Hans R van der Woude
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
It's great to discover the world by camera and with Google Earth. But the eye is only a hole. And the lens is only a hole. Viewing is thinking. Ik ben Hans Robert van der Woude (Heerlen 1945). HTS-Bouwkunde in Heerlen 1964-1968. TU Delft Stedenbouwkunde 1970-1976. De doctoraal opleiding Planologie en het 2e bijvak Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam maakten officieel deel uit van het Delftse studieprogramma. Ik heb in 1975/76 deel uitgemaakt van de “Stedenbouwkundige Studiegroep Amsterdam”. Het doel van deze studiegroep was om alternatieven te ontwikkelen voor de zgn. Overloop, waarbij inwoners van Amsterdam naar vele gemeentes rondom Amsterdam verhuisden. Deze Overloop leidde tot een forse sociale en economische drainage van Amsterdam. De studieresultaten zijn integraal gepubliceerd in het Tijdschrift Plan 1976 nrs. 6 en 7 (“Overloop is niet meer nodig”). Read this about Wikipedia: www.etiennevermeersch.be/artikels/algemeen/de-oorlog-op-wikipedia-bericht-uit-de-loopgraven. So, now I am busy to delete all links in the documentation of pictures. I don't like that anonymous Wikipedia people. They cut and paste, with unknown qualifications, and fighting a trench war with other people. The original deserves our respect, not the copy and not the copyists. The original is the beauty, the copy is the beast. Never use Wikipedia as a source. Never! Are my pictures in good hands on Panoramio/Google in relation to Wikipedia? I was and I am worried, but a little bit lesser after reading this. But if it is not enough I will disappear with all my pictures. Out of this ugly jungle. Sadder but wiser: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3577260/2014/01/14/Bezoek-Wikipedia-fors-gedaald-door-Google.dhtml http://wikipediocracy.com/2014/01/06/googles-knowledge-graph-killing-wikipedia/ http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-Media/article/detail/3654424/2014/05/13/Is-het-recht-om-vergeten-te-worden-door-Google-reden-voor-een-feestje.dhtml http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3654281/2014/05/13/EU-hof-recht-te-worden-vergeten-door-Google.dhtml http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12064/Ombudsvrouw/article/detail/3652307/2014/05/10/Wie-heeft-het-recht-vergeten-te-worden.dhtml http://www.kpnvandaag.nl/#news/Binnenland/anp-020614-025/'Pagina_10_van_Google_is_ook_interessant' Alles went, behalve leven in een onvolmaakte wereld met onvolmaakte mensen, wanneer de verbeelding ontbreekt. "Van de schoonheid en de troost. Vertel me wat dit leven de moeite waard maakt" door Wim Kayzer (http://winkel.vpro.nl/thema/wim-kayzer/).

Hans R van der Woude's conversations

Architect G. Stel is Geert Stel, geb. Assen 30-12-1847, ovl. Assen 8-1-1910.

Op 16-3-1885 bood architect Stel Villa "Rozenburg" met "grooten Tuin met Vrucht- en Sierbomen, Druif- en Broeikassen" te koop of te huur aan. De villa was afkomstig van Jhr. Mr. M.A. de Savornin Lohman en gelegen aan de Straatweg van Assen naar Groningen. Nieuwsblad van het Noorden van 19-3-1885 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010088382:mpeg21:a0016).

Architect G. Stel maakt in Het nieuws van den dag: kleine courant van 29-3-1886 samen met andere architecten reclame voor Albastine (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010086100:mpeg21:a0025).

In 1890 werd de bouw van een nieuw Raadhuis door B&W van de Gemeente Gasselte toevertrouwd aan architect G. Stel. Algemeen Handelsblad van 5-2-1890 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010142692:mpeg21:a0014).

Dit Raadhuis, gelegen aan de Vaart 11 in Gasselternijveen, is een Rijksmonument met nr. 508692 (http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl).

In 1895 was Stel de architect van een school en onderwijzerswoning te Nieuwediep en van de verbouw van scholen in Gieterveen en Gieten. Nieuwsblad van het Noorden van 31-7-1895 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885642:mpeg21:a0059).

Architect G. Stel werd op 26-10-1897 door de Gemeenteraad van Assen benoemd tot leraar aan de Gemeentelijke Teekenschool. De Telegraaf van 27-10-1897 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110541039:mpeg21:a0023).

In 1897 was architect Stel verantwoordelijk voor het verbouwen van scholen in Hooghalen, Hijken en Wijster in de Gemeente Beilen. Nieuwsblad van het Noorden van 14-9-1897 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885128:mpeg21:a0031).

In 1898 was hij de architect van een Drukkerij met bureaux voor Gratema in Assen. Nieuwsblad van het Noorden van 29-12-1898 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010887490:mpeg21:a0027).

"Te Zuidlaren is vanwege de Vereeniging ter bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe een teekencursus geopend welke onder leiding staat van den Heer G. Stel, architect te Assen". Het nieuws van den dag : kleine courant van 2-12-1898 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010126087:mpeg21:a0094).

G. Stel was in 1899 de architect van een dubbel huis aan de Molenstraat in Assen i.o.v. de wed. Zwiers. Nieuwsblad van het Noorden van 28-10-1899 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010886458:mpeg21:a0029).

In 1900 was Stel de architect van een onderwijzerswoning te Wittelte, Gemeente Diever. Leeuwarder Courant 3-4-1900 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010595736:mpeg21:a0049).

In 1901 werd Stel benoemd tot onderwijzer "aan den teekencursus te Beilen". Het nieuws van den dag : kleine courant 15-01-1901 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010128091:mpeg21:a0143).

In 1902 was G. Stel de architect van een dubbele woning met pakhuis in de Schoolstraat in Assen voor G. H. Klapdoor. Nieuwsblad van het Noorden van 5-3-1902 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890529:mpeg21:a0081).

In 1906 was G. Stel de architect van een dubbel woonhuis aan de Zuidersingel in Assen voor mej. H. Zuidweg. Nieuwsblad van het Noorden van 16-10-1906 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894831:mpeg21:a0045).

In 1906 was G. Stel de architect van een boschhuisje op "De Eerste Steen" in Assen voor Hendrik Jan Oosting (1842-1915). Dit huis is een Rijksmonument met nummer 469371. "De Eerste Steen" was het landgoed van zijn voorvader Jan Haak Oosting (1749-1828). Nieuwsblad van het Noorden van 16-12-1906 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894884:mpeg21:a0037).

In 1907 werd een Heerenhuis aan de Oostersingel in Assen te koop aangeboden. Inlichtingen konden worden ingewonnen bij architect G. Stel. Nieuwsblad van het Noorden van 13-10-1907 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890200:mpeg21:a0110).

Lit.: "De Heren van Paterswolde", door G. Jan ten Pas; Historische Vereniging Ol Eel, Eelde 2010 (ISBN 978 90 811941 3 6).

"Landgoed Vosbergen", door G. Jan ten Pas; uitgave Kraus-Groeneveld Stichting, Eelde 2006 (ISBN 978 90 578606 6 9).

Deze villa is een Provinciaal monument met nr. PM1-0052 (http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/villa-anna/).

In de toelichting wordt aangegeven dat het om "een in 1912 als dokterswoning gebouwde villa" gaat. Dat is niet correct.

Lit.: "De Heren van Paterswolde", door G. Jan ten Pas; Historische Vereniging Ol Eel, Eelde 2010 (ISBN 978 90 811941 3 6).

"Landgoed Vosbergen", door G. Jan ten Pas; uitgave Kraus-Groeneveld Stichting, Eelde 2006 (ISBN 978 90 578606 6 9).

Deze villa is een Provinciaal monument met nr. PM1-0052 (http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/villa-anna/).

In de toelichting wordt aangegeven dat het om "een in 1912 als dokterswoning gebouwde villa" gaat. Dat is niet correct.

Lit.: "De Heren van Paterswolde", door G. Jan ten Pas; Historische Vereniging Ol Eel, Eelde 2010 (ISBN 978 90 811941 3 6).

"Landgoed Vosbergen", door G. Jan ten Pas; uitgave Kraus-Groeneveld Stichting, Eelde 2006 (ISBN 978 90 578606 6 9).

Deze villa is een Provinciaal monument met nr. PM1-0052 (http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/villa-anna/).

In de toelichting wordt aangegeven dat het om "een in 1912 als dokterswoning gebouwde villa" gaat. Dat is niet correct.

De Vereeniging tot behoud van Natuurschoon te Paterswolde schreef in juni 1912 een prijsvraag uit voor een affiche. Voorzitter was J.E. Scholten te Groningen en de secretatis was B. Wigerma te Paterswolde. Bouwkundig Weekblad "De Opmerker" , jrg. 47, 1912, blz. 212/13

(http://tresor.tudelft.nl/tijdschriften/architectuurtijdschriften/De_ Opmerker_ jrg47_ 1912- small.pdf)

Lit.: "De Heren van Paterswolde", door G. Jan ten Pas; Historische Vereniging Ol Eel, Eelde 2010 (ISBN 978 90 811941 3 6).

"Landgoed Vosbergen", door G. Jan ten Pas; uitgave Kraus-Groeneveld Stichting, Eelde 2006 (ISBN 978 90 578606 6 9).

In 1910 werd een "afgebrande behuizing aan straat en tram te Paterswolde nabij De Braak" te koop aangeboden. "Zeer geschikt voor een of meer villa's". Te bevragen bij architect J. Heithuis en bij den eigenaar R. Mulder te Glimmen. Nieuwsblad van het Noorden van 30-10-1910 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010895301:mpeg21:a0136).

In 1910 was J. Heithuis de architect van een woonhuis annex bakkerij voor de heer Hovinga. Nieuwsblad van het Noorden van 4-2-1910 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010888065:mpeg21:a0118).

In 1933 was Joh. Heithuis de architect van een landhuis in Paterswolde. Nieuwsbld van het Noorden van 18-7-1933 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010674054:mpeg21:a0192).

In 1935 was J. Heithuis de architect van een Hooischuur met veestallen in aansluiting met een boerderij te Bakkeveen, gemeente Opsterland. Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant van 13-5-1935 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010760732:mpeg21:a0009).

In 1935/36 was J. Heithuis de architect van een woonhuis voor de heer J. Geerling te Eelde. Nieuwsblad van het Noorden 6-1-1936 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673078:mpeg21:a0244).

In 1937 was Johs. Heithuis de architect van een Hulppostkantoor met woning in Eelde. Nieuwsblad van het Noorden van 18-2-1937 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673422:mpeg21:a0062).

In 1938 woonde architect Heithuis aan de Groningerweg 3: foto www.panoramio.com/photo/110924722

In 1894, 1914 en 1929 was de heer J. Hutter de Boschbaas van het Landgoed "De Braak". Hij woonde ook op het landgoed. Zijn vrouw Jantina Schansema overleed op 21-12-1933 op "De Braak". Volgens de inschrijving in het Bevolkingsregister woonde hij op nr. 466.

Nieuwsblad van het Noorden van 8-6-1894 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010895421:mpeg21:a0035).

Nieuwsblad van het Noorden van 19-1-1914 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010666854:mpeg21:a0053).

Nieuwsblad van het Noorden van 21-12-1929 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010675599:mpeg21:a0320).

J. Hutter is Jan Hutter, opzichter, boschbaas, geb. Eschmarke 9-2-1867, ovl. Eelde 5-5-1945.

Op 8-3-1906 werd verf- glas- en behangerswerken aanbesteed door J. Heithuis "aan zijne behuizinge". Nieuwsblad van het Noorden van 9-3-1906 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894798:mpeg21:a0045).

Op 2-3-1907 vond door J. Heithuis, bouwkundige bij De Braak te Paterswolde, op verzoek van L. Bult, de aanbesteding plaats van: "afbreken van een bestaande en het bouwen van een nieuwe Boerenplaats met bijschuur, Stookhut enz. te Eelde", aangekondigd in het Nieuwsblad van het Noorden van 20-2-1907 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894378:mpeg21:a0059).

J. Heithuis is Johan Heithuis, timmerman, gemeente-architect, gemeente-opzichter (1913) en koffiehuishouder (1922), geb. Paterswolde 25-11-1877, ovl. Eelde 13-2-1942. Hij woonde op de adressen Eelde 389, 337b en 464. In 1922 trouwde hij met Anna Evenhuis, de ex-echtgenote van Jan Tiesema, van Hotel "Paterswolde", aan de Groningerweg 2, hoek Boterdijk.

L. Buls is Lambert Buls, landbouwer, geb. Eelde 22-1-1872, ovl. Eelde 25-5-1923.

In 1910 werd een "afgebrande behuizing aan straat en tram te Paterswolde nabij De Braak" te koop aangeboden. "Zeer geschikt voor een of meer villa's". Te bevragen bij architect J. Heithuis en bij den eigenaar R. Mulder te Glimmen. Nieuwsblad van het Noorden van 30-10-1910 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010895301:mpeg21:a0136).

In 1910 was J. Heithuis de architect van een woonhuis annex bakkerij voor de heer Hovinga. Nieuwsblad van het Noorden van 4-2-1910 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010888065:mpeg21:a0118).

In 1933 was Joh. Heithuis de architect van een landhuis in Paterswolde. Nieuwsbld van het Noorden van 18-7-1933 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010674054:mpeg21:a0192).

In 1935 was J. Heithuis de architect van een Hooischuur met veestallen in aansluiting met een boerderij te Bakkeveen, gemeente Opsterland. Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant van 13-5-1935 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010760732:mpeg21:a0009).

In 1935/36 was J. Heithuis de architect van een woonhuis voor de heer J. Geerling te Eelde. Nieuwsblad van het Noorden 6-1-1936 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673078:mpeg21:a0244).

In 1937 was Johs. Heithuis de architect van een Hulppostkantoor met woning in Eelde. Nieuwsblad van het Noorden van 18-2-1937 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673422:mpeg21:a0062).

In 1938 woonde architect Heithuis aan de Groningerweg 3: foto www.panoramio.com/photo/110924722

In 1910 werd een "afgebrande behuizing aan straat en tram te Paterswolde nabij De Braak" te koop aangeboden. "Zeer geschikt voor een of meer villa's". Te bevragen bij architect J. Heithuis en bij den eigenaar R. Mulder te Glimmen. Nieuwsblad van het Noorden van 30-10-1910 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010895301:mpeg21:a0136).

In 1910 was J. Heithuis de architect van een woonhuis annex bakkerij voor de heer Hovinga. Nieuwsblad van het Noorden van 4-2-1910 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010888065:mpeg21:a0118).

In 1933 was Joh. Heithuis de architect van een landhuis in Paterswolde. Nieuwsbld van het Noorden van 18-7-1933 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010674054:mpeg21:a0192).

In 1935 was J. Heithuis de architect van een Hooischuur met veestallen in aansluiting met een boerderij te Bakkeveen, gemeente Opsterland. Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant van 13-5-1935 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010760732:mpeg21:a0009).

In 1935/36 was J. Heithuis de architect van een woonhuis voor de heer J. Geerling te Eelde. Nieuwsblad van het Noorden 6-1-1936 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673078:mpeg21:a0244).

In 1937 was Johs. Heithuis de architect van een Hulppostkantoor met woning in Eelde. Nieuwsblad van het Noorden van 18-2-1937 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673422:mpeg21:a0062).

In 1938 woonde architect Heithuis aan de Groningerweg 3: foto www.panoramio.com/photo/110924722

In 1910 werd een "afgebrande behuizing aan straat en tram te Paterswolde nabij De Braak" te koop aangeboden. "Zeer geschikt voor een of meer villa's". Te bevragen bij architect J. Heithuis en bij den eigenaar R. Mulder te Glimmen. Nieuwsblad van het Noorden van 30-10-1910 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010895301:mpeg21:a0136).

In 1910 was J. Heithuis de architect van een woonhuis annex bakkerij voor de heer Hovinga. Nieuwsblad van het Noorden van 4-2-1910 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010888065:mpeg21:a0118).

In 1933 was Joh. Heithuis de architect van een landhuis in Paterswolde. Nieuwsbld van het Noorden van 18-7-1933 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010674054:mpeg21:a0192).

In 1935 was J. Heithuis de architect van een Hooischuur met veestallen in aansluiting met een boerderij te Bakkeveen, gemeente Opsterland. Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant van 13-5-1935 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010760732:mpeg21:a0009).

In 1935/36 was J. Heithuis de architect van een woonhuis voor de heer J. Geerling te Eelde. Nieuwsblad van het Noorden 6-1-1936 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673078:mpeg21:a0244).

In 1937 was Johs. Heithuis de architect van een Hulppostkantoor met woning in Eelde. Nieuwsblad van het Noorden van 18-2-1937 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673422:mpeg21:a0062).

In 1938 woonde architect Heithuis aan de Groningerweg 3: foto www.panoramio.com/photo/110924722

« Previous12345678...4950Next »

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Hans R van der Woude's groups