Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Frankfurt 18.11.2012

Както в миналото са съграждали катедралите толкова високи, че когато влезне в тях простосмъртен, да се чувства като малка мравчица, като песъчинка, като капчица в морето, така и сега строят банките - високи, високи, високи...

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on November 20, 2012
  • Attribution
    by Nikolai Karaneschev