attracted thousands of devotees from all over the city. In 2009 he was transferred to the Jamna, where he spent two happy years - read a lot, played sports, listened to music and constantly learn. He was fascinated, above all, the Gospel - spoke of her with such enthusiasm that intrigue, attract, inspire, worried. He had an extraordinary sensitivity and ability to listen. People trust him. He was a good man and had, as he told Father Jan Gora, OP: "the great gift of friendship."

He died suddenly on August 25, 2011.

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on May 20, 2012
 • © All Rights Reserved
  by janusz_k
  • Camera: OLYMPUS IMAGING CORP. E-410
  • Taken on 2012/05/03 13:31:42
  • Exposure: 0.008s (1/125)
  • Focal Length: 14.00mm
  • F/Stop: f/8.000
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash