Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Đường - Gia Long - Street (Ngày Xửa Ngày Xưa)

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (3)

ldpaus on September 25, 2008

thoi Tay?

Thắng ARCH “OV-10 Br… on September 25, 2008

Đúng vậy, đây toàn là hình sưu tầm nhằm mô tả lại quá khứ.

Thắng ARCH “OV-10 Br… on September 25, 2008

Đường Lý Tự Trong. Trước đó còn có các tên là: Rua No.17, Rua du Gouverneur, La Grandìere (1870), Đường Gia Long (1950).

Sign in to comment.

Photo taken in Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam

Photo details

  • Uploaded on April 23, 2008
  • Attribution-Noncommercial-No Derivative Works
    by Thắng ARCH “OV-10 Br…

Groups