Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Höbek-Kayseri

Tarihçe

Höbek köyü'nün kuruluşu 13. yüzyıla dayanmaktadır. İlhanlılar, Eratnaoğulları, Karamanoğulları, Zülkadiroğulları ve Osmanlılar yönetiminde kalmıştır. 16. yüzyıldaki osmanlı mahkeme kayıtlarına göre köyümüz, Kayseri Sancağına bağlı, Kenar-ı Irmak nahiyesine bağlı bir köydür. O yıllarda devlete yılda 61 akçe vergi vermektedir. Ali babanın kurduğu tekkenin yönetimi 16. yüzyılda Höcekoğullarının yönetimine, 17. yüzyılda da köyümüz halkından Tekkeşenoğullarının yönetimine geçmiştir. Bu durum tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla sona ermiştir. Kayseri Felahiye yolunun takriben 35. kilometresinde yer alan köy, arazi, toprak ve su bakımından Türkiye standartlarının üstünde sayılabilecek bir görünüme sahiptir. Bugün Kayseri merkez ilçesi olan Kocasinan'a bağlıdır. Osmanlı Devletinde askeri amaçlı bir nüfus sayımı ilk kez II. Mahmut zamanında 1831 tarihinde gerçekleştirilmiştir. O zamanın Osmanlı mülkü köy köy sayılmıştır. Ancak sayım askeri amaçlı olduğundan sadece Müslüma erkek nüfus sayımına tabi tutulmuştur. Bu sebepten dolayı nüfus sayısı hakkında kesin sonuçlara varılmazken hane sayısı kesin rakamlarla tespit edilmiştir.Yapılan bu ilk nüfus sayımına göre 1831 yılında Höbek köyü 55 hanedir. Hane numaraları verilerek sıralı bir şekilde nüfus kaydı tutulurken adet üzerine ilk nemaralı hane köy imamı'dır. Özellikle imamın ve okur yazarların sonuna efendi kelimesi getirilmiştir. Belgede sadece bir iki tane efendi sözcüğüne rastlanması okur yazar oranının bu seviyelerde olduğunun göstergesidir.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on August 30, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Ahmet ışık