Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Al segle XI Tamarit era la castlania més meridional del comtat de Barcelona. Tamarit fou ocupat per Bernat Sendred de Gurb que el 1049 vengué la castellania a Ramon Berenguer I.

El comte Ramon Berenguer I la infeudà a Sunyer entre el 1050 i el 1053, amb la condició d'habitar la fortalesa, al voltant de la qual es formà un nucli de poblament, i de lliurar-li la meitat de totes les captures de peix i corall que pogués fer. Aquesta darrera condició ens demostra la importància que tenia el port de Tamarit a l'època. Des de Tamarit es desenvolupava una gran activitat comercial. Fou un dels pocs ports de la costa catalana que posseïa el dret de cobrar l'impost de la lleuda. Sembla probable que Sunyer no se'n sortís a l'hora de complir amb el que havia jurat al comte i la seva figura s'esvaneix. En aquell moment, la fortalesa de Tamarit afrontava a nord amb el terme del castell d'Ullastrell, a l'est amb el terme de Berà, al sud amb el mar i a l'oest amb Tarragona.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on December 20, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Rafael Saludes