Ngày Xửa Ngày Xưa
photos
on Google Maps
views
Thang ARCH

Ngày Xửa Ngày Xưa's conversations

This is best picture of the base. Brings back a lot of memories. I served at An Hoa air base for over 7 months in 1968 with the 7th Marines. I can even see my old hooch and other buildings I remember. I worked in the COC (Center of Command) old French Bunker below the tower on the right. In the eighties I met a guy in my own home town that built the tower while I was there. He was in the Seabees. Small world.

Bring back a lot of memories. I served at An Hoa air base for over 7 months in 1968 with the 7th Marines. I worked in the COC (Center of Command) old French Bunker right below the tower.

Whoops! I meant 1968.

Cảm ơn bác luubatong!

Boulevard de le Somme là tên hồi mồ ma thực dân Pháp. Đến năm 1954, Thủ tướng (sau này là Tổng thống) Ngô Đình Diệm đồi tên thành Hàm Nghi. Đường mang tên Hàm Nghi đến bây giờ. Còn đường Bonard sau 1954, ông Diệm cho đổi thành đường Lê Lợi.

« Previous12345678...4950Next »

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Ngày Xửa Ngày Xưa's groups