Panoramio is closing. Learn how to back up your data.
Hans R. van der Woude
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
Ik ben ir. Hans Robert van der Woude (Heerlen 1945). HTS-Bouwkunde in Heerlen 1964-1968. TU Delft Stedenbouwkunde 1970-1976. De doctoraal opleiding Planologie en het 2e bijvak Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam maakten officieel deel uit van het Delftse studieprogramma. Ik heb in 1975/76 deel uitgemaakt van de “Stedenbouwkundige Studiegroep Amsterdam”. Het doel van deze studiegroep was om alternatieven te ontwikkelen voor de zgn. Overloop, waarbij inwoners van Amsterdam naar vele gemeentes rondom Amsterdam verhuisden. Deze Overloop leidde tot een forse sociale en economische drainage van Amsterdam. De studieresultaten zijn integraal gepubliceerd in het Tijdschrift Plan 1976 nrs. 6 en 7 (“Overloop is niet meer nodig”). "Amsterdam Stadsdeel Oost: een inventarisatie van sterke en zwakke punten", door W. Westerhof, J. Pernot en H.R. van der Woude; Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf/CIMK 1984 "Amsterdam de Zeedijk: mogelijkheden tot economisch herstel", door P. Manning en H.R. van der Woude; CIMK 1983 https://archief.amsterdam/bibliotheek/zoek/index.nl.html "Amsterdam: volop ruimte voor woningbouw. Populaire stad moet kunnen groeien", door Addie Schulte in Het Parool van zaterdag 13-12-2014. "Help, het gaat goed met Amsterdam", door Patrick Meershoek, Het Parool van 30-11-2015: https://blendle.com/i/het-parool/help-het-gaat-goed-met-amsterdam/bnl-par-20151130-5484749 In het verleden heb ik bij de foto's vaak verwezen naar Wikipedia. Dat was niet verstandig. Wikipedia wordt nl. gemaakt door anomieme mensen die zich ook nog bedienen van de meest achterlijke schuilnamen. Lees het verhaal "De oorlog op Wikipedia: bericht uit de loopgraven" in HUMO van 27-11-2012: http://www.etiennevermeersch.be/artikels/algemeen/de-oorlog-op-wikipedia-bericht-uit-de-loopgraven "Leve de Wikipediaan. Nu nog wat vrouwen en online omgangsvormen", door Margriet Oostveen, De Volkskrant van 30-11-2015: https://blendle.com/i/de-volkskrant/leve-de-wikipediaan/bnl-vkn-20151130-5480021 http://www.express.be/business/nl/technology/wikipedia-zet-eerste-robot-in/217342.htm https://blendle.com/i/de-groene-amsterdammer/strijd-achter-de-schermen/bnl-groeneamsterdammer-20151118-1_38_1 https://blendle.com/i/nrc-handelsblad/slapen-onder-een-krantje/bnl-nrc-20140429-1371356 https://blendle.com/i/ad/wiki-betrouwbaarder-door-grashoofd/bnl-adn-20140922-3547484 De New York Times verbiedt zijn redacteuren om te citeren uit Wikipedia: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1474870/2006/05/09/Iedereen-mag-bijdragen-aan-Wikipedia-de-encyclopedie-op-internet.dhtml Wikipedia is niet betrouwbaar en daarom zal ik alle verwijzingen naar Wikipedia in de loop van de tijd verwijderen. Terug naar de oorspronkelijke bronnen. "Hoe Wikipedia al 15 jaar vrij en open informatie verspreidt", in HP/De Tijd van 15-1-2016: http://www.hpdetijd.nl/2016-01-15/hoe-wikipedia-al-15-jaar-vrij-en-open-informatie-verspreidt/ "Dit zijn de meest controversiële artikelen op Wikipedia", in HP/De Tijd van 1-6-2013: http://www.hpdetijd.nl/2013-06-01/dit-zijn-de-meest-controversiele-artikelen-op-wikipedia/ "Op zijn Wikipedia-pagina is Kadhafi al overleden", in HP/De Tijd van 20-10-2011: http://www.hpdetijd.nl/2011-10-20/op-zijn-wikipedia-pagina-is-kadhafi-al-overleden-1/ Gelukkig is de Briannica weer terug en nog zoveel meer gespecialiseerde websites: http://www.britannica.com/

Hans R. van der Woud…'s conversations

Volgens de Telefoongids van 1950 werd Boslaan 2 bewoond door Assuradeur R.A.E. Kammer. In 1950 werd Boslaan 4 bewoond door toonkunstenaar/musicus Sijbe Welmers, geb. Zuidlaren 26-2-1901, ovl. Groningen 15-7-1958. Zijn zoon Jan Welmers (Zuidlaren 1937) was componist en organist. Op 22-10-2005 kreeg Jan Welmers in de Oude Kerk te Amsterdam tijdens het openingsconcert van het Sweelinck Festival & Concours de Sweelinckprijs voor zijn gehele oeuvre. Boslaan 4 draagt de naam "Eucharistia".

Volgens de Telefoongids van 1950 werd Boslaan 2 bewoond door Assuradeur R.A.E. Kammer. In 1950 werd Boslaan 4 bewoond door toonkunstenaar/musicus Sijbe Welmers, geb. Zuidlaren 26-2-1901, ovl. Groningen 15-7-1958. Zijn zoon Jan Welmers (Zuidlaren 1937) was componist en organist. Op 22-10-2005 kreeg Jan Welmers in de Oude Kerk te Amsterdam tijdens het openingsconcert van het Sweelinck Festival & Concours de Sweelinckprijs voor zijn gehele oeuvre. Boslaan 4 draagt de naam "Eucharistia".

In 1898 werd door het Departement Zuidlaren der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de Avond-Teekenschool opgericht. Het bestuur van de Avond-Teekenschool bestond in 1904 uit Jonkheer mr. Louis Albert Sigismond Jacques de Milly van Heiden Reinestein (1847-1929), voorzitter, Hindrik Vrind (1838-1932), secretatis, hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere School, Herman Petrus Krull (1856-1915), penningmeester, officier Indisch Leger, burgemeester van Peize, Esso Johannes Wichers (1857-1951), directeur Tramweg-Maatschappij Zuidlaren-Groningen (paardentram) en Kars Bruins (1859-1929), machinist, smid en koopman. H.P. Krull werd in het bestuur vervangen door Marten van der Veen, hoofdonderwijzer verbonden aan de Openbare Lagere School (1905-1931), geb. Kollum 14-6-1866, ovl. Haren 1-5-1952 (zijn vrouw Metina Heerema was onderwijzeres). Esso Johannes Wichers, geb. Groningen 21-10-1857, ovl. Alkmaar 12-1-1951 en echtgenote Corneliske Zijlstra, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 5-6-1865, ovl. Alkmaar 3-2-1938, woonden op de adressen A 230, A 222d (in 1896) en A 454 in Zuidlaren. In 1920 kocht hij het huis A 454 in Zuidlaren (Kad. G 1775); op 28-7- 1937 vertrokken zij naar Alkmaar (Kennemerstraatweg 41) en verkochten zij dit huis aan kapper Wicher Poelstra, geb. Groningen 15-5-1916, ovl. Zuidlaren (Julianalaan 12) 26-6-1992. Kapper Poelstra was gevestigd aan de Stationsweg 11 tegenover het postkantoor. Bronnen: Gezinskaarten Zuidlaren en Alkmaar, “Familie Wichers” door Henk Werk 2012:

http://home.hccnet.nl/h.werk/Wichers.htm

In 1904 volgden 27 leerlingen de lessen, die voor de volgende beroepen hadden gekozen: timmerman (17), rijtuigmaker (1), smid (3), horlogemaker (1), schilder (3) en machinist (1); een leerling had nog geen keuze gemaakt. De leeftijdsopbouw was: 13 jaar (6), 14-16 jaar (10), 16-18 jaar (8) en 18 jaar en ouder (3). In 1914 volgden 14 leerlingen de lessen, die voor de volgende beroepen hadden gekozen: timmerman (5), smid (3), koperslager (1) en verver (5). In 1904 en 1914 gaf architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door W. Andringa, tevens onderwijzer aan de openbare lagere school. Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823. W. Andringa woonde naast de in 1882 gebouwde Fröbelschool en de Openbare Lagere School, die in 1890 was uitgebreid onder architectuur van Luinge. Er werd lesgegeven in rechtlijnig, bouwkundig, vakteekenen en handteekenen. H.C. Scheffel is de architect van de Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren

http://www.panoramio.com/photo/103826985

W. Andringa is Waling Andringa, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, zoon van Pieter Walings Andringa en Hijke Sikkes Sikkema, trouwt Zuidlaren 7-2-1885 Berendina van Bon, geb. Muntendam 8-4-1857, dochter van Pieter van Bon, scheepstimmerknecht, timmerman, en Jantje Post. In 1923 was Pieter Mekkes (gemeente-architect van Zuidlaren) Secretaris van het Bestuur van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. Er werd toen gezocht naar een Leeraar voor Handtekeenen en Meetkunde:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884616:mpeg21:a0058

Vermoedelijk heeft Pieter Mekkes zelf ook les gehad op de Avond-Teekenschool. In 1938 was Folgert Gerhard Zwaving, geb. Winschoten 4-10-1896, ovl. Zuidlaren (Emmalaan 14) 6-8-1984, hoofd van de Openbare ULO school , tevens directeur van de Avondvaktekenschool in Zuidlaren. Nieuwsblad van het Noorden 1-11-1938:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676442:mpeg21:a0122

Pieter Mekkes was tevens secretaris van de Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeling Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1930). Een van de leerlingen op de Teekenschool was aannemer Herman Pepping (1914-1995) uit Zuidlaarderveen, van aannemersbedrijf Pepping en Meertens (zijn zwager). Vermoedelijk was Abel Dikkers (1910-1986) ook een leerling (zie Annerweg 5 en 7-9). Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823 en Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918, door J.A.A. Bervoets, Nationaal Archief, Den Haag 1986. Nummer archiefinventaris: 2.04.12.:

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA2.04.12.ead.pdf

Zie voor een overzicht van het werk van Pieter Mekkes:

http://www.panoramio.com/photo/105711984

http://www.panoramio.com/photo/106693860

http://www.panoramio.com/photo/101671604

http://www.panoramio.com/photo/105712517

en het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21 nummer 2, juni 2014.

Notaris mr. Casper Everhard Kniphorst (1815-1879) is een zoon van mr. Gerrit Kniphorst, Raadsheer in het Provinciaal-Geregtshof van Drenthe, Burgemeester van Assen, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en naamgever van het Kniphorstbos, geb. Meppel 6-6-1790, ovl. Assen 6-1-1850, en van Elisabeth Carsten, geb. Hoogeveen 24-5-1790, ovl. Assen 31-10-1847. Hendrika Maria Magdalena de Rooij is een dochter van Jacobus de Rooij, procureur, geb. Den Haag 18-10-1778, ovl. 's Gravenzande 25-5-1822 en van Maria Magdalena Johanna Bergeon. Hun dochter Maria Magdalena Jacoba Johanna Kniphorst, geb. Zuidlaren 3-7-1846, ovl. Stadskanaal (gemeente Wildervank) 29-5-1902, trouwt Zuidlaren 14-10-1875 Gerrit Kniphorst, geb. Assen 7-4-1847, ovl. Assen 18-3-1930, zoon van Lambertus Kniphorst, notaris te Emmen, geb. Assen 17-3-1814, ovl. Utrecht 17-9-1855, en van Anna Theodora Geertruida van Ba(a)len (uit Rotterdam) , kleinzoon van mr. Gerrit Kniphorst en Elisabeth Carsten. Petrus Dorhout Mees (1868-1939) was Rijksontvanger in Zuidlaren en Burgemeester van Zuidlaren (1902-1906) en Zwollerkarspel, gehuwd met Berendina Johanna de Blocq van Scheltinga (1875-1936); vier kinderen werden in Zuidlaren geboren (1898, 1899, 1900, 1903). Van 1896-1906 woonden zij in het herenhuis Brink O.Z. 2 (adres in 1896: A 35, in 1906: A 37 en in 1928: A 40). De huidige eigenaar is huisarts H.E. Mees en voor hem was zijn vader eigenaar; H.E. Mees sr. was ook huisarts. In 1907 verkocht Petrus Dorhout Mees het pand aan de arts Johannes Prak, geb. Oude Pekela 31-7-1868, ovl. Den Haag (Jan van Nassaustraat 10) 4-12-1936. Van 1915-1928 was de arts Hendrik Freie de eigenaar; hij is geboren in Groningen op 5-7-1887 en is in Amsterdam (Roemer Visscherstraat 40) op 25-1-1954 overleden. Tot 1956 was de arts Lambertus Hamminga de eigenaar; hij is geboren in Zuidlaren op 4-8-1889 en is in Zuidlaren op 8-12-1957 overleden. Huisarts H.E. Mees sr. verwierf het pand in 1956. In 1915 werd Huize "Laar End" aan de Brink Z.Z. 8 in Zuidlaren bewoond door Jonkvrouwe Nicoline Hobbine Daniële van Andringa de Kempenaer (1875-1942), schoonzus van mr. Arnoldus Regnerus Dorhout Mees (1864-1917), Griffier bij de Rechtbank in Assen. Arnoldus Regnerus is een broer van Petrus Dorhout Mees. Haar broer Willem Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer trouwde in Zuidlaren op 9-6-1909 met Marie Anne Wilhelmine Louise de Millij van Heiden Reinestein, dochter van Louis Albert Sigismond Jacques de Milly van Heiden Reinestein, geb. in Zuidlaren in 1847 en burgemeester van Zuidlaren van 1888-1893. Arnold Regnerus Marie Dorhout Mees, geb. Winschoten 29-12-1908, ovl. Zuidlaren 7-10-1945, zoon van het echtpaar Dorhout Mees-van Andringa de Kempenaer, trouwde in Zuidlaren op 19-9-1933 met Ingrid Vivi Wallin, geb. Stockholm 31-3-1912, ovl. Porto Valtravaglia aan het Lago Maggiore in Italië 25-5-2001; zij hertrouwde in Haarlem op 17-6-1948 met mr. Aalt Willem Westra van Holthe (1897-1971), notaris in Zuidlaren. Johannes Quintinus Dorhout Mees (1870-1907), broer van Petrus Dorhout Mees, liet in 1904 de villa aan de Stationsweg 30 bouwen, ook notarishuis genoemd, vermoedelijk ontworpen door architect Pieter van de Wint (1861-1936). Notaris Jan ter Haar (1877-1938) hield er vanaf ca. 1920 kantoor (het adres vanaf 1920 was A 334 en vanaf 1930 A 429). Zijn voorganger mr. Robertus Driessen ter Meulen woonde in 1896 in Huize "Entinge".

De villa met rieten dak aan de Rijksstraatweg 32 is in 1932 ontworpen door architect Cornelis van der Weele i.o.v. Jan Abraham Hazewinkel, uitgever, o.a. van het Nieuwsblad van het Noorden, geb. Groningen 17-12-1900. www.iisg.nl/ondernemers/ondernemers/ondernemer_1085.php Cornelis van der Weele, geb. Den Haag 16-3-1916, ovl. Rotterdam 7-9-2000, is een zoon van architect Jan Willem van der Weele, geb. Den Haag 10-1-1888, ovl. Den Haag 12-8-1948. (www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-1603-01.pdf).

Maurice, wat een geweldige ervaring is dat. Dit huis was het buitenhuis van de familie. In Ambon stad runden zij het Esplanade Hotel. In het Letterkundig Museum in Den Haag hangen enkele foto's van Katé Katé in de vitrine over de schrijfster Maria Dermoüt.

De aanbesteding van de bouw van het beursgebouw werd door Rietveld namens het bestuur van de Stichting Landbouwbeurs Zuidlaardermarkt te Zuidlaren georganiseerd in Lunchroom Hoedenderken en aangekondigd in het Nieuwsblad van het Noorden van 26-5-1959.

"Zuidlaarders stammen niet van nomaden. Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren een architectonisch spel van glas. Vaste Beurshal uit voornamelijk glas" in het Nieuwsblad van het Noorden van 17-9-1959:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010678003:mpeg21:a0206

"Zuidlaarder beurs is belangrijke stimulans. Minister mr. V.G.M. Marijnen opende product van particulier initiatief" in het Nieuwsblad van het Noorden van 20-10-1959:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010678031:mpeg21:a0172

De Prins Bernardhoeve werd op 16-2-1986 compleet door brand verwoest. Nieuwsblad van het Noorden 17-2-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011560:mpeg21:a0092

"Nieuwe Berhnhardhoeve in opbouw" in het Nieuwsblad van het Noorden van 28-2-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011570:mpeg21:a0014

"Herbouw Prins Bernhardhoeve zet politiek Zuidlaren in brand" in het Nederlands Dagblad van 12-4-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010569921:mpeg21:a0146

"Eerste beurs in herbouwde Bernhardhoeve" in het Nieuwsblad van het Noorden van 11-9-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011000646:mpeg21:a0165

Op 27-5-1987 heropende Prins Bernhard de herbouwde Prins Bernhardhoeve. Leeuwarder Courant 23-5-1987:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010566353:mpeg21:a0416

Nieuwsblad van het Noorden 29-5-1987:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011000865:mpeg21:a0011

De aanbesteding van de bouw van het beursgebouw werd door Rietveld namens het bestuur van de Stichting Landbouwbeurs Zuidlaardermarkt te Zuidlaren georganiseerd in Lunchroom Hoedenderken en aangekondigd in het Nieuwsblad van het Noorden van 26-5-1959.

"Zuidlaarders stammen niet van nomaden. Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren een architectonisch spel van glas. Vaste Beurshal uit voornamelijk glas" in het Nieuwsblad van het Noorden van 17-9-1959:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010678003:mpeg21:a0206

"Zuidlaarder beurs is belangrijke stimulans. Minister mr. V.G.M. Marijnen opende product van particulier initiatief" in het Nieuwsblad van het Noorden van 20-10-1959:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010678031:mpeg21:a0172

De Prins Bernardhoeve werd op 16-2-1986 compleet door brand verwoest. Nieuwsblad van het Noorden 17-2-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011560:mpeg21:a0092

"Nieuwe Berhnhardhoeve in opbouw" in het Nieuwsblad van het Noorden van 28-2-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011570:mpeg21:a0014

"Herbouw Prins Bernhardhoeve zet politiek Zuidlaren in brand" in het Nederlands Dagblad van 12-4-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010569921:mpeg21:a0146

"Eerste beurs in herbouwde Bernhardhoeve" in het Nieuwsblad van het Noorden van 11-9-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011000646:mpeg21:a0165

Op 27-5-1987 heropende Prins Bernhard de herbouwde Prins Bernhardhoeve. Leeuwarder Courant 23-5-1987:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010566353:mpeg21:a0416

Nieuwsblad van het Noorden 29-5-1987:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011000865:mpeg21:a0011

« Previous12345678...4950Next »

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Hans R. van der Woud…'s groups