Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Historical places in Bohemia and Bavaria. Modrý Sloup (Blaue Säule) - defunct border Crossing between Bohemia and Bavaria and the Cross

*English: Modrý Sloup (Blue column) is a border crossing between the Czech Republic and Germany, located in the Šumava Mountains and Bavarian Forest under the mountain Luzný. After a long time of conclusion of trial was again opened on the 15th July 2009. The closest village is 12 km away Modrava. The blue column is in Luzen valley, in the strictly protected area of Western Capercaillie (the prohibition of entry for tourists). In earlier times, runs to the Golden Path, smuggler or its part, avoiding tolls and duties. Border crossing functioned until the end of the Second World War, after the expulsion of the Germans from the Czech border and the establishment of the Iron Curtain no longer be used. Trail lead from Březník, through the hillside of Špičník on the border line and to Luzen. Entry by people with dogs, cyclists, horse riding or driving any type of vehicle is prohibited.

*Česky: Modrý sloup je hraniční přechod mezi Českou republikou a Německem nacházející se v pohoří Šumava a Bavorský les pod horou Luzný. Po dlouhé době uzavření byl opět zkušebně otevřen 15. července 2009. Nejbližší obcí je Modrava vzdálená 12 km. Nachází se nad Luzenským údolím, v přísně chráněné lokalitě výskytu tetřeva hlušce (platí zákaz vstupu pro turisty). V dřívějších dobách tudy vedla Zlatá stezka, respektive její pašerácká část, vyhýbající se mýtnému a clu. Hraniční přechod fungoval až do konce druhé světové války, po odsunu Němců z českého pohraničí a vzniku železné opony přestal být používán. Stezka vede z Březníku, přes úbočí Špičníku k hraniční čáře směrem k bavorskému vrcholu Luzen. Vstup se psy, cyklisté s koly, jízda na koni nebo jízda s jákýmkoliv typem vozidla je přísně zakázán.

Show more
Show less
Czech Republic

Photo details

  • Uploaded on October 7, 2012
  • Attribution-Noncommercial-No Derivative Works
    by Roman Zázvorka