Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

~ The Wooden Church Of Șurdești,Maramureș County,Romania ~

Biserica de lemn din Şurdeşti, dedicată Sfinţilor Arhangheli a fost construită în 1766 (dovadă fiind inscripţia aflată deasupra uşii de la intrare, scrisă cu caractere chirilice) de meşterul Ion Macarie pentru comunitatea greco-catolică din localitate. Biserica se distinge prin dimensiunile impresionante ale turnului ridicat peste intrare. Turla este de 54m şi înălţimea totală de 72 m, ceea ce o aşează printre cele mai înalte construcţii sacrale de lemn din Europa şi din lume. Pictura este realizata de catre Ştefan Zugravul in 1783 iar decoratia sculptata in lemn este opera mesterului Ştefan Tămăran Ciocotişan. Altarul a fost pictat de către zugravul Ştefan, naosul de către zugravul Stan, iar pronaosul probabil de către un ucenic al acestuia din urmă. Acoperişul are două rânduri de streşini care înconjoară biserica. Bârnele construcţiei sunt de stejar, fiind înconjurat de alte patru astfel de turnuri de dimensiuni reduse. Nota particulară a ansamblului este dată de pridvor, cu două rânduri de arcade suprapuse, cu deschideri diferite, identice ca formă şi decoraţii. Frumusetea monumentului este sporita si prin existenta braului in funie rasucita. Interiorul este pictat cu scene biblice din Vechiul Testament si Noul Testament, iar pe iconostas este consemnat anul 1783, din timpul domniei impãratului Iosif al II-lea, precum si numele autorului, "zugravul Stefan". Biserica este inclusă din anul 1999 în lista patrimoniului cultural mondial UNESCO şi se află şi pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica din Şurdeşti era cea mai înaltă biserică din lemn din toată Europa, cu turla de 54m şi o înălţime totală de 72m, până acum câţiva ani, când a fost construită noua biserică a mănăstirii Peri din Săpânţa, de 78 m înălţime.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wooden church in Şurdeşti dedicated Archangels was built in 1766 (proved by the inscription above the entrance door, written in Cyrillic) by master Ion Macarie for Greek Catholic community in the city. The church is distinguished by its impressive size high tower over the entrance. The tower is 54m and total height of 72 m, which places it among the highest wooden sacral buildings in Europe and the world. Painting is done by Stefan Painter in 1783 and carved wood decoration is the work of master Stefan Tamaran Ciocotişan. The altar was painted by painter Stefan by painter Stan nave and narthex probably by a disciple of the latter. The roof has two layers of eaves surrounding the church. Oak beams are construction, surrounded by four smaller towers such. Particular note of the ensemble is given by the porch, with two rows of arches stacked with different openings, identical in shape and decoration. Beauty is enhanced by the existence monument arm twisted into rope. The interior is painted with biblical scenes from the Old Testament and the New Testament, and the iconostasis is recorded 1783, during the reign of Emperor Joseph II, and the author's name, "painter Stefan". Church is included in 1999 in the UNESCO World Heritage list and is also on the new list of historical monuments. Church of Şurdeşti was the highest wooden church across Europe, with a tower height of 54m and a total of 72m, until a few years ago, when a new church was built in Săpânţa Peri monastery, a 78 m high.

Show more
Show less
București, România

Photo details

 • Uploaded on September 27, 2012
 • © All Rights Reserved
  by Extrem Grup - Români…
  • Camera: NIKON CORPORATION NIKON D90
  • Taken on 2012/08/09 07:23:30
  • Exposure: 0.008s (1/125)
  • Focal Length: 18.00mm
  • F/Stop: f/5.600
  • ISO Speed: ISO200
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash