Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Niški "Big Ben" - "Big Ben" in Nis

Dom Sreza Niškoga 1910

Ni danas se nezna ko je projektovao Zgradu Sreskog načelstva, kako se nekad zvalo ovo zdanje, odnosno zgradu

suda, kako se danas zove zgrada izgrađenoj u čistoj secesiji. Poznato je jedino da je radove izvodio

preduzimač Milan Stefanović 1910. godine. Razuđena osnova ove prostrane ugaone građevine sa, kao ističe

Bogdan Nestorović, satnom kulom na zasečenom uglu, pod kojom je glavni ulaz, predstavljala je proučeno i

čisto rešenje velikog programa ovog objekta. Spoljna obrada bila je izvedena u kitnjastoj secesiji sa

dekorativnim površinama obrađenim geometrijskim i vegetabilnim ornamentima na širokim lizenama i u frizu

ispod krovova. Frontovi ove razuđene zgrade sa prizemljem i spratom zauzimaju 31,25 i 72,10 m. U osovini

ugaonog ulaza i prostranog vestibila razvija se monumentalno stepenište sa tri kraka. Rizaliti na fasadama

sa ispadima preko jednog metra oživljavaju celu kompoziciju i ostvaruju monumentalan efekat kome doprinosi

i ugaona satna kula sa svojim piramidalnim završetkom. Danas je spoljna arhitektura ove zgrade potpuno

izmenjena. Prvo su uklonjeni ukrasi sa lizena, a zatim je, prilikom podizanja još jednog sprata i izrade

fasade u veštačkom kamenu, uništena celokupna secesijska dekoracija". A tokom poslednje rekonstrukcije

fasade ove zgrade u devedesetim godinama XX veka sva secesijska dekoracija je vraćena.

Dom Sreza Nishkog

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on March 19, 2013
  • © All Rights Reserved
    by Todorović Miroljub
    • Taken on 2013/03/10 18:36:01