Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Bức tranh cát

Trái tim ấy cát vẽ chiều vội vã

Nên xong rồi hai nửa vẫn chênh vênh

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on November 13, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Duy Bội