Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Стара црква Св. Тројице, Ниш

U crkvenoj porti velikog Sabornog hrama nalazi se crkva Svetog Arhanđela Mihaila,

izgrađena oko 1814. godine.

Za vreme turske vladavine morala je većim delom biti ukopana u zemlju,

zbog tadašnjih turskih propisa koji nisu dozvoljavali da srpske građevine prelaze određenu visinu.

Stara crkva u Nišu

Stara crkva sv. Arhangela, u Nišu, građena je 1819. godine, na temeljima još starije crkve koja je izgorela.

Njena osnova je, kako ističe Bogdan Nestorović u knjizi ARHITEKTURA SRBIJE U IX VEKU, u vidu pravougaonog

prostora sa tri broda, spoljnih dimenzija 22,50 m x 13,50 m. bez polukružne oltarne apside.

Ovaj prostor je bio pokriven četvorovodnim krovom sa ćeramidom. Godine 1839. po odobrenju Turaka crkva je

proširena otvorenim tremovima sa severne, zapadne i južne strane a krov je prerađen tako da pokriva celu

građevi-nu. Zidovi su građeni od ćerpiča i rečnog kamena, a unutraš-nja konstrukcija galerije izvedena je

od drveta, sa rabicova-nim stubovima i dekorativnim kapitelima. Srednji brod je visok 6,60 m.

sa poluobličastom drvenom tavanicom, a bočni brodovi su visoki 4,40 m. Cela crkva je ukopana za 6 stepeni-ca

i relativno je niska, da bi što manje padala Turcima u oči.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on May 1, 2013
  • © All Rights Reserved
    by Todorović Miroljub
    • Taken on 2013/03/20 19:13:17