Kapel bij Buitenplaats "Villa Anna" later "Bosch en Vaart" in Vries, in 1881 gesticht door Harmannus Georgius Inden, fabrikant in pelterijen, geb. Groningen 2-10-1831, ovl. Arnhem 20-4-1916, echtgenoot van Triphenna Maria Joanna Rikkers, geb. Groningen 30-11-1842, ovl. Nijmegen 7-4-1939. Hun dochter Anna Maria Henderika Hermanna Inden, geb. Groningen 21-4-1867, tr. Groningen 14-6-1898 Henricus Marie van Meeuwen, koopman, geb. Haarlem 18-4-1867, woonachtig in Düsseldorf. In mei 1897 bood H.G. Inden, woonachtig aan de Ubbo Emmiussingel 559 in Groningen, de Villa "Anna" te koop aan, "wegens voorgenomen vertrek naar elders". De verkoop vond op 12-7-1897 plaats in Café "Abels" in Haren. Zij vestigden zich op 23-6-1899 in de Meester Franckenstraat 4 in Nijmegen en op 20-4-1912 op de Zijpendaalseweg 43 in Arnhem. Harmannus is een zoon van Jurrien Inden en Anna Maria Hof en een kleinzoon van Philippus Inden, sjouwer en tabakskerver, geb. Keulen ca. 1763, ovl. Groningen 1-10-1833, en van Venna van Laten, geb. Embden (Dld) ca. 1763, ovl. Groningen 30-4-1852. ). In 1857 had H.G. Inden Jzn een Pelterijen-Magazijn en Hoeden en Pettenmagazijn in de Guldenstraat K 3 in Groningen (advertentie in de Groninger Courant van 11-10-1857). In 1877 liet H.G. Inden Jzn twee pakhuizen, ingericht voor huidenzouterij en drogerij, in de Joden Houttuinen 17-19 in Amsterdam bouwen onder architectuur van IJme Gerardus Bijvoets Gzn, geb. Wymbritseradeel 2-9-1837, ovl. Haarlem 25-1-1901.

Selected for Google Maps and Google Earth

De bouw van de villa "voor den heer H.G. Inden te Groningen op bestaande fondamenten enz. aan het Noord-Willemskanaal bij Vries" werd gegund aan B.W. de Leeuw te Hardegarijp voor f. 12.172. Hij is Berend Walings de Leeuw, geb. Hardegarijp 11-11-1829; hij emigreerde met zijn gezin in mei 1882 naar Zeeland, Michigan, USA (http://stamboomdeleeuw.com/RALPHHAAN.htm). Leeuwarder courant van 5-1-1881:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010587804:mpeg21:a0002

Notariële akte 1881 betreffende H.G. Inden en aannemer Berend de Leeuw te Hardegarijp:

http://alledrenten.nl/akte/inden-en-berend-de-leeuw/BEC5CAE8-02A1-402A-9F88-16D49E3B9EB8

In 1877 liet H.G. Inden Jzn twee pakhuizen ingericht voor huidenzouterij en drogerij in de Joden Houttuinen in Amsterdam bouwen onder architectuur van IJme Gerardus Bijvoets Gzn (1837-1901). Algemeen Handelsblad van 2-2-1877:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010102939:mpeg21:a0009

http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010056915959

http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad//242/bijvoets.html?PHPSESSID=3c710d58a06809a39f5f39f58ca1a663

http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/personen/detail/0924afdf-6ab3-5bf9-902e-21702b87e554

Show more
Show less
Save Cancel Want to use bold, italic, links?

Comments (12)

Hans R. van der Woud… on March 19, 2016

In 1897 was H.G. Inden Jzn, woonachtig aan de Ubbo Emmiussingel 559 in Groningen, de eigenaar van Villa "Anna" in Vries. Het Nieuws van den dag: kleine Courant 31-5-1897:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010093676:mpeg21:a0061

Op 21-5-1894 vroeg H.G. Inden vergunning voor het bijbouwen van twee kamers op het adres Ubbo Emmiussiungel S 559.

Op 31-12-1886 vroeg H.G. Inden vergunning voor de bouw van een koetshuis en bovenwoning op het adres Bredegang (Kad J 1543); dit perceel grensde aan de percelen van Boeke (J 2024) en J.S. Visser (J 2100). De Breede gang werd later de Haddingedwarsstraat genoemd. De Firma Boeke & Huidekoper had al in 1869 een pand in de Bredegang op het nummer F 216.

In 1897 vond de palmslag plaats van Villa "Anna" door H.G. Inden Jzn. uit Groningen ten overstaan van de notarissen Siccama uit Groningen en Posthuma uit Vries. Het bod bedroeg fl. 34.472,50; niets werd gegund. Nieuwsblad van het Noorden 14-7-1897:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885075:mpeg21:a0022

Op 15-12-1911 werd de Villa "Bosch en Vaart" c.a. publiek geveild bij palmslag door notaris E. Posthuma in logement Homan in Vries. Leeuwarder Courant 11-12-1911:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010599314:mpeg21:a0050

Hans R. van der Woud… on March 19, 2016

Villa "Anna" te koop. Het nieuws van den dag: kleine courant van 31-05-1897. H.G. Inden Jzn, woonachtig aan de Ubbo Emmiussingel 559 in Groningen:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010093676:mpeg21:a0061

Op 12-7-1897 werd Villa "Anna" op verzoek van H.G. Inden "wegens vertrek naar elders" te koop aangeboden in Café "Abels" in Haren. Nieuwsblad van het Noorden van 8-7-1897:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885070:mpeg21:a0059

Op 15-12-1911 werd de Villa "Bosch en Vaart" c.a. publiek geveild bij palmslag door notaris E. Posthuma in logement Homan in Vries. Leeuwarder Courant 11-12-1911:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010599314:mpeg21:a0050

Hans R. van der Woud… on March 19, 2016

In de Leeuwarder Courant van 12-11-1880 maakt fabrikant en pelterijenhandelaar Jacobus Karel Rinkes, geb. Amsterdam 8-7-1850, ovl. Groningen 23-3-1892, gehuwd met Matilda Susanna van Geldermalsen, modegoedmaakster, geb. Deventer ca. 1853, in een advertentie bekend dat hij niet meer voor H.G. Inden werkt:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010587760:mpeg21:a0103

Hans R. van der Woud… on March 19, 2016

Barend Liefferink, geb. Warnsveld ca. 1848, ovl. Vries 6-8-1909, was de tuinman van Villa "Anna", in 1907 in dienst van H. Dieters Jzn.

Het Nieuws van den dag: kleine Courant 10-1-1898:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010125810:mpeg21:a0035

Nieuwsblad van het Noorden 8-1-1907:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894341:mpeg21:a0052

Hans R. van der Woud… on March 19, 2016

Harmannus Georgius Inden is een zoon van Jurrien Inden, timmerman, ovl. Groningen 23-2-1873, oud 78 jaar, en Anna Maria Hof, ovl. Groningen 3-4-1875, oud 84 jaar, dochter van Harmannus Hof, stoffenverwer en Antonetta Doesburg.

Zijn grootouders zijn Philippus Inden, sjouwer, tabakswerker, geb. Keulen , ovl. Groningen 1-10-1833, oud 70 jaar, en van Venna/Fenna van Laten/Laatten, geb. Embden (Dld), ovl. Groningen 30-4-1852, oud 89 jaar, dochter van Jan van Laatten, paruikmaker en van Trijntje Jurjens. Philippus Inden is een zoon van Johannes Inden, voerman, en Maria Scheffers.

Het echtpaar Philippus Inden en Venna Inden-van Laten had nog een zoon Hendricus Josephus Inden, schoenmaker en leerlooijer, geb. Groningen ca. 1807, ovl. Groningen 27-5-1869, oud 62 jaar, gehuwd met Margarita Kempen.

Hun zoon Henricus Josephus Inden, geb. Groningen 26-6-1847, ovl. Amsterdam 14-8-1892, was leerlooijer in Groningen en kantoorbediende in Amsterdam, en woonde op de volgende adressen: Warmoesstraat 64, De Wittenkade 30, Haarlemmer Houttuinen 2a, Martelaarsgracht 11, Marnixstraat 81, NZ Voorburgwal 121 en 110. Hij had een zoon Henri J. Inden.

Hun zoon Gerardus Johannes Inden, timmerman en metselaar, geb. Groningen 7-4-1831, ovl. Amsterdam 21-9-1909, verhuisde in 1893 naar Amsterdam, en woonde o.a. op de Haarlemmerdijk 139 en de Nassaukade ZZ 338. In 1880 woonde een G.J. Inden in de Turftorenstraat H 51 in Groningen. Op 28-2-1861 vroeg J. Inden vergunning voor het vertimmeren van het huis Stoeldraaierstraat K 210 in Groningen.

Op 16-7-1862 vroeg J. Inden vergunning voor het herstel van de woning aan de Kleine Kromme Elleboog I 289 in Groningen.

Op 11-2-1863 vroeg H.J. Inden vergunning voor de bouw van een woonkamer op adres Oude Bos S 370 (Achter de Wal) in Groningen.

Op 31-7-1871 vroeg schoenmaker H.J. Inden vergunning voor het plaatsen van een winkelpui, vernieuwen stoep en plaatsen hekken op adres Herestraat F 344 WZ in Groningen.

Op 9-5-1881 vroeg sigarenhandelaar H.J. Inden, vergunning voor het vertimmeren van het perceel op adres Herestraat F 344 WZ in Groningen. In 1883, 1890 en 1897 volgen bouwaanvragen van goud- en zilversmid O.R. Barends, S. Meihuizen en H.W. Hendriks; het adres F 344 wordt dan ook aangeduid met F 344/Koude gat. Hij was in 1880 Depôthouder van Weinthal & Co.

Op 9-7-1885 vroeg G.J. Inden vergunning voor het herstel van de woning op adres Houtzagerssteeg Y 238 in Groningen.

In 1880 woonde Marie Josepha Inden-Olfers in de Oude Kijk in 't Jatstraat I 85, weduwe van Jurrien Johannes Inden, timmerman, geb. Groningen 18-11-1839, ovl. Groningen 25-12-1875, zoon van timmerman Filippus Johannes Inden en Gesina Swarts, kleinzoon van timmerman Jurrien Inden en Anna Maria Hoff.

In 1880 woonde M.M. Inden aan de Vismarkt NZ K 245a. Mogelijk is zij Margaretha Maria Inden, geb. Groningen 2-1-1828, dochter van timmerman Jurrien Inden en Anna Maria Hoff.

Hans R. van der Woud… on March 19, 2016

"Vries - Landgoed Bosch en Vaart te Vries gaat verder als stichting Anbi. Daarmee hopen de eigenaren dat het landgoed duurzaam in stand blijft. De stichting is op zoek naar vrijwilligers die af en toe willen meewerken in park en tuinen. Op de as Groningen- Assen, de zogenaamde Koningsas, ligt even buiten het dorp Vries het uit 1881 stammende landgoed Bosch en Vaart met eeuwenoude bomen en fraaie waterpartijen. Sinds 1984 zijn de huidige eigenaren Pieter Battjes en zus Greet bezig het vervallen landgoed in oude glorie te herstellen. Het prachtige landhuis (eclectische stijl), het koetshuis, de orangerie met stookhok en de theekoepel staan er weer mooi bij. Alle gebouwen staan onder toezicht van Monumentenzorg. Het voor publiek opengestelde park werd in 2003 opnieuw aangelegd en wordt regelmatig door wandelaars bezocht. Mede door aanwezigheid van vele dieren, waaronder watervogels, schapen, reeën en in het voorjaar ooievaars. De ingang van het park ligt aan de Burgemeester Aalfsweg. Het landgoed, 10,5 ha groot, heeft de NSW-status (Natuurschoonwet) en is daardoor beschermd natuur gebied. De Provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo zijn sinds 1985 nauw betrokken bij de herinrichting van het oude landgoed. De samenwerking verloopt goed en in het bijzonder de contacten met de gemeente Tynaarlo. Zo zijn er plannen om, samen met de Historische Vereniging Vries, de oude Werdenscheweg die in de Middeleeuwen een verbinding vormde tussen het Benedictijner klooster in Werden aan de Ruhr en Groningen, in oude glorie te herstellen. Deze weg loopt over het landgoed. Daarnaast is voor Tynaarlo de toeristische uitstraling van het landgoed van belang. In het bijzonder voor vaarrecreanten die met hun boot via het Noord-Willemskanaal langs varen. Na een proces van een aantal jaren hebben Pieter en Greet Battjes besloten landgoed Bosch en Vaart onder te brengen in een stichting om te voorkomen dat na hun overlijden het Landgoed uiteen valt. Hiertoe is op 10 oktober 2013 door de heer P. Battjes en mevrouw G.Battjes opgericht: ‘de Stichting Pieter en Greet Battjes tot instandhouding van Landgoed Bosch en Vaart’. Pieter en Greet hopen daarmee het landgoed duurzaam in stand te houden en door te geven aan de volgende generatie. De stichting is door de overheid erkend als Anbi-stichting (algemeen nut beogende instelling). Voordeel daarvan is onder andere dat donaties aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn en dat het gemakkelijker wordt om vrijwilligers bij de activiteiten van de stichting te betrekken. Daartoe is toenadering gezocht tot het Steunpunt vrijwilligerswerk van de gemeente Tynaarlo. Met de werkzaamheden van de stichting wordt het algemeen belang gediend. Zo worden in de komende periode de volgende activiteiten gestart: afbouw dienstwoning, aanleg twee bruggen, afronding Engelse landschapstuin, afbouw historische theekoepel, aanleg toegangspoort en laan. IVN -Vries voert een aantal activiteiten op het landgoed uit; zoals het plaatsen van nestkastjes, vlindertelling, plantenruilbeurs etc." Bron: "Landgoed Bosch en Vaart verder als ANBI-Stichting", Algemeen Vriezerpost 5-3-2014:http://www.vriezer-post.nl/landgoed-bosch-en-vaart-verder-als-anbi-stichting/

Stichting pieterengreet Battjes tot instandhouding van Landgoed Boschenvaart Groningerstraat 32. 9481 TD Vries. Kvk nr. 58972307.

http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-pieterengreet-battjes-tot-instandhouding-van-landgoed-boschenvaart/

https://ivn.nl/afdeling/vries/columns-mooi-vries/landgoed-bosch-en-vaart

Hans R. van der Woud… on March 19, 2016

In een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden van 18-6-1896 wordt J.H.J. Meddens genoemd bij de "Villa Anna" en bij "13 hectaren goed overkleid land op de plaats "Heidenheim" aan het N.W.Kanaal":

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010883235:mpeg21:a0049

In die advertentie werd niet gesproken over "Villa Heidenheim" in Vries:

http://www.panoramio.com/photo/126751106

http://www.panoramio.com/photo/126751112

"Villa Anna" werd later "Bosch en Vaart" genoemd, Groningerstraat 30 in Vries.

Hij is Jozephus Hendericus Joannes Meddens, geb. Groningen 7-3-1840, ovl. Groningen 12-12-1905, zoon van koopman Joannes Gerardus Bernardus Meddens en Anna Maria Isabella Coops, echtgenoot van Juliana Josina Caroline Feitz. Op 15-10-1891 vroeg J.H.J. Meddens vergunning voor de verbouw van het woonwinkelpand aan de Vismarkt nabij de Guldenstraat, onder architectuur van N.W. Lit (1833-1907). Lit is de architect van het "Witte Huis" in de Viaductstraat/Driehovenstraat in Groningen:

http://www.panoramio.com/photo/41977805

Op 31-7-1913 vroeg J.B.G. Meddens vergunning voor het bouwen van een tuinhuisje en het veranderen van de werkplaats bij het pand Vismarkt 15 in Groningen, onder architectuur van P.M.A. Huurman (1863-1944):

http://www.staatingroningen.nl/bedrijf/90/huurman-pma

Vermoedelijk is hij Johannes Gerardus Bernardus Meddens, koopman, ovl. Groningen 1-5-1929, oud 54 jaar, zoon van Jozephus Hendericus Joannes Meddens en Juliana Josina Caroline Feitz, echtgenoot van Susanne Anne Josephine Marie Feldbrugge. Jacobus Antonius Maria Meddens (1874-1943) is een zoon van Harmannus Josephus Meddens, geb. Groningen 13-10-1832, ovl. Rotterdam 11-2-1908, en van Johanna Dina Geertruida Hoogeveen. Hij is een kleinzoon van Joannes Gerardus Bernardus Meddens en Margaretha Cornelia Antonia Schuiten. In 1891 werkte de familie Meddens voor hun pand aan de Vismarkt in Groningen met architect N.W. Lit (1833-1907) en in 1913 met architect P.M.A. Huurman (1863-1944).

Zie voor de architectuur van Villa "Heidenheim" ook die van Villa "Vosbergen" aan de Vosbergerlaan 35, en van Villa "Anna"/"Maloja" aan de Hoofdweg 276 in Eelde-Paterswolde, van timmerman/architect Geert Stel, geb. Assen 30-12-1847, ovl. Assen 8-1-1910. Berend Stel, ovl. Vries 17-10-1952, oud 78 jaar, zoon van Geert Stel en Geessien Bathoorn/Bathoren, was in 1936 25 jaar in dienst van J.A.M. Meddens (NvhN 31-10-1936); hij en architect Geert Stel stammen af van Gerrit Klasen Stel en Albertje Hendriks. Hans R. van der Woud… 22 uren geleden Voormalige Villa "Anna", vanaf 1911 Villa "Maloja", aan de Hoofdweg 276 in Paterswolde. De voorloper van dit Heerenhuis was een eenvoudig woonhuis, in 1891 ontworpen door architect Geert Stel (1847-1910) te Assen i.o.v. onderwijzer Gerrit Stel (1867-1931). Dit Heerenhuis is in 1895 na een verbouwing ontstaan i.o.v. de nieuwe eigenaar Jacob Hesselink onder architectuur van Stel. In 1895 was Stel ook verantwoordelijk voor de verbouwing van Villa "Vosbergen":

http://www.panoramio.com/photo/32921698

http://www.panoramio.com/photo/110812740

Hans R. van der Woud… on March 19, 2016

Zie voor de architectuur ook het historische buitenhuis "Meerwijk" in Midlaren. De gelijkenis is treffend.

Lit.: "Het geheugen van Midlaren. Een Drents dorp in de 20e eeuw", door Ineke Noordhoff en Trudy Steenhuis. Met een voorwoord van Geert Mak; Uitgeverij Drenthe 2004 (ISBN 90-75115-35-0).

"Thuis in Midlaren. De bewonersgeschiedenis van een Drents dorp. Dorpsbewoners en hun huizen gefilmd" (bijlage DVD), door Trudy Steenhuis en Winy Verdegaal; Dorpsbelangen Midlaren 2008 (ISBN 978-90-9022942-3).

Hans R. van der Woud… on March 20, 2016

Het landbouwbedrijf "Buitenzorg" was gelegen aan weerszijden van het Noord-Willemskanaal in Vries, met een ontginningssysteem van de heer J. Fenseling; hij was omstreeks 1862 eigenaar geworden. De boerderij zelf stond aan de Groningerstraat 4, aan de overkant van het Noord-Willemskanaal ter hoogte van Villa "Anna". Hij kocht de boerderij van Johannes Niewold, banketbakker in Groningen, geb. Groningen 13-9-1820, ovl. Groningen 31-12-1898, die de boerderij omstreeks 1857 had laten bouwen (Kad. Sectie G 650). J. Fenseling is Johann Herman Fenseling, timmerman, metselaar en aannemer, geb. Rhede 25-1-1795, ovl. Groningen 11-11-1879, zoon van landbouwer Herman Fenseling. In 1851 werd hem voor f. 25.900 een grote verbouwing van het Academisch Ziekenhuis tot Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch Gasthuis in Groningen gegund.

De boerderij werd na een grote brand in 1879 weer herbouwd (Kad. Sectie G 1337). Fenseling verkoopt de boerderij een paar jaar na de herbouw aan Timon de Vries, ovl. Tynaarlo 15-12-1923, oud 80 jaar, en echtgenote Trientje Zijlstra, ovl. Tynaarlo 27-3-1920, oud 69 jaar. Bij de grote brand in september 1879 zat Jan Pieters Bos op de boerderij. De Tijd van 12-9-1879:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010265415:mpeg21:a0005

Later werd het voorhuis gebruikt als directiewoning van de Tuinbouwkolonie "Filadelfia":

http://www.panoramio.com/photo/127110393

Hans R. van der Woud… on March 20, 2016

Zie ook de architectuur van het woonhuis aan de Doctor Nassaulaan 7, hoek Van der Feltzpark in Assen (Rijksmonument 468964), met een gevelsteen waarop het jaartal 1876 en de naam P.B. Westerdijk staan vermeld. Hij is Pieter Bernard Westerdijk, geb. Assen 19-9-1869, zoon van houthandelaar, koopman en zaakwaarnemer Pieter Westerdijk en Trijntje de Waard. Pieter de Waard, geb. Assen 17-6-1843, ovl. Heemstede 3-5-1930, is een zoon van houthandelaar Tidde Jurjens Westerdijk en Dievertje Pieters van Calcar.

P. Westerdijk bood in 1876 en 1877 een villa "met 9 kamers, waarvan twee en suite, met waranda en balcons, ruime kelders etc, staande vooraan in het stadsbosch" te huur of te koop aan. Het nieuws van den dag: kleine courant van 25-12-1876 en 1-1-1877:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010062749:mpeg21:a0067

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010060907:mpeg21:a0041

Zijn broer Bernard Westerdijk, geb. Assen 5-6-1853, promoveerde in 1879 tot Doctor in de Geneeskunde aan de Universiteit in Amsterdam. Rotterdamsch nieuwsblad van 10-7-1879:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011006458:mpeg21:a0009

In 1922 verhuisde Dr. Eloi Hubert la Chapelle, officier van gezondheid, chirurg, geb. Buitenzorg (Nederlandsch-Indië) ca. 1888, ovl. Utrecht 23-7-1966, naar de Nassaulaan 7. Nieuwsblad van het Noorden van 24-8-1922:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667903:mpeg21:a0036

Hans R. van der Woud… on March 22, 2016

Van 1907-1911 was Hendericus Jannesz. Dieters (1857-1945) de eigenaar en van 1911-1922 Meindert Meindersma (1867-1950. Op 15-12-1911 werd Villa "Bosch en Vaart" geveild in Logement "Homan" in Vries.

Op 15-12-1911 werd de Villa "Bosch en Vaart" c.a. publiek geveild bij palmslag door notaris E. Posthuma in logement Homan in Vries. Leeuwarder Courant 11-12-1911:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010599314:mpeg21:a0050

In 1907 werd H. Dieters de eigenaar, voormalig steenfabrikant te Muntendam. Hij wijzigde de naam van de villa in "Bosch en Vaart":

http://www.drentslandschap.nl/wp-content/uploads/2015/11/Fietsroute-Wegen-naar-het-noorden-Paterswolde.pdf

In 1909 werd Hend(e)rikus Dieters Johanneszoon, Lid van het College van Gedeputeerde Staten van Groningen en landontginner failliet verklaard. Op 3-5-1910 werd hij wegens oplichting en verduistering veroordeeld tot 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf (Nieuwsblad van het Noorden 19-4-1910 en Leeuwarder Courant 4-5-1910). Hij is op 29-11-1857 in Assen geboren en overleed in Bloemendaal op 10-2-1945.

"De zaak-Dieters", Algemeen Handelsblad van 12-4-1900:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010336560:mpeg21:a0006

"Zaak Dieters", Nieuwsblad van het Noorden van 13-4-1910:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010888122:mpeg21:a0142

Van 1911-1922 is Meindert Eelkes Meindersma de eigenaar, geb. Ee (Oostdongeradeel) 2-12-1867, ovl. Hattem 4-3-1950. Nieuwsblad van het Noorden van 2-7-1912: Te koop 6 ha Pettküser Rogge. Inlichtingen bij E. Lokhorst te Midlaren. Biedingsbriefjes in te leveren voor of op 8 juli aan M. Meindersma, Villa "Bosch en Vaart" te Vries:

zie ook http://www.panoramio.com/photo/105141903

In 1929 was Herman Tenhoff de eigenaar en/of bewoner (in het Bouwdossier wordt zijn naam ook geschreven als ten Hoff). Hij is vermoedelijk de Herman Tenhoff, die op 2-12-1961 op 72-jarige leeftijd in Florida, USA, overleed, geb. 8-5-1889 (Social Security Number 371-16-9276), echtgenoot van Madeleine de Keijzer, voorheen gehuwd met Ida de Blauwe. Zijn dochter Virginia E. Tenhoff verloofde zich op 31-5-1942 in Groningen met Timo E.N. Switters; hun resp. woonadressen waren Paterswoldseweg 19a en St. Jansstraat 17c in Groningen; zij vertrokken naar Chicago in Noord-Amerika en kregen daar o.a. een zoon Timo Herman (1948) en een dochter Ida Ann (1952). De geboorte van hun kinderen werd in het Nieuwsblad van het Noorden aangekondigd. Deze Herman Tenhoff is Harm Elzard ten Hof, geb. Wildervank 8-5-1889, zoon van Berend ten Hof en Elisabeth Oosting, gehuwd met Ida de Blauwe, geb. Isighem (België) , ovl. Haren (Groningen) 14-3-1935, dochter van Theophile de Blauwe en Adrianie Rorlens. De Virginia Tenhoff, geb. 30-11-1927, ovl. 1-12-1980 (Social Security Number 472-34-2681), is vermoedelijk hun dochter.

In 1971 heeft een kleine verbouwing van het koetshuis plaatsgevonden, uitgevoerd door Bouwbedrijf Darwinkel N.V. uit Tynaarlo i.o.v. W. Hoogland.

In 1996/97 heeft een verbouwing, vernieuwing en restauratie plaatsgevonden, verzorgd door het Architectenbureau Bob van Beek, Koetshuis "Rhyngeest", Rhyngeesterstraatweg 9a in Oegstgeest, i.o.v. P. Battjes en G. Battjes, later GVB Architecten B.V. aan het Rapenburg 9 in Leiden, lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie:

http://vawr.nl/bureaus/gvbarchitecten

P. en G. Battjes zijn Pieter en Greet Battjes, zoon/dochter van E. Battjes en M. Battjes-Meinardi te Schildwolde.

Zie ook de architectuur van Villa "Gelria" aan de Verlengde Hereweg 159-163 in Groningen, in 1872 gebouwd in opdracht van de industrieel Willem Albert Scholten (1819-1892), en door Monumentenzorg toegeschreven aan architect Jan Maris, maar de architect is Herman Jan van den Brink (1816-1883), in 1871 gevestigd in Driebergen. In het Algemeen Handelsblad van 17-9-1871 en in De Tijd van 3-10-1871 staan advertenties over de aanbesteding van de bouw van een Villa, met Koetshuis en Remise enz. ook “Villa Scholten” genoemd. In de Groninger Courant van 30-9-1871 staat een berichtje over de aanbesteding met net iets meer informatie: "Het bouwen van eene villa met paardenstal, remise enz. buiten de Heerepoort, tusschen Helpman en Haren, ten dienste van den heer Scholten alhier".

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010099698:mpeg21:a0004

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010263324:mpeg21:p003

http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/personen/detail/07c51f3d-0f9e-5339-808a-7baf93ccd8f3

http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/personen/detail/7aa8d7e5-194a-58eb-8cce-59394b168831

http://www.staatingroningen.nl/bedrijf/109/maris-j

http://www.panoramio.com/photo/54104435

http://www.panoramio.com/photo/42502596

Herman Johannes van den Brink was in 1870/1871 de architect van Villa "Sterkenburg" op het Landgoed "Klein Sterkenburg" bij Doorn. De villa werd voor f. 27.325 gebouwd door aannemer J.A. van Straalen. De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 3-1-1871 en het Algemeen Handelsblad van 20-1-1871:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010262640:mpeg21:a0048

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010099327:mpeg21:a0007

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Hans R. van der Woude
Heerlen, Amsterdam, Zuidlaren

Photo details

 • Uploaded on August 27, 2012
 • © All Rights Reserved
  by Hans R. van der Woud…
  • Camera: OLYMPUS IMAGING CORP. E-510
  • Taken on 2012/08/27 11:10:09
  • Exposure: 0.006s (1/160)
  • Focal Length: 42.00mm
  • F/Stop: f/7.100
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups