Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

~ Bears Cave - Ursus Spelaeus ~

Pestera Ursilor este unul din cele mai cunoscute obiective turistice din Romania si face parte din categoria obiectivelor turistice care trebuie vizitate cel putin odata in viata. In cele ce urmeaza dorim sa va prezentam un scurt istoric al pesterii, de la descoperire pana in zilele noastre, alaturi de o scurta desriere. Cum a fost descoperita Pestera Ursilor? Pestera Ursilor a fost descoperita in urma unor lucrari executate la o cariera aflata in imediata vecinatate a satului Chiscau din comuna Peietroasa, judetul Bihor din Romania. Norocosul, al carui nume s-a legat pentru totdeauna de Pestera Ursilor, este Traian Curta. Domnul Traian lucra pe atunci la cariera si in urma unei explozii controlate, de rutina, a observat o crapatura in roca, care ulterior s-a dovedit a fii singura cale de acces catre o lume din adancuri, extrem de spectaculoasa. Traian Curta a fost primul care a coborat in necunoscut, unde a descoperit schelete, care pe moment nu au putut fi atribuite nici unei specii cunoscute. Acest lucru a dat nastere unor speculatii potrivit carora in actuala Pestera a Ursilor ar fi trait zmei, creaturi cu puteri supranaturale. In urma cercetarilor si analizelor efectuate de catre specialisti, s-a stabilit ca acele schelete apartin unei specii, disparute de pe suprafata pamantului, o specie de urs de caverna (Ursus Spelaeus). Ursul de caverna sau ursul de pestera cum mai este cunoscut, avea dimensiuni impresionante fata de speciile de ursi existente in Romania in momentul acual si chiar in lume. Descoperirea facuta de Traian Curta a fost raportata sefilor sai, care l-au certat, spunandu-i sa dinamiteze de urgenta pestera pentru ca exploatarea sa poata continua. Cariera respectiva avea contracte cu firme din Germania si Ungaria iar o descoperire de talia celei descrise ar fi facut imposibila onorarea obligatiilor contractuale. Datorita si acestor aspecte, imediat dupa descoperirea pesterii au existat mai multe incercari de distrugere a pesterii. Din fericire descoperirea de la Chiscau a ajuns la urechile speologilor din Stei, pe atunci orasul Dr Petru Groza, specialisti care impreuna cu cei din Cluj au efectuat cercetari amanuntite care ulterior au avut ca rezultat salvarea pesterii. Cu toate acestea au existat multe voci care sustineau ca varianta cea mai utila ar fi distrugerea pesterii. La un moment dat acest punct de vedere a fost doar la un pas de a fi pus in practica, fiind oprit in ultimul moment, la interventile facute la conducerea judetului. Un caz asemanator a avut loc in luna septembrie a anului 1973, cand s-a descoperit Pestera Fagului, pestera care la foarte putin dupa descoperire a fost vandalizat si distrus aproape in totalitate, tocmai pentru ca exploatarea miniera sa poata fi continuata. Intamplarile de la Pestera Fagului au servit ca lectie pentru ceea ce urma sa se intaple pe data de 17 septembrie 1975 cand Traian Curta a descoperit Pestera Ursilor. Datorita reactie promte si repetate la institutiile statulu, la Muzeul Tarii Crisurilor au dus in final la o decizie salutara prin care s-a optat pentru valorificarea frumusetilor pesterii. Lucrarile de amenajare a pesterii au fost finalizate in anul 1978, lucru care a fost imortalizat la iesirea din pestera. Cu toate acestea, inaugurarea pesterii s-a facut in data de 14 iulie 1980, data la care Pestera Ursilor a intrat in circuitul turistic si spre bucuria multora este si acum la dispozitia turistilor romani si straini. De unde provine denumirea de "Pestera Ursilor"? Denumirea de Pestera Ursilor provine de la numeroasele oase de urs gasite in pestera. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in Pestera Ursilor au trait ursi de Caverna din specia Ursus spelaeus (ursul de pestera). Potrivit acelorasi cercetari s-a aflat ca cele mai vechi oase au o varsta de 100.000 ani iar "ultimul locatar" ar fi avut varsta de "doar" 17.000 ani. Ursii de Caverna aveau dimensiuni impresionante fata de speciile de ursi actuali din Romania si chiar si din lume. Ursul de pestera avea aproximativ 4 metri inaltime in 2 labe si o greutate impresionanta de 1000 Kg. La momentul descoperirii Pesterii Ursilor existau 5 schelete complete din specia Ursus Spelaeus iar al 6-lea schelet complet a fost descoperit in aceasta pestera. Din pacate scheletul complet al ursului de pestera se afla intr-o zona care nu se viziteaza, din Rezervatia Stiintifica. In capatul Galeriei Emil Racovita, a fost reconstituita un schelet al ursului de caverna pentru a exemplifica vizual dimensiunile acestei specii. Potrivit declaratiilor unor persoane care au participat in mod activ la cerceetarile din pestera, denumirea de Pestera Ursilor a fost rostita pentru prima data de Cornelia Babau, denumire care ulterior a devenit numele oficial al acestui obiectiv turistic de interes national si international.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bears Cave is one of the most famous sights in Romania and is part of the tourist attractions to be visited at least once in life. In the following we want to present a brief history of the cave, from discovery to the present day, along with a brief Description that. What was discovered Cave Bears? Bears Cave was discovered as a result of work performed in a quarry near the village located in the village Chiscau Peietroasa, Bihor County of Romania. Lucky, whose name was forever linked with the Cave Bears is Curta Traian. Traian career and work on it after a controlled explosion, routine, noticed a crack in the rock, which later turned out to be the only access to a world of deep, very spectacular. Curta Traian was first lowered into the unknown, where skeletons discovered that the time could not be attributed to any known species. This gave rise to speculation that the current Cave Bears had lived dragons, creatures with supernatural powers. After research and analysis performed by specialists, it was determined that these skeletons belong to a species disappeared from the earth, a species of cave bear (Ursus Spelaeus). Bear cavern or cave bear as it is known, was impressive against existing bear species in Romania when acual and even the world. Curta Traian discovery made by his bosses was reported that they argued, telling them to derail the cave for emergency operation can continue. Jobs that have contracts with companies in Germany and Hungary, and a breakthrough described as the size made it impossible to honor contractual obligations. Due to this aspect, immediately after the discovery of the cave there have been several attempts to destroy the cave. Fortunately discovery from Chiscau reached the ears of Stei speleologists, then Dr Petru Groza city, along with those specialists who have conducted extensive research Cluj which subsequently resulted in cave rescue. However there were many argue that the most useful option would be destroyed cave. At one time this view was only one step away from being put into practice, was stopped at the last minute intervention made the county leadership. A similar case occurred in September of 1973, when it was discovered Fagului Cave, the cave which very shortly after discovery was vandalized and destroyed almost completely, precisely because mining can be continued. Random from Fagului Cave served as a lesson for what was to intaple on September 17, 1975 when Traian Court found Cave Bears. Due to prompt reaction and repeated state institutions, the Museum of the Cris eventually led to a decision welcomed by turning beauties to chose cave. Earthworks of the cave were completed in 1978, which was immortalized at the exit of the cave. However, the opening of the cave was made on July 14, 1980, when it entered the Cave tourist circuit and to the delight of many is still available to Romanian and foreign tourists. Why the name "Bears Cave"? Bears Cave name comes from the numerous bear bones found in the cave. Following research has determined that the Cave Bears Cave bears lived spelaeus the species Ursus (bear cave). According to the same research has found that the oldest bones have an age of 100,000 years and "latest tenant" had aged "only" 17,000 years. Cave bears were impressive against bear species present in Romania and even the world. The cave bear was about 4 meters in 2 feet tall and weighs 1000 Kg impressive. Bears Cave discovery when there were 5 complete skeletons of the species Ursus and the 6 th Spelaeus complete skeleton was discovered in the cave. Unfortunately complete cave bear skeleton was in an area not visited in Scientific Reserve. In the end Emil Racovita Gallery was reconstructed skeleton of a cave bear to visually illustrate the dimensions of this species. According to the statements of persons who actively participated in the research from the cave, Cave Bears name was uttered for the first time Babau Cornelia, name that later became the official name of this landmark national and international interest.

Show more
Show less
București, România

Photo details

 • Uploaded on November 6, 2012
 • © All Rights Reserved
  by Extrem Grup - Români…
  • Camera: NIKON CORPORATION NIKON D90
  • Taken on 2012/08/11 13:13:15
  • Exposure: 1.000s
  • Focal Length: 18.00mm
  • F/Stop: f/3.500
  • ISO Speed: ISO200
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash