Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

bazalttömbök - mögötte az egyik szűk barlangnyílás

Nyáry Jenő báró, a környék lelkes régészeti kutatója 1869-ben a sziklaüregek közül tizet tekintett meg és háromban ásatást is végzett. A vizsgált barlangokban egy főhelyiségből keskeny folyosók mentén különböző mellékhelyiségekbe jutott. Egyes helyiségek több embernek és állatnak is menedéket nyújthattak, egyeseken - mára betemetett - szellőzőnyílások nyomai észlelhetők. A barlangok ásatása alkalmával felszínre került tárgyak mutatják, hogy ott egykoron emberek éltek. A leletek között házi- és vadállatok csontjai, kő- és vasfegyverek, csont házieszközök, bronz ékszerek, korongon készült cserépedények vannak. A Pogányvár barlangjairól olykor-olykor különös mondák szövődtek.

Az egyik ilyen kincsmonda két kanászról szól:

Csuhujka és Sülttök, akik "gavallér-betyárgyerekek" vótak, azt hallották, hogy az egyik üregben kincs van, így megpróbáltak a nyomára járnyi. A kutatásba egy zsákutcáho értek, oszt hirtelen egy sötét szoba nyíllott meg előttük. A helyiség kivilágosodott, ahol kétfős terített asztalt tanátak. A váratlan eseményen megilletődtek, de oszt mégis hozzáláttak a lakomáho. Amikor jóllaktak, elindultak a kijárat felé, de megláttak egy lefelé vezető jukat. Meg akarták vizsgányi, de amikor odaértek a jukho, óriási szél támadt, szinte fellökve a fiatalokat. Az erős szél megtorpantotta a legényeket, így nem is mentek tovább.

Magyar Zoltán: Népmondák Medvesalján

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on August 18, 2012
  • © All Rights Reserved
    by ronihook