Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

AWD Amsterdamse Waterleidingduinen

AWD Amsterdamse Waterleidingduinen

Amsterdamse Waterleidingduinen

Amsterdamse Waterleidingduinen

Amsterdamse Waterleidingduinen De Amsterdamse Waterleidingduinen is een duingebied tussen Zandvoort (Noord-Holland) en de Langevelderslag in de gemeente Noordwijk (Zuid-Holland).

Het duingebied is ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam; er stroomt jaarlijks vijftig miljoen kubieke meter drinkwater door dit 3400 hectare grote gebied.[bron?] Er wordt sinds 1853 water gewonnen, waarmee het het oudste waterwingebied van Nederland is. Het wordt geëxploiteerd door Waternet.

Het duingebied is een beschermd natuurmonument en bij de Europese Commissie aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Daarmee geniet het bescherming volgens de Europese regelgeving. Rust, ruimte en natuur zijn de voornaamste kernwaarden van dit gebied. Om dit te waarborgen is enkel wandelen toegestaan. Bovendien mag overal buiten de paden worden gewandeld. De Amsterdamse Waterleidingduinen is het grootste aaneengesloten wandelgebied van Nederland.[bron?]

Het gebied heeft vier hoofdingangen. Bij drie ingangen is een horecagelegenheid en bij ingang De Oase vind je ook bezoekerscentrum De Oranjekom.

Panneland in Vogelenzang: Vogelenzangseduinweg 2 De Oase in Vogelenzang: Eerste Leijweg 2 Zandvoortselaan in Zandvoort: Zandvoortselaan 130 De Zilk in De Zilk: Joppeweg 1 In het noorden ligt een uitgestrekt complex van infiltratiekanalen. Oostelijk van het infiltratiegebied zijn grote oppervlakten grond bebost. In het zuiden is het duinreliëf minder door vergravingen veranderd. Het centrale gebied bestaat uit landschap dat tijdens de duinverstuivingen tussen 14e en 16e eeuw is ontstaan.

Eigenaar van het gebied is de gemeente Amsterdam, hoewel het voor het grootste deel in de gemeenten Zandvoort en Noordwijk ligt. Ook ligt een gedeelte in de gemeente Bloemendaal, waar nabij Vogelenzang ook het bezoekerscentrum De Oranjekom is gelegen. In 2009 ontving deze 800.000 bezoekers.

Lees meer: Bron:wikipedia.org

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on July 13, 2013
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham