Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Dzsámi a Szentháromság szoborral © Pécs

Dzsámi a Szentháromság szoborral © Pécs

(enlarged image)


Gazi Kasim Pasha Mosque Hungary the Turkish-Islamic architecture most monumental works

Pécs város története - The history of Pécs

Gázi Kászim pasa dzsámija

A Széchenyi tér közepén álló monumentális épület 23 méter magas kupolájával, szamárhátíves ablakaival uralja a teret.

  • Különösen az esti órákban, belülről halvány fénnyel megvilágítva, sajátos szépségével hívja fel magára a figyelmet. A dzsámi hazánk legnagyobb törökkori emléke. Helyén egykor ókeresztény sír, és talán kápolna is állhatott, amelyből egy római légiós katona fogadalmi oltárköve került elő. A XIII. század közepén építették fel ugyanitt az 1299-ben leégett Szent Bertalan plébánia templomot. A XIV. században ezt újra felépítették, majd a török hódoltság idején, az 1570-es évek végén Gázi Kaszim pasa leromboltatta, köveit részben felhasználva, helyén dzsámit és minaretet emeltetett.

  • Pécs 1686 évi visszafoglalása után a dzsámi a jezsuita szerzeteseké lett. A XVIII. század elején lebontották a minaretet és helyébe vaskos tornyot emeltek. A dzsámit barokk templommá alakították, új főoltárt és kápolnákat építettek, a kupolát megemelték. 1938-ban megkezdődött a dzsámi török részleteinek feltárása és helyreállítása. Ekkor észak-nyugati falához hozzátoldott építménnyel bővítették. Így a belső tér mintegy kétszeresére növekedett. 1960-1965 között a műemléki igényekre figyelemmel a barokk kupolát eredeti formájában visszaállították. E két utóbbi építkezést követően a dzsámi külső képe nem változott.

  • A templom-belső is gazdag látványosságot kínál, egyfelől a török kori maradványok, más részről a keresztény templom berendezésének és díszítményeinek kettősségében. A török kori dzsámi tartozéka volt a mihráb-fülke, s a falakon láthatók az egykor felírt Korán idézetek töredékes maradványai.

  • A dzsámihoz hozzáépített bővítmény falain Gebauer Ernő XX.századi pécsi festőművész freskói örökítették meg a templom történetét. A sekrestye üvegablakait 1938-ban a kiváló üvegművész Sztéló Lili alkotta.

Szentháromság szobor - The Statue of the Holy Trinity - Pécs

Széchenyi tér , Pécs - Széchenyi Square

Forrás: http://magyar.pecshotels.com/utikonyvpecsvarosa.php

Forrás: http://en.pecs.hu/cikk/0830/537747/20080724pecsszobor28.htm

Forrás: http://www.iranypecs.hu/portal/fooldal/latnivalok/torokkoriemlekek/gazikaszimpasadzsamija

Forrás: http://pecs.varosom.hu/latnivalok/terek-parkok/Szechenyi-ter-1.html


Ne használd ezt a képet az én engedélyem nélkül.

© Minden jog fenntartva! • © all rights reserved.

Don't use this image without my explicit permission.


Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on June 27, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Dezso Biczo ©