Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Le Pont de la Caille, Allonzier-la-Caille, Rhone-Alpes, France

Pont Charles Albert - Le Pont de la Caille

In English / и на Български!

It is situated in one region of France that is rather touristic.

Thanks to Catherine-A you can read interesting information about one of the highest bridges in Europe. Pont Charles Albert was even the most high bridge on the world for 73 years between 1839-1912.

I our days this bridge is almost useless cause there are two other bridges to pass on over the river but however it remains one of the most interesting construction of engineering of the world and it worth to see it.

The only inconvenience you can have in France is with the language but I hope soon young people could learn at least English and to be helpful to all the tourists there.


Pont Charles Albert - Le Pont de la Caille

Намира се в един район на Франция, който е по-скоро туристически.

Благодарение на Catherine-A можете да прочетете интересна информация за един от най-високите мостове в Европа. Pont Charles Albert е бил най-високият мост в света в продължение на 73 години между 1839-1912.

В наши дни този мост е почти безполезен, тъй като в близост има още два моста заа преминаване над реката, но въпреки това той си остава една от най-интересните инжинерингови конструкции в света и си струва да се види.

Единственото неудобство, което може да имате във Франция е с езика, но се надявам скоро младите хора да научат най-малко английски и да бъдат от полза за всички туристи там.

Mimis Greetings

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on August 18, 2013
  • © All Rights Reserved
    by Minka Tsoneva (Mimip…