(L)OST LINKS
photos
on Google Maps
views
A brief account 2009 ushers in the twentieth anniversary of the end in Europe of the division created by the Iron Curtain. The neighbours that result from the for many years impassable borderline that separated Europe into East and West are in an irritated state. False notions and beliefs (often brought about by propaganda, misinformation and superstition) played a decisive role in the shaping of Central Europe’s recent history. The death zone (that is to say, the borderline separating democratic Western European and communist Eastern European countries, where trying to cross was mortally dangerous) became the reason why the neighbours’ mutual interest and focused attention (such as with support, respect, sympathy and collaboration for common projects or ideals) turned away from each other and cut off connections of the neighbours with one another. The prejudiced attitude towards anything beyond national borders inculcated into the minds of people intensifi es after the fall of the Iron Curtain due to the the fact that border control was now being emphasised for people from the east entering the west, instead of the other way around as in former times. With the shifting to the east of the Schengen Zone border, a centre arises from what used to be the edge. (L)OST LINKS researches and documents the former outskirts of Austria in the manner of a journey of exploration of the subjective perception of its people, and in an identical and simultaneous manner, those of its neighbors on the opposite site of the border, (all of this intended as a strategy to deal with a tremendously diverse area). During the expeditions we make our land surveys with a map that delineates and pinpoints nothing but macrochoric features and residential areas. In order to fi nd out the right way to follow, we ask the locals for indications, and they complement and help update the basic map material for a collective mental map: experiences, fates and stories. Indeed, past situations as well as the estimation of the possible future of people on both sides of the former Iron Curtain are compared in order to ascertain correlations. These play an important enough role within the people’s identity as to be considered, in a way, like a part of their travel documents. A mapping results from the connections of people with each other. It’s an independent, particular impression of the borderline landscape, based on its very interpretation by its locals. Our objective is to create awareness amongst the general public of the sophisticatedly distinct potential developments and capabilities of the specifi c, trans-European phenomenon, and offer approaches to help build up a new alliance within each neighbourhood. Initiatives we’re able to recognize, and individual experiences refl ect distinct tendencies and form a common identity as the result of the adding-up of subjective perceptions. The key questions are: who are the neighbours? How can one’s mental limitations (not unlike former borderlines) be overcome? Is there an understanding of a common identity? Is the borderline an area unique in its beauty, identity and atmosphere? Where do the bridges of emotional connection between the neighbours lie? Do they live in friendly society with their neighbours? ....................................................................................................................... Kurzdarstellung 2009 jährt sich das Ende der innereuropäischen Zäsur des Eisernen Vorhanges zum zwanzigsten Mal. An der - lange unüberwindbaren - Demarkationslinie, die Europa in Ost und West teilte, irritiert die entstandene Nachbarschaft. Unwirklichkeiten prägen die jüngste Geschichte der europäischen Mitte. Der Todesstreifen hat Interesse und Ausrichtung voneinander abgewandt und Verbindungen gekappt. Das in die Köpfe der Menschen eingeprägte Grenzdenken, verfestigt sich nach dem Fall des Eisernen Vorhanges durch den Seitenwechsel der Überwachung. Mit der Ostverschiebung der Schengen-Aussengrenze wird Zentrum was lange Rand war. (L)OST LINKS untersucht und dokumentiert als subjektive Forschungsreise die ehemaligen Randlagen Österreichs und gegengleich seiner Nachbarn. Im Zuge der Expeditionen wird mit einer, auf naturräumliche Zugehörigkeiten und Siedlungen reduzierten Karte gekundschaftet; nach dem möglichen Weiterweg befragte Bewohner ergänzen das Basiskartenmaterial zu einer kollektiven Mental Map: Erfahrungen, Schicksale und Geschichten - Vergangenes wie Zukunftsprojektionen der Menschen beidseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs werden in Beziehung gesetzt und Träger der Reisedokumentation. Es entsteht eine Kartographie ehemaliger, aktueller und künftiger Verknüpfungen, eine eigenständige Lesart der Grenzlandschaft, basierend auf dem Interpretationsakt ihrer Bewohner. Ziel ist es, Öffentlichkeit für die differenziert ausgeprägten Potentiale des spezifischen, transeuropäischen Grenzphänomens zu sensibilisieren und Ansätze für neue Nachbarschaften anzubieten. Entdeckte Initiativen und individuelle Erfahrungen spiegeln Tendenzen wieder und formen eine Gesamtidentität als Addition subjektiver Wahrnehmungen. Zentrale Fragen sind: Wer sind die Nachbarn? Wie überwindet man Grenzen im Kopf? Gibt es die Idee einer Identität? Ist die Grenze Raum? Wo sind die Brücken? Existieren Nachbarschaften? .............................................................................................................. Krátký výklad V roce 2009 uplyne již 20 let od pádu železné opony ve stření Evropě. Na dlouho nepřekonatelná demarkační čára, která dělila Evropu na Východ a Západ, bránila rozvoji sousedských vztahů. Nesmyslnosti tvoří nejmladší dějiny středu Evropy. „Mrtvým pásmem“ byly od sebe na dlouhou dobu odděleny zájmy a znemožněny kontakty blízkých sousedů. Po celá léta utvářené povědomí hranice v lidských hlavách se ještě upevnilo po pádu železné opony, kdy došlo ke změně dozor provádějících stran. Teprve posunutí schengenské vnější hranice směrem na východ se náhle stává středem to, co dříve bylo „na okraji“. Projekt „(L)OST LINKS“ provádí průzkum a dokumentaci prostřednictvím své výzkumné expedice po území dřívějšího rakouského pohraničí a současně zkoumá i jeho sousedy. V rámci průzkumových expedic je průzkum prováděn mapováním zaměřeným na sounáležitosti přírodních území a lids- kého osídlení a dalšími možnými způsoby, jako je např. dotazování místních obyvatel, je doplňován základní mapový materiál do kolektivní ideové mapy: Zkušenosti, příběhy a historie - minulost stejně jako plány do budoucnosti lidí z obou stran někdejší železné opony - to vše sestave- no do souvislostí se stavá nositelem této cestovní dokumentace. Vzniká kartografi e minulých, současných i budoucích vzájemných krajových vazeb, jedna svébytná varianta hraničního kraje, založená na interpretaci zdejších obyvatel. Cílem je oživit u veřejnosti potenciál diferencovaného přístupu k vytváření svého vlastního tran- sevropského fenoménu a nabídnout jí nové formy vzniku nových sousedství. Odrazem iniciativ a individuálních zkušeností jsou existující tendence, které opět formují celkovou identitu jako doplněk subjektivního vnímání. Centrální otázky jsou: Kdo jsou sousedé? Jak je v myšlení lidí chápána hranice? Uvědomují si lidé svou identitu? Přijímají hranici jako prostor? Kde jsou spojovací mosty? Existují sousedství?

(L)OST LINKS's conversations

Das ist keine Zuckerraffinerie, sondern eine Kartoffelstärke-Produktion mit Erzeugung hochwertigster nativer und modifizierter Stärkeprodukte.

Hallo (L)OST LINKS, ich brauche deine Hilfe / Zustimmung. Bitte auf www.eldp8.de/copy.html schauen! Hello (L)OST LINKS, I need your help / approval. Please look at www.eldp8.de/copy.html!

Die hier abgebildete Kirche ist nicht dem Hl. Gunther geweiht. Sie trägt vielmehr den Namen Maria Trost – so wie jene in Graz. Der Name Dobrá Voda kommt recht häufig vor, u.a. etwas oberhalb von Oberplan, auch 4km südlich von Böhm.Budweis. Jenes Dobrá Voda (Gutwasser) mit den Koordinaten 49° 9′ 20″ N, 13° 26′ 12″ E, in dem sich die dem Hl. Gunther geweihte Kirche befindet, gehört zur Gemeinde Hartmanitz (Hartmanice) im Bezirk Klattau.

Superb photo!L!

Greetings fiala

Genauso könnte die Beschriftung bei allen Orten, die bis 1945/46 überwiegend deutsch besiedelt waren, aussehen! Es soll nicht noch eine zweite Vertreibung, die aus der Geschichte, geben.

Zlabings, bis zur Vertreibung der Sudetendeutschen 1945/46 weitaus überwiegend deutsch besiedelt

Slawathen, bis zur Vertreibung der Sudetendeutschen 1945/46 weitaus überwiegend deutsch besiedelt

Piesling, bis zur Vertreibung der Sudetendeutschen 1945/46 weitaus überwiegend deutsch besiedelt

Neubistritz, bis zur Vertreibung der Sudetendeutschen 1945/46 weitaus überwiegend deutsch besiedelt

« Previous123456Next »

Friends

  • loading Loading…

 

(L)OST LINKS's groups