Panoramio is closing. Learn how to back up your data.
Eladio Cortizo
photos
on Google Maps
views
Andar istes vieiros sin presa e sin arelas, coma quen non tivese na ialma outro degaro que camiñar ás toas, deleixado do mundo, dos homes, das obrigas... Largar os ollos polo campo aberto, a solprender o voo dos papafigos ou a sombra das nubens silandeiras; pór ouvidos no zoar das vespas, na música das herbas que se falan ou na témera orquesta dos penedos. Andar, andar, andar, sin ter conta do tempo nin da vida, e coller o misterio en cada volta; deitarse logo baixo os ameneiros a platicar cos merlos, sabidores do segredo frescor dos canavales. Mergullarse no río a apreixar o tesouro das areas que escintilan ao sol coma brilantes; correr ispido polos outos millos, tripar as herbas e sentir o alento do seu recendo unxir o corpo todo....(Xosé M. Álvarez Blázquez)

Eladio Cortizo's conversations

Estamos asistindo nos nosos días ó proceso de destrución que padece a arquitectura popular galega, xa sexa a casa vivenda ou as construcións adxectivas, que ligadas a un determinado modo de produción, están a sufrir nos derradeiros anos un permanente proceso de deterioro, tanto polos cambios experimentados no modo de produción, movementos de poboación ou novas pautas ideolóxicas e culturais que este cambio de vida impuxo a comunidade campesiña e, a súa vez, unha febre pseudoculturalista de restauracións para turismo rural que, na maioría dos casos non respecta para nada a tipoloxía da vivenda tradicional galega, asegurando dentro dos muros a súa propiedade privada, impedindo o contacto directo coa xente común e adornando o seu xardín con apeiros e ferramentas de labranza acompañados dun carro, tamén típico, coa súa cabezalla ergueita e, outras veces, un cruceiro do que quen sabe tamén a súa escura procedencia. Saúdos

A Barca é unha aldea formada por unha ducia de vivendas de boa cantería e que era paso obrigado para quen pretendía cruzar o río. Durante a Idade Media pertenceu o mosteiro de Celanova que tiña o negocio dunha barca de pasaxe do río Miño. Este negocio persistiu ate o século XX, xa que nos anos 20 construíse a ponte de pedra e ferro nas inmediacións, Ponte de Filgueira, agora hai outro novo o lado e a parte central de ferro baixárona dende Arnoia polo río coma unha barcaza. Os donos da barca de pasaxe emigraron e posteriormente, coa construción do embalse de Frieira nos anos 70, anegáronse as fincas, o que motivou a compra do pobo por Fenosa e o conseguinte abandono. Agora o Concello e a Consellería de Medio Ambiente pretenden restauralo e convertelo nun pobo turístico ambiental… (estarán armando novos tetos?). Así tamén se anegou o Balneario vello. Fixeron un novo, quizais con financiamento da Deputación e xa esta abandonado con todo o material de construción alí dentro. Saúdos

Están por todas as esquinas.Moito banco e pouco gusto.E se queres facer algo con xeito,todo son pegas.// Na foto tamén se ve algo nefasto do herdo galego: hasta os canastros se parten.Que é coma se os partira un raio.Saúdos.

A falla de normas constructivas e alternativas políticas concretas á protección do patrimonio arquitectónico rural, levan a inclusión de materiais como o ladrillo nos hórreos mixtos nos costais donde había madeira, restauración desprovista de técnicas constructivas e da estética tradicional. Os costais son os elementos máis delicados, xa que teñen a función de lograr a axeitada ventilación que, segundo o material de peche, realízase de diversas maneiras: entretecido de vergas no cabazo; celosía construída con pequenas táboas (as doelas ou pontóns) de carballo ou castaño, separadas de 1 a 2 cm. e unidas por un ou dous listóns horizontais (cintas ou faixas), cando é de madeira ou mixto. Cando o material de peche é de pedra, as solucións dependen da súa calidade: pedras irregulares de granito de boas dimensións separadas por rachas que cobren os ocos existentes entre as fiadas superpostas; lousas de xisto entre as que se deixan fendas de ventilación semellantes a troneiras; os construídos con bloques que, na cara inferior levan aberturas horizontais. Con granito de boa calidade, soluciónase a ventilación mediante o uso de pequenos prismas de base rectangular ou cadrada, separados por fendas de 1 ou 2 cm, ou a utilización de estreitos bloques nos que se practican fendas verticais que recordan as doelas dos canastros de madeira, separadas por franxas, pertencendo a este apartado os máis belos exemplares de cantería do pais.Saúdos

Nº1 El Río Tambre...Nº 3 Xardines da Central. Menos mal que é da Consellería de Medio Ambiente, se fose da de Cultura ou Educación podía ser peor.

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Eladio Cortizo's groups