Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Rumeli hisarı / Rumelian Castle ; 1993

Rumelihisarı (Rumelian Castle) is a fortress located in the Sarıyer district of Istanbul, Turkey, on a hill at the European side of the Bosphorus. It gives the name of the quarter around it. It was built by the Ottoman Sultan Mehmed II between 1451 and 1452, before he conquered Constantinople. The three great towers were named after three of Mehmed II's viziers, Sadrazam Çandarlı Halil Pasha, who built the big tower next to the gate, Zağanos Pasha, who built the south tower, and Sarıca Pasha, who built the north tower. Rumelihisarı is situated at the narrowest point with 660 meters of the Bosphorus strait, just opposite of Anadoluhisarı (Anatolian Castle) on the Anatolian side, which is another Ottoman fortress that was built between 1393 and 1394 by Sultan Bayezid I. Rumelihisarı was built by Sultan Mehmed II between 1451 and 1452 in order to control the sea traffic on the Bosphorus strait and prevent aid from the Black Sea to reach Constantinople during the Turkish siege of the city in 1453 / Румели хисари (Румелијска тврђава) се налази у Сариеру у Истанбулу, Турска, на брду на европској страни Босфора. Подигао је турски султан Мехмеда II између 1451 и 1452, пре него што је освојио Цариград. Три велике куле су назване по три везира Мехмеда II, Садразам Цандарли Халил-паша, који је изградио велики торањ поред капије, Заганос Паша, који је изградио јужну кулу, и Сариђа Паша, који је изградио северни торањ. Румели хисари се налази на најужем месту - 660 метара Босфорског мореуза, баш супротно од Анадолу хисари (Анадолија тврђава) на Анадолијској страни, што је још један Отоманска тврђава која је изграђена између 1393 и 1394 од стране султана Бајазита I. Румели хисари је озидан како би се контролисао саобраћај у Босфорском мореузу и спречила помоћ Цариграду, преко Црног мора, током турске опсаде града и његовог освајања 1453.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on March 3, 2013
  • © All Rights Reserved
    by Nenad Rajkovic
    • Camera: FUJI PHOTO FILM CO., LTD. SLP800