Buitenplaats "Villa Anna" later "Bosch en Vaart", Groningerstraat 30 in Vries, in 1881 gesticht door Harmannus Georgius Inden, fabrikant in pelterijen, geb. Groningen 2-10-1831, ovl. Arnhem 20-4-1916, echtgenoot van Triphenna Maria Joanna Rikkers, geb. Groningen 30-11-1842, ovl. Nijmegen 7-4-1939. Hun dochter Anna Maria Henderika Hermanna Inden, geb. Groningen 21-4-1867, tr. Groningen 14-6-1898 Henricus Marie van Meeuwen, koopman, geb. Haarlem 18-4-1867, woonachtig in Düsseldorf. In mei 1897 bood H.G. Inden, woonachtig aan de Ubbo Emmiussingel 559 in Groningen, de Villa "Anna" te koop aan, "wegens voorgenomen vertrek naar elders". De verkoop vond op 12-7-1897 plaats in Café "Abels" in Haren. Zij vestigden zich op 23-6-1899 in de Meester Franckenstraat 4 in Nijmegen en op 20-4-1912 op de Zijpendaalseweg 43 in Arnhem. Harmannus is een zoon van Jurrien Inden en Anna Maria Hof en een kleinzoon van Philippus Inden, sjouwer en tabakskerver, geb. Keulen ca. 1763, ovl. Groningen 1-10-1833, en van Venna van Laten, geb. Embden (Dld) ca. 1763, ovl. Groningen 30-4-1852. ). In 1857 had H.G. Inden Jzn een Pelterijen-Magazijn en Hoeden en Pettenmagazijn in de Guldenstraat K 3 in Groningen (advertentie in de Groninger Courant van 11-10-1857). In 1877 liet H.G. Inden Jzn twee pakhuizen, ingericht voor huidenzouterij en drogerij, in de Joden Houttuinen 17-19 in Amsterdam bouwen onder architectuur van IJme Gerardus Bijvoets Gzn, geb. Wymbritseradeel 2-9-1837, ovl. Haarlem 25-1-1901.

Selected for Google Maps and Google Earth

De bouw van de villa "voor den heer H.G. Inden te Groningen op bestaande fondamenten enz. aan het Noord-Willemskanaal bij Vries" werd gegund aan B.W. de Leeuw te Hardegarijp voor f. 12.172. Leeuwarder courant van 5-1-1881:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010587804:mpeg21:a0002

In 1877 liet H.G. Inden Jzn twee pakhuizen ingericht voor huidenzouterij en drogerij in de Joden Houttuinen in Amsterdam bouwen onder architectuur van IJme Gerardus Bijvoets Gzn (1837-1901). Algemeen Handelsblad van 2-2-1877:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010102939:mpeg21:a0009

http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010056915959

http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad//242/bijvoets.html?PHPSESSID=3c710d58a06809a39f5f39f58ca1a663

Show more
Show less
Save Cancel Want to use bold, italic, links?

Comments (6)

Hans R. van der Woud… on March 15, 2016

In 1897 was H.G. Inden Jzn, woonachtig aan de Ubbo Emmiussingel 559 in Groningen, de eigenaar van Villa "Anna" in Vries. Het Nieuws van den dag: kleine Courant 31-5-1897:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010093676:mpeg21:a0061

Op 21-5-1894 vroeg H.G. Inden vergunning voor het bijbouwen van twee kamers op het adres Ubbo Emmiussiungel S 559.

Op 31-12-1886 vroeg H.G. Inden vergunning voor de bouw van een koetshuis en bovenwoning op het adres Bredegang (Kad J 1543); dit perceel grensde aan de percelen van Boeke (J 2024) en J.S. Visser (J 2100). De Breede gang werd later de Haddingedwarsstraat genoemd. De Firma Boeke & Huidekoper had al in 1869 een pand in de Bredegang op het nummer F 216.

In 1897 vond de palmslag plaats van Villa "Anna" door H.G. Inden Jzn. uit Groningen ten overstaan van de notarissen Siccama uit Groningen en Posthuma uit Vries. Het bod bedroeg fl. 34.472,50; niets werd gegund. Nieuwsblad van het Noorden 14-7-1897:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885075:mpeg21:a0022

Op 15-12-1911 werd de Villa "Bosch en Vaart" c.a. publiek geveild bij palmslag door notaris E. Posthuma in logement Homan in Vries. Leeuwarder Courant 11-12-1911:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010599314:mpeg21:a0050

Hans R. van der Woud… on March 15, 2016

In 1857 had H.G. Inden Jzn een Pelterijen-Magazijn en Hoeden en Pettenmagazijn in de Guldenstraat K 3 in Groningen. Groninger courant van 11-10-1857:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772739:mpeg21:a0031

Hans R. van der Woud… on March 17, 2016

Villa "Anna" te koop. Het nieuws van den dag: kleine courant van 31-05-1897. H.G. Inden Jzn, woonachtig aan de Ubbo Emmiussingel 559 in Groningen:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010093676:mpeg21:a0061

Op 12-7-1897 werd Villa "Anna" op verzoek van H.G. Inden "wegens vertrek naar elders" te koop aangeboden in Café "Abels" in Haren. Nieuwsblad van het Noorden van 8-7-1897:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885070:mpeg21:a0059

Op 15-12-1911 werd de Villa "Bosch en Vaart" c.a. publiek geveild bij palmslag door notaris E. Posthuma in logement Homan in Vries. Leeuwarder Courant 11-12-1911:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010599314:mpeg21:a0050

Hans R. van der Woud… on March 17, 2016

Het echtpaar Philippus Inden en Venna Inden-van Laten had nog een zoon Hendricus Josephus Inden, schoenmaker en leerlooijer, geb. Groningen ca. 1807, ovl. Groningen 27-5-1869, oud 62 jaar, gehuwd met Margarita Kempen.

Hun zoon Henricus Josephus Inden, geb. Groningen 26-6-1847, ovl. Amsterdam 14-8-1892, was leerlooijer in Groningen en kantoorbediende in Amsterdam, en woonde op de volgende adressen: Warmoesstraat 64, De Wittenkade 30, Haarlemmer Houttuinen 2a, Martelaarsgracht 11, Marnixstraat 81, NZ Voorburgwal 121 en 110. Hij had een zoon Henri J. Inden.

Hun zoon Gerardus Johannes Inden, timmerman en metselaar, geb. Groningen 7-4-1831, ovl. Amsterdam 21-9-1909, verhuisde in 1893 naar Amsterdam, en woonde o.a. op de Haarlemmerdijk 139 en de Nassaukade ZZ 338. In 1880 woonde een G.J. Inden in de Turftorenstraat H 51 in Groningen. Op 28-2-1861 vroeg J. Inden vergunning voor het vertimmeren van het huis Stoeldraaierstraat K 210 in Groningen.

Op 16-7-1862 vroeg J. Inden vergunning voor het herstel van de woning aan de Kleine Kromme Elleboog I 289 in Groningen.

Op 11-2-1863 vroeg H.J. Inden vergunning voor de bouw van een woonkamer op adres Oude Bos S 370 (Achter de Wal) in Groningen.

Op 31-7-1871 vroeg schoenmaker H.J. Inden vergunning voor het plaatsen van een winkelpui, vernieuwen stoep en plaatsen hekken op adres Herestraat F 344 WZ in Groningen.

Op 9-5-1881 vroeg sigarenhandelaar H.J. Inden, vergunning voor het vertimmeren van het perceel op adres Herestraat F 344 WZ in Groningen. In 1883, 1890 en 1897 volgen bouwaanvragen van goud- en zilversmid O.R. Barends, S. Meihuizen en H.W. Hendriks; het adres F 344 wordt dan ook aangeduid met F 344/Koude gat. Hij was in 1880 Depôthouder van Weinthal & Co.

Op 9-7-1885 vroeg G.J. Inden vergunning voor het herstel van de woning op adres Houtzagerssteeg Y 238 in Groningen.

In 1880 woonde Marie Josepha Inden-Olfers in de Oude Kijk in 't Jatstraat I 85, weduwe van Jurrien Johannes Inden, timmerman, geb. Groningen 18-11-1839, ovl. Groningen 25-12-1875, zoon van timmerman Filippus Johannes Inden en Gesina Swarts, kleinzoon van timmerman Jurrien Inden en Anna Maria Hoff.

In 1880 woonde M.M. Inden aan de Vismarkt NZ K 245a. Mogelijk is zij Margaretha Maria Inden, geb. Groningen 2-1-1828, dochter van timmerman Jurrien Inden en Anna Maria Hoff.

Hans R. van der Woud… on March 17, 2016

In 1907 werd H. Dieters de eigenaar, voormalig steenfabrikant te Muntendam. Hij wijzigde de naam van de villa in "Bosch en Vaart":

http://www.drentslandschap.nl/wp-content/uploads/2015/11/Fietsroute-Wegen-naar-het-noorden-Paterswolde.pdf

In 1909 werd Hend(e)rikus Dieters Johanneszoon, Lid van het College van Gedeputeerde Staten van Groningen en landontginner failliet verklaard. Op 3-5-1910 werd hij wegens oplichting en verduistering veroordeeld tot 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf (Nieuwsblad van het Noorden 19-4-1910 en Leeuwarder Courant 4-5-1910). Hij is op 29-11-1857 in Assen geboren en overleed in Bloemendaal op 10-2-1945.

"De zaak-Dieters", Algemeen Handelsblad van 12-4-1900:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010336560:mpeg21:a0006

"Zaak Dieters", Nieuwsblad van het Noorden van 13-4-1910:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010888122:mpeg21:a0142

In 1929 was Herman Tenhoff de eigenaar en/of bewoner (in het Bouwdossier wordt zijn naam ook geschreven als ten Hoff). Hij is vermoedelijk de Herman Tenhoff, die op 2-12-1961 op 72-jarige leeftijd in Florida, USA, overleed, geb. 8-5-1889 (Social Security Number 371-16-9276), echtgenoot van Madeleine de Keijzer, voorheen gehuwd met Ida de Blauwe. Zijn dochter Virginia E. Tenhoff verloofde zich op 31-5-1942 in Groningen met Timo E.N. Switters; hun resp. woonadressen waren Paterswoldseweg 19a en St. Jansstraat 17c in Groningen; zij vertrokken naar Chicago in Noord-Amerika en kregen daar o.a. een zoon Timo Herman (1948) en een dochter Ida Ann (1952). De geboorte van hun kinderen werd in het Nieuwsblad van het Noorden aangekondigd. Deze Herman Tenhoff is Harm Elzard ten Hof, geb. Wildervank 8-5-1889, zoon van Berend ten Hof en Elisabeth Oosting, gehuwd met Ida de Blauwe, geb. Isighem (België) , ovl. Haren (Groningen) 14-3-1935, dochter van Theophile de Blauwe en Adrianie Rorlens. De Virginia Tenhoff, geb. 30-11-1927, ovl. 1-12-1980 (Social Security Number 472-34-2681), is vermoedelijk hun dochter. In 1971 heeft een kleine verbouwing plaatsgevonden uitgevoerd door Bouwbedrijf Darwinkel N.V. uit Tynaarlo i.o.v. W. Hoogland. In 1996/97 heeft een verbouwing, vernieuwing en restauratie plaatsgevonden, verzorgd door het Architectenbureau Bob C. van der Beek, i.o.v. P. Battjes en G. Battjes, thans GVB Architecten B.V. aan het Rapenburg 9 in Leiden, lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie:

http://vawr.nl/bureaus/gvbarchitecten

P. en G. Battjes zijn Pieter en Greet Battjes, zoon/dochter van E. Battjes en M. Battjes-Meinardi te Schildwolde.

Hans R. van der Woud… on March 19, 2016

"Vries - Landgoed Bosch en Vaart te Vries gaat verder als stichting Anbi. Daarmee hopen de eigenaren dat het landgoed duurzaam in stand blijft. De stichting is op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen meewerken in park en tuinen. Op de as Groningen- Assen, de zogenaamde Koningsas, ligt even buiten het dorp Vries het uit 1881 stammende landgoed Bosch en Vaart met eeuwenoude bomen en fraaie waterpartijen. Sinds 1984 zijn de huidige eigenaren Pieter Battjes en zus Greet bezig het vervallen landgoed in oude glorie te herstellen. Het prachtige landhuis (eclectische stijl), het koetshuis, de orangerie met stookhok en de theekoepel staan er weer mooi bij. Alle gebouwen staan onder toezicht van Monumentenzorg. Het voor publiek opengestelde park werd in 2003 opnieuw aangelegd en wordt regelmatig door wandelaars bezocht. Mede door aanwezigheid van vele dieren, waaronder watervogels, schapen, reeën en in het voorjaar ooievaars. De ingang van het park ligt aan de Burgemeester Aalfsweg. Het landgoed, 10,5 ha groot, heeft de NSW-status (Natuurschoonwet) en is daardoor beschermd natuur gebied. De Provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo zijn sinds 1985 nauw betrokken bij de herinrichting van het oude landgoed. De samenwerking verloopt goed en in het bijzonder de contacten met de gemeente Tynaarlo. Zo zijn er plannen om, samen met de Historische Vereniging Vries, de oude Werdenscheweg die in de Middeleeuwen een verbinding vormde tussen het Benedictijner klooster in Werden aan de Ruhr en Groningen, in oude glorie te herstellen. Deze weg loopt over het landgoed. Daarnaast is voor Tynaarlo de toeristische uitstraling van het landgoed van belang. In het bijzonder voor vaarrecreanten die met hun boot via het Noord-Willemskanaal langs varen. Na een proces van een aantal jaren hebben Pieter en Greet Battjes besloten landgoed Bosch en Vaart onder te brengen in een stichting om te voorkomen dat na hun overlijden het Landgoed uiteen valt. Hiertoe is op 10 oktober 2013 door de heer P. Battjes en mevrouw G.Battjes opgericht: ‘de Stichting Pieter en Greet Battjes tot instandhouding van Landgoed Bosch en Vaart’. Pieter en Greet hopen daarmee het landgoed duurzaam in stand te houden en door te geven aan de volgende generatie. De stichting is door de overheid erkend als Anbi-stichting (algemeen nut beogende instelling). Voordeel daarvan is onder andere dat donaties aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn en dat het gemakkelijker wordt om vrijwilligers bij de activiteiten van de stichting te betrekken. Daartoe is toenadering gezocht tot het Steunpunt vrijwilligerswerk van de gemeente Tynaarlo. Met de werkzaamheden van de stichting wordt het algemeen belang gediend. Zo worden in de komende periode de volgende activiteiten gestart: afbouw dienstwoning, aanleg twee bruggen, afronding Engelse landschapstuin, afbouw historische theekoepel, aanleg toegangspoort en laan. IVN -Vries voert een aantal activiteiten op het landgoed uit; zoals het plaatsen van nestkastjes, vlindertelling, plantenruilbeurs etc." Bron: "Landgoed Bosch en Vaart verder als ANBI-Stichting", Algemeen Vriezerpost 5-3-2014:http://www.vriezer-post.nl/landgoed-bosch-en-vaart-verder-als-anbi-stichting/

Stichting pieterengreet Battjes tot instandhouding van Landgoed Boschenvaart Groningerstraat 32. 9481 TD Vries. Kvk nr. 58972307.

http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-pieterengreet-battjes-tot-instandhouding-van-landgoed-boschenvaart/

https://ivn.nl/afdeling/vries/columns-mooi-vries/landgoed-bosch-en-vaart

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Hans R. van der Woude
Heerlen, Amsterdam, Zuidlaren

Photo details

 • Uploaded on August 27, 2012
 • © All Rights Reserved
  by Hans R. van der Woud…
  • Camera: OLYMPUS IMAGING CORP. E-510
  • Taken on 2012/08/27 10:52:10
  • Exposure: 0.006s (1/160)
  • Focal Length: 36.00mm
  • F/Stop: f/7.100
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups