Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Greenroof-H.N. Werkmancollege

Greenroof-H.N. Werkmancollege

Biodiversiteitsdak Werkmancollege Groningen

Op het Werkmancollege is een revolutionair systeem voor de buffering van regenwater toegepast. Dit meandersysteem is door Optigroen ontwikkeld en kan per vierkante meter 25 liter water tijdelijk opvangen. Daarnaast is de biodiversiteit vele malen groter dan bij bestaande vegetatiedaken. Het grote aantal bloeiende kruiden en de hoeveelheid insecten die worden aangetroffen betekenen voor flora en fauna een enorme winst. Volgens ecoloog Klaas van Nierop, van de gemeente Groningen, kent het groene dak (10 meter boven maaiveld) op het Werkmancollege haar gelijke in Nederland niet. De gerealiseerde beplanting op basis van een inheems kruidenmengsel sloeg zo goed aan dat er nu al vele soorten bijen, vliegen en vlinders op het groene dak zijn waargenomen.

Bron: www.frisiabergum.nl

Bij onze inventarisatie van 19 juni 2013 werden in totaal 44 soorten planten waargenomen. Het overgrote deel hiervan heeft zich weten te vestigen door het inzaaien van een Ecologisch dakmengsel enkele soorten hebben zich spontaan weten te vestigen.

Ondanks het revolutionaire waterbufferingssysteem lieten de zonnig gelegen delen van het dak behoorlijke droogtestress zien. Veel van de aanwezige grassen waren goudgeel van de droogte. Toch waren ook deze meestal in het hart nog groen en zullen na de buien van afgelopen dagen weer opleven.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on June 24, 2013
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham