Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Một sáng mùa thu

Tôi mải mê ngắm núi ngắm mây

Mây sải cánh bay qua kẽ bàn tay

Trải rộng khắp cả vùng trời phía trước

Tôi thầm hỏi sao mây không dừng bước

Chỉ vội vã hôn tôi rồi bỏ đi rồi?

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on November 11, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Duy Bội