Panoramio is closing. Learn how to back up your data.
Hans R. van der Woude
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
Ik ben ir. Hans Robert van der Woude (Heerlen 1945). HTS-Bouwkunde in Heerlen 1964-1968. TU Delft Stedenbouwkunde 1970-1976. De doctoraal opleiding Planologie en het 2e bijvak Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam maakten officieel deel uit van het Delftse studieprogramma. Ik heb in 1975/76 deel uitgemaakt van de “Stedenbouwkundige Studiegroep Amsterdam”. Het doel van deze studiegroep was om alternatieven te ontwikkelen voor de zgn. Overloop, waarbij inwoners van Amsterdam naar vele gemeentes rondom Amsterdam verhuisden. Deze Overloop leidde tot een forse sociale en economische drainage van Amsterdam. De studieresultaten zijn integraal gepubliceerd in het Tijdschrift Plan 1976 nrs. 6 en 7 (“Overloop is niet meer nodig”). "Amsterdam Stadsdeel Oost: een inventarisatie van sterke en zwakke punten", door W. Westerhof, J. Pernot en H.R. van der Woude; Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf/CIMK 1984 "Amsterdam de Zeedijk: mogelijkheden tot economisch herstel", door P. Manning en H.R. van der Woude; CIMK 1983 https://archief.amsterdam/bibliotheek/zoek/index.nl.html "Amsterdam: volop ruimte voor woningbouw. Populaire stad moet kunnen groeien", door Addie Schulte in Het Parool van zaterdag 13-12-2014. "Help, het gaat goed met Amsterdam", door Patrick Meershoek, Het Parool van 30-11-2015: https://blendle.com/i/het-parool/help-het-gaat-goed-met-amsterdam/bnl-par-20151130-5484749 In het verleden heb ik bij de foto's vaak verwezen naar Wikipedia. Dat was niet verstandig. Wikipedia wordt nl. gemaakt door anomieme mensen die zich ook nog bedienen van de meest achterlijke schuilnamen. Lees het verhaal "De oorlog op Wikipedia: bericht uit de loopgraven" in HUMO van 27-11-2012: http://www.etiennevermeersch.be/artikels/algemeen/de-oorlog-op-wikipedia-bericht-uit-de-loopgraven "Leve de Wikipediaan. Nu nog wat vrouwen en online omgangsvormen", door Margriet Oostveen, De Volkskrant van 30-11-2015: https://blendle.com/i/de-volkskrant/leve-de-wikipediaan/bnl-vkn-20151130-5480021 http://www.express.be/business/nl/technology/wikipedia-zet-eerste-robot-in/217342.htm https://blendle.com/i/de-groene-amsterdammer/strijd-achter-de-schermen/bnl-groeneamsterdammer-20151118-1_38_1 https://blendle.com/i/nrc-handelsblad/slapen-onder-een-krantje/bnl-nrc-20140429-1371356 https://blendle.com/i/ad/wiki-betrouwbaarder-door-grashoofd/bnl-adn-20140922-3547484 De New York Times verbiedt zijn redacteuren om te citeren uit Wikipedia: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1474870/2006/05/09/Iedereen-mag-bijdragen-aan-Wikipedia-de-encyclopedie-op-internet.dhtml Wikipedia is niet betrouwbaar en daarom zal ik alle verwijzingen naar Wikipedia in de loop van de tijd verwijderen. Terug naar de oorspronkelijke bronnen. "Hoe Wikipedia al 15 jaar vrij en open informatie verspreidt", in HP/De Tijd van 15-1-2016: http://www.hpdetijd.nl/2016-01-15/hoe-wikipedia-al-15-jaar-vrij-en-open-informatie-verspreidt/ "Dit zijn de meest controversiële artikelen op Wikipedia", in HP/De Tijd van 1-6-2013: http://www.hpdetijd.nl/2013-06-01/dit-zijn-de-meest-controversiele-artikelen-op-wikipedia/ "Op zijn Wikipedia-pagina is Kadhafi al overleden", in HP/De Tijd van 20-10-2011: http://www.hpdetijd.nl/2011-10-20/op-zijn-wikipedia-pagina-is-kadhafi-al-overleden-1/ Gelukkig is de Briannica weer terug en nog zoveel meer gespecialiseerde websites: http://www.britannica.com/

Hans R. van der Woud…'s conversations

Pieter Mekkes, timmerman, gemeente-opzichter, gemeente-architect, marktmeester en havenmeester, geb. Zuidlaren 22-8-1887, ovl. Zuidlaren (Stationsweg 74) 24-3-1968, zoon van Hendrik Mekkes en Albertje Rutgers, kleinzoon van Pieter Mekkes en Harmtje Tolner, achterkleinzoon van Hindrik Hermannus Mekkes en Elsien Eleveld, trouwt Zuidlaren 1-6-1912 Geertien van Bergen, geb. Eelde 23-1-1888, ovl. Zuidlaren 16-5-1955, dochter van Geert van Bergen en Jantien Bonder. In de telefoongids van 1950 stond achter zijn naam: gemeente-opzichter, commandant brandweer en marktmeester. In 1941 vierde Pieter Mekkes zijn 25-jarig jubileum als architect (Agrarisch Nieuwsblad 4-11-1941). Vermoedelijk is Pieter Mekkes opgeleid aan de Avondtekenschool in Zuidlaren. De Avond-Teekenschool in Zuidlaren werd in 1898 opgericht (Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823 en Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918, door J.A.A. Bervoets, Nationaal Archief, Den Haag 1986. Nummer archiefinventaris: 2.04.12. (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.04.12.ead.pdf ). In 1900 waren er 60 tekenscholen in Nederland, waarvan zeven in Drenthe en een in Zuidlaren:

http://www.encyclopediedrenthe.nl/Tekenschool

De twee belangrijkste krachten waren architect Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (1827-1921), die al bij de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam in 1879 een Teekenschool oprichtte en tekenaar en beeldhouwer Wilhelmus Bernardus Gerardus Molkenboer (1844-1915), opgeleid aan de Avondtekenschool in Den Bosch.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/nu-in-het-museum/nieuws/rijksmuseum-teekenschool-in-ere-hersteld"Geen dag zonder lijn: honderd jaar tekenonderwijs in Nederland 1880-1980", door Ben Koevoets en Herbert van Rheeden (red.), Haarlem, 1980 (ISBN 90 228 3883 8).

In het Nieuwsblad van het Noorden van 25-9-1904 wordt melding gemaakt van de verhoging van de subsidie voor de Teekenschool Zuidlaren met fl. 70,-:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890928:mpeg21:a0032

In 1904 gaf architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door W. Andringa, tevens onderwijzer aan de openbare lagere school. Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823. H.C. Scheffel is de architect van de Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren:

http://www.panoramio.com/photo/103826985

W. Andringa is Waling Andringa, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, zoon van Pieter Walings Andringa en Hijke Sikkes Sikkema, trouwt Zuidlaren 7-2-1885 Berendina van Bon, geb. Muntendam 8-4-1857, dochter van Pieter van Bon, scheepstimmerknecht, timmerman, en Jantje Post. In 1923 was Pieter Mekkes (gemeente-architect van Zuidlaren) Secretaris van het Bestuur van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. Er werd toen gezocht naar een Leeraar voor Handtekeenen en Meetkunde:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884616:mpeg21:a0058

In 1938 was Folgert Gerhard Zwaving, geb. Winschoten 4-10-1896, ovl. Zuidlaren (Emmalaan 14) 6-8-1984, hoofd van de Openbare ULO school , tevens directeur van de Avondvaktekenschool in Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 1-11-1938:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676442:mpeg21:a0122

Pieter Mekkes was tevens secretaris van de Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeling Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1930).

Een van de leerlingen op de Teekenschool was aannemer Herman Pepping (1914-1995) uit Zuidlaarderveen, van aannemersbedrijf Pepping en Meertens (zijn zwager). Vermoedelijk was Abel Dikkers (1910-1986) ook een leerling (zie Annerweg 5 en 7-9).

In 1957 vierde Pieter Mekkes zijn 40-jarig jubileum als Marktmeester (Nieuwsblad van het Noorden 16-10-1957 met foto).

Tijs Visser volgde Pieter Mekkes (1887-1968) in 1953 op als gemeente-architect en in 1958 als marktmeester.

Pieter Mekkes woonde in het zelf ontworpen woonhuis A 132, per 1-1-1941 Stationsweg 2, en per 30-10-1951 gewijzigd in Stationsweg 74 in Zuidlaren.

Zie voor een overzicht van zijn werk:

http://www.panoramio.com/photo/101671604

http://www.panoramio.com/photo/105712517

en het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21`nummer 2, juni 2014.

ir. Hans R. van der Woude

Zuidlaren 29 juli 2014

Nice place and view LikE Best wishes .--------------------------------. Jens

Nice view!! Like Greetings

"Hotel de Boer" (uitbreidingsplannen) De Sumatra Post van 18-7-1922:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010367876:mpeg21:a0088

De heer Van Es, directeur van Hotel Homann in Bandoeng bezoekt de heer De Boer in Medan i.v.m. de uitbreingsplannen van zijn hotel. De Indische Courant van 11-11-1927:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010278918:mpeg21:a0117

"Deli-Besognes" (over de concurrentie tussen de twee grote hotels in Medan). De Indische Courant van 1-12-1927:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010278935:mpeg21:a0107

"Hotel de Boer" (gerestaureerde eetzaal). Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 15-4-1929:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010221446:mpeg21:a0153

"Dependance Hotel de Boer (voorheen Deli Hotel), Esplanade". De Sumatra post van 7-8-1928:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010360300:mpeg21:a0048

The architect Alfred Harold Honikman (1910-2009) went as a child to the Tamboers Kloof Preparatory School in Belle Ombre Road, off Kloof Nek Road, within walking distance (about half a mile) from home. The architects Herbert Black (1875-1937) & William George Fagg (1867-1938) designed in 1904 a new house for the family Honikman in 2 Kloof Road, cnr. Tamboers Kloof (demolished). The house was called "Epherton" in honor of grandfather Ephraim Honikman, born near Warsaw in Poland. That was the family home for 15 years. In 1920 they moved to a house called "Longwood" (now "Rutland Lodge"), designed bij the famous architect Sir Herbert Baker (1862-1946); "Longwood" was a prototype of Cape-Dutch architecture. The architects Charles Percival Walgate (1886-1972) and Lancelot Andrew Elsworth (1891-1971), representatives of architect Sir Herbert Baker in the Cape modernised this house. The property had a frontage on Montrose Avenue, Forest Road and Hilton Road in Oranjezicht. Lit.: "Almost a century" by Alfred Harold Honikman; Dog Ear Publishing, Indianapolis USA 2007 (ISBN 978 159858 388 5), page 4 and 18-22.

http://www.artefacts.co.za

http://www.rutlandlodge.com/

In 1889/1890 was Willem van der Heide (1840-1928) de architect van Hotel "De Twee Provinciën" in Paterswolde.

http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/personen/detail/9e54674f-b5f4-5ae8-ab0c-f3bf9376e579

Lit.: "Hotel te Paterswolde" in het Vademecum der Bouwvakken: tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenige tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend ; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is, 1890, jrg. 5, nr. 17, blz. 152.

http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/publicaties/detail/226dba03-2a4f-5915-9ee4-7872afd46024

http://www.panoramio.com/photo/112419272

http://www.panoramio.com/photo/111490963

Lit.: "Hotel te Paterswolde" in het Vademecum der Bouwvakken: tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenige tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend ; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is, 1890, jrg. 5, nr. 17, blz. 152.

http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/publicaties/detail/226dba03-2a4f-5915-9ee4-7872afd46024

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Hans R. van der Woud…'s groups