Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

"Kozí" dráha----/ "Goat track" / 31.3.2013

Trať z Děčína do Duchcova a dále do Chomutova, druhá spojnice podkrušnohorské uhelné pánve s vodní cestou na Labi, získala už dávno nelibě znějící přezdívku „Kozí dráha“. Původ tohoto označení bývá odvozován od faktu, že po kolejích této vedlejší tratě pobíhaly kozy a vlak často musel mimořádně zastavovat a tuto zvěř odhánět. Jiná varianta tvrdí, že strážníci tratí a další zaměstnanci chovali u svých domů výhradně kozy a slepice, takže na zastávkách i ve stanicích se při průjezdu vlaku ozývalo mečení, což mělo za následek takové pojmenování tratě.


Track from Decin to Duchcov and to Chomutov, the second connector podkrušnohorské coal basin with water on the way to the Elbe, acquired long ago resent sounding nickname "goat track". The origin of this designation is derived from the fact that the rails of the side tracks and the train ran goats often had extremely stop this game and drive away. Another version claims that police officers and other employees of tracks at his home bred solely goats and chickens, so on and stops at stations during train passage came the bleating, which resulted in the designation of such route.

Show more
Show less
region Přeštice

Photo details

  • Uploaded on March 31, 2013
  • © All Rights Reserved
    by Zdenek Schwarz