mdmayes
photos
on Google Maps
views

mdmayes's conversations

thank you mdmayes for this nice participation in AUTOPORTRAIT club - wellcome again......

all the best

Damir

Cám ơn sự góp ý nghiêm túc của bạn. Tuy nhiên, theo quan niệm của tôi, sân chơi ảnh là một khái niệm rộng để chúng ta trao đổi những vùng đất mới với nhau mà mỗi người chưa có dịp tới cho nên chủ đề rất quan trong song cũng không nhất thiết phải bó chắt mà nên rộng mở như tình yêu nhiếp ảnh vốn có trong mỗi chúng ta. Trong thực tế tôi thấy nhiều chủ đề trên Panoramio không nhất thiết quá chặt chẽ. Đây là quan điểm cá nhân nếu không phù hợp với riêng bạn rất mong cảm thông! Một lần nữa cám ơn ý kiến của Bạn!

Great place...

____________________

Best wishes!

____________________

    ___**L+F**___

the Edmonton oilers have a good team.

Thanks for your quick action(s), MD Mayes

Thanks for your quick action(s), MD Mayes

Please remove this and other photos from the Alberta's Beauty group. They are not pics of AB. Thanks for your cooperation. MD Mayes

Please remove this and other photos from the Alberta's Beauty group. They are not pics of AB. Thanks for your cooperation. MD Mayes

Very nice photo,I was looking your photos and they are very good..just continue my friend..Greetings from Canada!

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

mdmayes's groups