Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Tvrđava Golubac, Veliko Gradište, Srbija

Veliko Gradište nalazi se na Dunavu, 114 kilometara nizvodno od Beograda. Varošica je pristanište za sve brodove koji Dunavom dolaze iz crnomorskih luka na putu ka srednjoj Evropi. Kod Velikog Gradišta u Dunav se uliva i rijeka Pek. U dijelu svog toka kroz Gradište, Dunav dostiže širinu i do 2.000 metara i sa pravom nosi epitet “Dunavskog mora”. Raznoliki sadržaji uz rijeku su i najzanimljiviji za posjetioce. Golubac jeste na rijeci Dunav, ali svojim izgledom vrlo podsjeća na primorski grad. Nije ni čudo, jer je Dunav kod ovog mjesta širok čak šest kilometara. Nalazi se na magistrali Beograd – Kladovo i od prijestonice je udaljen 130 kilometara. Najpoznatiji je po svojoj tvrđavi – Golubačkom gradu, koji se nalazi na nepristupačnim liticama nad Dunavom. Tu je podignut u 14. vijeku da bi se kontrolisala plovidba rijekom, ali i zaleđe, a njegov vladar bio je Stefan Lazarević. Ima devet kula, od kojih se najveća nalazi na najvišem uzvišenju. Golubačka tvrđava zaštićena je i proglašena za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Upravo od nje počinje Nacionalni park “Đerdap“, kao i rezervat prirode “Golubački grad” sa karakterističnim formacijama jorgovana, grabića, jasena, hrasta medunca i bukve, kao i raznovrsnom faunom. Golubac je izuzetno zanimljiv za turiste tokom cijele godine.


Veliko Gradište is located on the river Danube, 114 kilometers downstream from Belgrade. Town has a dock for all ships coming by the Danube from the Black Sea ports towards central Europe. By Veliko Gradiste river Pek is drained into Danube. In part of its course through the Gradiste, the Danube reaches the width up to 2,000 meters and is rightly considered the "Danube sea". Various facilities along the river are the most interesting for the visitors. Golubac is on the Danube River, but its appearance is very reminiscent of the coastal city. No wonder, because the Danube here is almost about six kilometers wide. It is located on Highway Belgrade - Kladovo and is located about 130 kilometers from the capital. It is best known for its fort - Golubac city, located on the inaccessible cliffs of the Danube. It was built in the 14th century in order to control river trips, but also the hinterland, and its governor was Stefan Lazarevic. There are nine towers, of which the largest is located at the highest elevation. Golubac's fortress is protected and declared to be cultural heritage of great importance. From this location starts National Park "Djerdap" and nature reserve "Golubac city" with distinctive lilac formations, eastern hornbeam, ash, oak and beech, and a diverse fauna. Golubac is very interesting for tourists throughout the whole year.

Show more
Show less
Lukavac

Photo details

  • Uploaded on December 26, 2012
  • © All Rights Reserved
    by Denis Dugonjić