Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Samostan Sv.Marije Magdalene /more than 360° panoramic pinhole take

Samostan Franjevaca Trećoredaca Glagoljaša u Poratu (Sv.Marije Magdalene) osnovan je 1480. godine. Ova panoramska slika snimljena je kamerom opskurom TETRA (©ame®@ obs©u®@ TETRA ex©ent®ic@ ©ylind®ic@ pano®ami©@ 360° 4x180/240mm),a obuhvaća oko 450°. Pogledaj istu sliku sa označenim stranama svijeta (orijentirana).

Show more
Show less
Zagreb, Hrvatska/Croatia

Photo details

  • Uploaded on August 25, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Ivica Kis