Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Drahouš, u stěny opuštěného lomu (severozápadní část lomu).

Lom mimo provoz v metabazaltech, doprovázených metatufy a metatufity. Cit."Alena Škoudlínová, Významné krajinné prvky okresu Rakovník" http://rabasgallery.cz/publ/book.php?jazyk=cz&path=178&rok=2001&stranka=4 "Starý opuštěný Drahoušský lom leží cca 1,2 km jihovýchodně od obce Jesenice, vlevo od silnice Jesenice – Drahouš na severozápadním okraji obce Drahouš. Je součástí Přírodního parku Jesenicko. Bývalý lom má délku cca 50 m, výška stěny maximálně 20 m. V lomu byla těžena žula tiského typu, která se zde stýká se sérií proteozoických břidlic přeměněných v kontaktní rohovce a která je proniknuta několika křemennými žilami s decimetrovou mocností. Výskyt spilitů. Nad stěnou lomu jsou rozšířena teplomilná společenstva vázaná na skalnatá místa silikátového podkladu, s výskytem následujících druhů: krvavec menší, mochna písečná, hvozdík kartouzek, devaterník dvoubarvý, vřes obecný, pelyněk pravý, štírovník růžkatý, tolita lékařská, čistec přímý. Na okrajích skal byl nalezen i pozoruhodný výskyt lněnky a jetele horského. Na lokalitě bylo dále zjištěno 133 druhů motýlů patřících do 34 čeledí. Vyskytuje se zde vzácný modrásek rozchodníkový, který je cenným bioindikátorem. Ze zastoupených motýlů převažují druhy typické pro lesostepní a stepní formace. Geologie: Cit.: "Petr Štěpánek,Drahouš - metabazalt" http://lokality.geology.cz/3526 Geologická charakteristika: V lomu jsou ve skalním defilé odkryty metabazalty, doprovázené metatufy a metatufity, představující podmořské sopečné výlevy vulkanických hornin postižené metamorfními procesy. ... Metabazalty vykazují značně zvýšené obsahy chromu, niklu, kobaltu a vanadu stejně jako „zelené břidlice“, a tím se liší od ostatních hornin neoproterozoika.

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on August 5, 2012
 • © All Rights Reserved
  by bojar
  • Camera: PENTAX PENTAX K-x
  • Taken on 2012/07/31 14:20:57
  • Exposure: 0.003s (1/350)
  • Focal Length: 17.00mm
  • F/Stop: f/5.600
  • ISO Speed: ISO200
  • Exposure Bias: -1.50 EV
  • No flash