Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

~ Wooden Church Of The Monastery Peri-Săpânța ~

Românii au multe lucruri cu care se pot lăuda, dar nimic nu întrece parcă fala maramureşenilor când vine vorba despre bisericile din lemn, splendide capodopore arhitecturale. Printre acestea se numără şi Mănăstirea Săpânţa-Peri, din judeţul Maramureş, având hramul Sfântul Arhanghel Mihail, ce se impune cu stilul său sobru şi cu o înălţime de... 78 m! În prezent, Mănăstirea Săpânţa-Peri este cea mai înaltă biserică de lemn din lume, ceea ce a făcut ca ea să fie înscrisă în Cartea Recordurilor. Pecetea timpului a dus la distrugerea mănăstirii în anul 1783. Reconstruirea acesteia a avut loc la finalul secolului al XX-lea, începutul secolului al XXI-lea. Când unui arbore i se termină veacul, omul prelungeşte istoria naturală a acestuia. Exemplul este mănăstirea de la Săpânţa, construită din lemn solid (în prezent tratat cu diverse substanţe pentru întreţinere) de stejari bătrâni de secole. Turnul acesteia este de 54 m. Înălţimea totală a mănăstirii este de 78 m, fiind mai înaltă decât Statuia Libertăţii (New York) şi o situează pe primul loc în topul celor mai înalte biserici de lemn din lume. În interiorul mănăstirii se pot observa două rânduri de arcade suprapuse, cu deschideri diferite, ce dau pridvorului o notă aparte. Biserica maramureşeană este placată cu 8,5 kilograme de aur, iar crucea, înaltă de şapte metri, este, la rândul ei, învelită cu patru kilograme de aur. Semeaţa construcţie a fost finisată între anii 1988 şi 2003 pe malul Tisei. Turla mănăstirii este vizibilă de la o distanţă de cinci kilometri peste Tisa şi poate fi admirată de românii din Transcarpatia, regiune a Maramureşului istoric rămasă în Ucraina. Mănăstirea Săpânţa-Peri nu trebuie să lipsească din itinerarul turiştilor sau pelerinilor ajunşi pe ţinuturile maramureşene!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Romanians are many things that can boast, but nothing beats the pride if it comes Maramures wooden churches, splendid architectural capodopore. These include Săpânţa-Peri Monastery, Maramures county, with the patron St. Michael the Archangel, which requires its sober style and height ... 78 m! Currently Săpânţa-Peri Monastery is the highest wooden church in the world, which made it to be entered in the Guinness Book of Records. Stamp time led to the destruction of the monastery in 1783. Its reconstruction took place at the end of the twentieth century, the beginning of the XXI century. When a tree is finished forever, man extended its natural history. Example is the monastery at Săpânţa, built of solid wood (currently treated with various substances for maintenance) centuries old oaks. Its tower is 54 m total height of the monastery is 78 meters taller than the Statue of Liberty (New York) and ranks first among the highest wooden church in the world. Inside the monastery you can see two rows of arches stacked with different openings, giving a unique porch. Maramures church is 8.5 kg gold plated and cross seven meters high, is, in turn, coated with four kilograms of gold. Seme building was completed between 1988 and 2003 on the banks of the Tisza. Monastery tower is visible from a distance of five kilometers over the Tisza and can be admired from the Transcarpathian Romanians, Maramures historical region remaining in Ukraine. Săpânţa-Peri Monastery should not miss the itinerary of tourists and pilgrims arrived in the lands of Maramures!

Show more
Show less
București, România

Photo details

  • Uploaded on September 25, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Extrem Grup - Români…