Hans R. van der Woude
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
It's great to discover the world by camera and with Google Earth. But the eye is only a hole. And the lens is only a hole. Viewing is thinking. Ik ben ir. Hans Robert van der Woude (Heerlen 1945). HTS-Bouwkunde in Heerlen 1964-1968. TU Delft Stedenbouwkunde 1970-1976. De doctoraal opleiding Planologie en het 2e bijvak Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam maakten officieel deel uit van het Delftse studieprogramma. Ik heb in 1975/76 deel uitgemaakt van de “Stedenbouwkundige Studiegroep Amsterdam”. Het doel van deze studiegroep was om alternatieven te ontwikkelen voor de zgn. Overloop, waarbij inwoners van Amsterdam naar vele gemeentes rondom Amsterdam verhuisden. Deze Overloop leidde tot een forse sociale en economische drainage van Amsterdam. De studieresultaten zijn integraal gepubliceerd in het Tijdschrift Plan 1976 nrs. 6 en 7 (“Overloop is niet meer nodig”). "Amsterdam Stadsdeel Oost: een inventarisatie van sterke en zwakke punten", door W. Westerhof, J. Pernot en H.R. van der Woude; Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf/CIMK 1984 "Amsterdam de Zeedijk: mogelijkheden tot economisch herstel", door P. Manning en H.R. van der Woude; CIMK 1983 https://archief.amsterdam/bibliotheek/zoek/index.nl.html "Amsterdam: volop ruimte voor woningbouw. Populaire stad moet kunnen groeien", door Addie Schulte in Het Parool van zaterdag 13-12-2014. "Help, het gaat goed met Amsterdam", door Patrick Meershoek, Het Parool van 30-11-2015: https://blendle.com/i/het-parool/help-het-gaat-goed-met-amsterdam/bnl-par-20151130-5484749 In het verleden heb ik bij de foto's vaak verwezen naar Wikipedia. Dat was niet verstandig. Wikipedia wordt nl. gemaakt door anomieme mensen die zich ook nog bedienen van de meest achterlijke schuilnamen. Lees het verhaal "De oorlog op Wikipedia: bericht uit de loopgraven" in HUMO van 27-11-2012: http://www.etiennevermeersch.be/artikels/algemeen/de-oorlog-op-wikipedia-bericht-uit-de-loopgraven "Leve de Wikipediaan. Nu nog wat vrouwen en online omgangsvormen", door Margriet Oostveen, De Volkskrant van 30-11-2015: https://blendle.com/i/de-volkskrant/leve-de-wikipediaan/bnl-vkn-20151130-5480021 http://www.express.be/business/nl/technology/wikipedia-zet-eerste-robot-in/217342.htm https://blendle.com/i/de-groene-amsterdammer/strijd-achter-de-schermen/bnl-groeneamsterdammer-20151118-1_38_1 https://blendle.com/i/nrc-handelsblad/slapen-onder-een-krantje/bnl-nrc-20140429-1371356 https://blendle.com/i/ad/wiki-betrouwbaarder-door-grashoofd/bnl-adn-20140922-3547484 De New York Times verbiedt zijn redacteuren om te citeren uit Wikipedia: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1474870/2006/05/09/Iedereen-mag-bijdragen-aan-Wikipedia-de-encyclopedie-op-internet.dhtml Wikipedia is niet betrouwbaar en daarom zal ik alle verwijzingen naar Wikipedia in de loop van de tijd verwijderen. Terug naar de oorspronkelijke bronnen. "Hoe Wikipedia al 15 jaar vrij en open informatie verspreidt", in HP/De Tijd van 15-1-2016: http://www.hpdetijd.nl/2016-01-15/hoe-wikipedia-al-15-jaar-vrij-en-open-informatie-verspreidt/ "Dit zijn de meest controversiële artikelen op Wikipedia", in HP/De Tijd van 1-6-2013: http://www.hpdetijd.nl/2013-06-01/dit-zijn-de-meest-controversiele-artikelen-op-wikipedia/ "Op zijn Wikipedia-pagina is Kadhafi al overleden", in HP/De Tijd van 20-10-2011: http://www.hpdetijd.nl/2011-10-20/op-zijn-wikipedia-pagina-is-kadhafi-al-overleden-1/ Gelukkig is de Briannica weer terug en nog zoveel meer gespecialiseerde websites: http://www.britannica.com/

Hans R. van der Woud…'s conversations

In 1898 werd door het Departement Zuidlaren der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de Avond-Teekenschool opgericht. Het bestuur van de Avond-Teekenschool bestond in 1904 uit Jonkheer mr. Louis Albert Sigismond Jacques de Milly van Heiden Reinestein (1847-1929), voorzitter, Hindrik Vrind (1838-1932), secretatis, hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere School, Herman Petrus Krull (1856-1915), penningmeester, officier Indisch Leger, burgemeester van Peize, Esso Johannes Wichers (1857-1951), directeur Tramweg-Maatschappij Zuidlaren-Groningen (paardentram) en Kars Bruins (1859-1929), machinist, smid en koopman. H.P. Krull werd in het bestuur vervangen door Marten van der Veen, hoofdonderwijzer verbonden aan de Openbare Lagere School (1905-1931), geb. Kollum 14-6-1866, ovl. Haren 1-5-1952 (zijn vrouw Metina Heerema was onderwijzeres). Esso Johannes Wichers, geb. Groningen 21-10-1857, ovl. Alkmaar 12-1-1951 en echtgenote Corneliske Zijlstra, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 5-6-1865, ovl. Alkmaar 3-2-1938, woonden op de adressen A 230, A 222d (in 1896) en A 454 in Zuidlaren. In 1920 kocht hij het huis A 454 in Zuidlaren (Kad. G 1775); op 28-7- 1937 vertrokken zij naar Alkmaar (Kennemerstraatweg 41) en verkochten zij dit huis aan kapper Wicher Poelstra, geb. Groningen 15-5-1916, ovl. Zuidlaren (Julianalaan 12) 26-6-1992. Kapper Poelstra was gevestigd aan de Stationsweg 11 tegenover het postkantoor. Bronnen: Gezinskaarten Zuidlaren en Alkmaar, “Familie Wichers” door Henk Werk 2012 (http://home.hccnet.nl/h.werk/Wichers.htm). In 1904 volgden 27 leerlingen de lessen, die voor de volgende beroepen hadden gekozen: timmerman (17), rijtuigmaker (1), smid (3), horlogemaker (1), schilder (3) en machinist (1); een leerling had nog geen keuze gemaakt. De leeftijdsopbouw was: 13 jaar (6), 14-16 jaar (10), 16-18 jaar (8) en 18 jaar en ouder (3). In 1914 volgden 14 leerlingen de lessen, die voor de volgende beroepen hadden gekozen: timmerman (5), smid (3), koperslager (1) en verver (5). In 1904 en 1914 gaf architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door W. Andringa, tevens onderwijzer aan de openbare lagere school. Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823. W. Andringa woonde naast de in 1882 gebouwde Fröbelschool en de Openbare Lagere School, die in 1890 was uitgebreid onder architectuur van Luinge. Er werd lesgegeven in rechtlijnig, bouwkundig, vakteekenen en handteekenen. H.C. Scheffel is de architect van de Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren (www.panoramio.com/photo/103826985). W. Andringa is Waling Andringa, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, zoon van Pieter Walings Andringa en Hijke Sikkes Sikkema, trouwt Zuidlaren 7-2-1885 Berendina van Bon, geb. Muntendam 8-4-1857, dochter van Pieter van Bon, scheepstimmerknecht, timmerman, en Jantje Post. In 1923 was Pieter Mekkes (gemeente-architect van Zuidlaren) Secretaris van het Bestuur van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. Er werd toen gezocht naar een Leeraar voor Handtekeenen en Meetkunde (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884616:mpeg21:a0058). Vermoedelijk heeft Pieter Mekkes zelf ook les gehad op de Avond-Teekenschool. In 1938 was Folgert Gerhard Zwaving, geb. Winschoten 4-10-1896, ovl. Zuidlaren (Emmalaan 14) 6-8-1984, hoofd van de Openbare ULO school , tevens directeur van de Avondvaktekenschool in Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 1-11-1938:http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676442:mpeg21:a0122).Pieter Mekkes was tevens secretaris van de Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeling Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1930). Een van de leerlingen op de Teekenschool was aannemer Herman Pepping (1914-1995) uit Zuidlaarderveen, van aannemersbedrijf Pepping en Meertens (zijn zwager). Vermoedelijk was Abel Dikkers (1910-1986) ook een leerling (zie Annerweg 5 en 7-9). Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823 en Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918, door J.A.A. Bervoets, Nationaal Archief, Den Haag 1986. Nummer archiefinventaris: 2.04.12. (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.04.12.ead.pdf ). Zie voor een overzicht van het werk van Pieter Mekkes: www.panoramio.com/photo/105711984, www.panoramio.com/photo/106693860, www.panoramio.com/photo/101671604, www.panoramio.com/photo/105712517 en het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21 nummer 2, juni 2014.

In 1898 werd door het Departement Zuidlaren der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de Avond-Teekenschool opgericht. Het bestuur van de Avond-Teekenschool bestond in 1904 uit Jonkheer mr. Louis Albert Sigismond Jacques de Milly van Heiden Reinestein (1847-1929), voorzitter, Hindrik Vrind (1838-1932), secretatis, hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere School, Herman Petrus Krull (1856-1915), penningmeester, officier Indisch Leger, burgemeester van Peize, Esso Johannes Wichers (1857-1951), directeur Tramweg-Maatschappij Zuidlaren-Groningen (paardentram) en Kars Bruins (1859-1929), machinist, smid en koopman. H.P. Krull werd in het bestuur vervangen door Marten van der Veen, hoofdonderwijzer verbonden aan de Openbare Lagere School (1905-1931), geb. Kollum 14-6-1866, ovl. Haren 1-5-1952 (zijn vrouw Metina Heerema was onderwijzeres). Esso Johannes Wichers, geb. Groningen 21-10-1857, ovl. Alkmaar 12-1-1951 en echtgenote Corneliske Zijlstra, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 5-6-1865, ovl. Alkmaar 3-2-1938, woonden op de adressen A 230, A 222d (in 1896) en A 454 in Zuidlaren. In 1920 kocht hij het huis A 454 in Zuidlaren (Kad. G 1775); op 28-7- 1937 vertrokken zij naar Alkmaar (Kennemerstraatweg 41) en verkochten zij dit huis aan kapper Wicher Poelstra, geb. Groningen 15-5-1916, ovl. Zuidlaren (Julianalaan 12) 26-6-1992. Kapper Poelstra was gevestigd aan de Stationsweg 11 tegenover het postkantoor. Bronnen: Gezinskaarten Zuidlaren en Alkmaar, “Familie Wichers” door Henk Werk 2012 (http://home.hccnet.nl/h.werk/Wichers.htm). In 1904 volgden 27 leerlingen de lessen, die voor de volgende beroepen hadden gekozen: timmerman (17), rijtuigmaker (1), smid (3), horlogemaker (1), schilder (3) en machinist (1); een leerling had nog geen keuze gemaakt. De leeftijdsopbouw was: 13 jaar (6), 14-16 jaar (10), 16-18 jaar (8) en 18 jaar en ouder (3). In 1914 volgden 14 leerlingen de lessen, die voor de volgende beroepen hadden gekozen: timmerman (5), smid (3), koperslager (1) en verver (5). In 1904 en 1914 gaf architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door W. Andringa, tevens onderwijzer aan de openbare lagere school. Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823. W. Andringa woonde naast de in 1882 gebouwde Fröbelschool en de Openbare Lagere School, die in 1890 was uitgebreid onder architectuur van Luinge. Er werd lesgegeven in rechtlijnig, bouwkundig, vakteekenen en handteekenen. H.C. Scheffel is de architect van de Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren (www.panoramio.com/photo/103826985). W. Andringa is Waling Andringa, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, zoon van Pieter Walings Andringa en Hijke Sikkes Sikkema, trouwt Zuidlaren 7-2-1885 Berendina van Bon, geb. Muntendam 8-4-1857, dochter van Pieter van Bon, scheepstimmerknecht, timmerman, en Jantje Post. In 1923 was Pieter Mekkes (gemeente-architect van Zuidlaren) Secretaris van het Bestuur van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. Er werd toen gezocht naar een Leeraar voor Handtekeenen en Meetkunde (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884616:mpeg21:a0058). Vermoedelijk heeft Pieter Mekkes zelf ook les gehad op de Avond-Teekenschool. In 1938 was Folgert Gerhard Zwaving, geb. Winschoten 4-10-1896, ovl. Zuidlaren (Emmalaan 14) 6-8-1984, hoofd van de Openbare ULO school , tevens directeur van de Avondvaktekenschool in Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 1-11-1938:http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676442:mpeg21:a0122).Pieter Mekkes was tevens secretaris van de Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeling Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1930). Een van de leerlingen op de Teekenschool was aannemer Herman Pepping (1914-1995) uit Zuidlaarderveen, van aannemersbedrijf Pepping en Meertens (zijn zwager). Vermoedelijk was Abel Dikkers (1910-1986) ook een leerling (zie Annerweg 5 en 7-9). Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823 en Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918, door J.A.A. Bervoets, Nationaal Archief, Den Haag 1986. Nummer archiefinventaris: 2.04.12. (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.04.12.ead.pdf ). Zie voor een overzicht van het werk van Pieter Mekkes: www.panoramio.com/photo/105711984, www.panoramio.com/photo/106693860, www.panoramio.com/photo/101671604, www.panoramio.com/photo/105712517 en het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21 nummer 2, juni 2014.

De voormalige onderwijzerswoning aan de Kerkbrink 9 is in 1895 ontworpen door timmerman/architect Jouwert van der Heide (1855-1925) uit Baard, i.o.v. onderwijzer Waling Andringa (1860-1941). W. Andringa is Waling Andringa, onderwijzer aan de Openbare Lagere School, geb. Berlikum 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, gehuwd met Berendina van Bon, dochter van Pieter van Bon en Jantje Post. W. Andringa stond architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) bij als tekenleraar aan de Avond-Teekenschool in Zuidlaren.

Deze onderwijzerswoning staat nog fier overeind:

http://www.panoramio.com/photo/112024335

"Onder beheer van den heer J. van der Heide, architect te Baard (Friesland) had voor den heer W. Andringa alhier de publieke uitbesteding plaats van een woonhuis met schuur onder bijlevering van de benoodigde materialen". Nieuwsblad van het Noorden van 8-9-1895:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885663:mpeg21:a0044

Dit huis lag naast de in 1882 gebouwde Fröbelschool en de Openbare Lagere School, in 1889/90 uitgebreid onder architectuur van Hendrik Luinge (1831-1893).

Het oude Raadhuis van Zuidlaren (later Huize "Lariks") in De Millystraat 17, is in 1907/08 ontworpen door architect/bouwkundige Rienko van der Schuur (geb. Hoogezand 1-9-1876, ovl. Zuidlaren 25-8-1962): http://www.panoramio.com/photo/62805760

De oude Kosterswoning aan de Kerkbrink 1, hoek De Millystraat, is in 1907/08 ontworpen door architect Herman Christiaan Scheffel, geb. Rijswijk 29-6-1858, ovl. Groningen 12-5-1945: http://www.panoramio.com/photo/111512071

De villa op de hoek van de Stationsweg en de Hondsrugstraat is in 1905/06 ontworpen door architect Pieter van de Wint (1861-1936) i.o.v. Jan Jakobs Zondag, geb. Zuidlaren 13-7-1874, ovl. Assen 10-7-1947, zoon van Harm Zondag (1826-1914), de stichter van Hotel "Zondag", ook Hotel "De Gouden Leeuw" aan de Brink in Zuidlaren: http://www.panoramio.com/photo/107887696

De villa aan de Stationsweg 32 (Sectie G 2269), hoek Zuiderlaan, is in 1907 als woning met timmerwerkplaats ontworpen door en voor architect Jeen Werkman, geb. Opsterland 22-4-1879, ovl. 14-11-1961. Later zat hier het Pension "Eureka" van Berend van Bon (1871-1949) en Leentje Johanna Vermeulen (1880-1980). Hun zoon Hendrik Jan van Bon (1910-1991) was architect in dienst van Monumentenzorg. Hun achterkleinzoon Leon van Bon, zoon van Hans van Bon, is tweevoudig Nederlands kampioen wielrennen: http://www.panoramio.com/photo/104893577

Bericht in De Telegraaf van 18-8-1906: "Te Zuidlaren liet een fietser een beurs met een bedrag van f 430 in het café van mej. de weduwe Pelelaar liggen. Een kellner vond het geld en ontving een flinke fooi van den eigenaar die zich later aanmeldde". Zij is Afien Pekelaer-Krans van Hotel "Zondag", geb. Wildervank 8-5-1846, ovl. Zuidlaren 20-11-1912, weduwe van Regnerus Tjaard Pekelaer, landbouwer, geb. Schellinghout 13-10-1833, ovl. Borger 7-5-1904. Nieuwsblad van het Noorden van 22-11-1912.

De voormalige onderwijzerswoning aan de Kerkbrink 9 is in 1895 ontworpen door timmerman/architect Jouwert van der Heide (1855-1925) uit Baard, i.o.v. onderwijzer Waling Andringa (1860-1941). W. Andringa is Waling Andringa, onderwijzer aan de Openbare Lagere School, geb. Berlikum 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, gehuwd met Berendina van Bon, dochter van Pieter van Bon en Jantje Post. W. Andringa stond architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) bij als tekenleraar aan de Avond-Teekenschool in Zuidlaren.

Deze onderwijzerswoning staat nog fier overeind:

http://www.panoramio.com/photo/112024335

"Onder beheer van den heer J. van der Heide, architect te Baard (Friesland) had voor den heer W. Andringa alhier de publieke uitbesteding plaats van een woonhuis met schuur onder bijlevering van de benoodigde materialen". Nieuwsblad van het Noorden van 8-9-1895:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885663:mpeg21:a0044

Dit huis lag naast de in 1882 gebouwde Fröbelschool en de Openbare Lagere School, in 1889/90 uitgebreid onder architectuur van Hendrik Luinge (1831-1893).

Het oude Raadhuis van Zuidlaren (later Huize "Lariks") in De Millystraat 17, is in 1907/08 ontworpen door architect/bouwkundige Rienko van der Schuur (geb. Hoogezand 1-9-1876, ovl. Zuidlaren 25-8-1962): http://www.panoramio.com/photo/62805760

De oude Kosterswoning aan de Kerkbrink 1, hoek De Millystraat, is in 1907/08 ontworpen door architect Herman Christiaan Scheffel, geb. Rijswijk 29-6-1858, ovl. Groningen 12-5-1945: http://www.panoramio.com/photo/111512071

De villa op de hoek van de Stationsweg en de Hondsrugstraat is in 1905/06 ontworpen door architect Pieter van de Wint (1861-1936) i.o.v. Jan Jakobs Zondag, geb. Zuidlaren 13-7-1874, ovl. Assen 10-7-1947, zoon van Harm Zondag (1826-1914), de stichter van Hotel "Zondag", ook Hotel "De Gouden Leeuw" aan de Brink in Zuidlaren: http://www.panoramio.com/photo/107887696

De villa aan de Stationsweg 32 (Sectie G 2269), hoek Zuiderlaan, is in 1907 als woning met timmerwerkplaats ontworpen door en voor architect Jeen Werkman, geb. Opsterland 22-4-1879, ovl. 14-11-1961. Later zat hier het Pension "Eureka" van Berend van Bon (1871-1949) en Leentje Johanna Vermeulen (1880-1980). Hun zoon Hendrik Jan van Bon (1910-1991) was architect in dienst van Monumentenzorg. Hun achterkleinzoon Leon van Bon, zoon van Hans van Bon, is tweevoudig Nederlands kampioen wielrennen: http://www.panoramio.com/photo/104893577

Bericht in De Telegraaf van 18-8-1906: "Te Zuidlaren liet een fietser een beurs met een bedrag van f 430 in het café van mej. de weduwe Pelelaar liggen. Een kellner vond het geld en ontving een flinke fooi van den eigenaar die zich later aanmeldde". Zij is Afien Pekelaer-Krans van Hotel "Zondag", geb. Wildervank 8-5-1846, ovl. Zuidlaren 20-11-1912, weduwe van Regnerus Tjaard Pekelaer, landbouwer, geb. Schellinghout 13-10-1833, ovl. Borger 7-5-1904. Nieuwsblad van het Noorden van 22-11-1912.

"Hoogbouw aan Westerhaven", in het Nieuwsblad van het Noorden Tweede Blad 18-5-1963 (met tekening). De hoogbouw werd gerealiseerd op de hoek van de Eendrachtskade en de Westerhaven, vrijwel naast de winkel met bovenwoning, ontworpen door architect Henri Rots op nr. 11; de promotor van het hoogbouwproject was J. Piëst en de architect H. Barkhuis. "IBM start service-bureau in kantorenflat Groningen", Nieuwsblad van het Noorden van 18-7-1969 (met foto van de kantorenflat in aanbouw). "De nieuwe basculebrug in den Eelderstraatweg", in het Nieuwsblad van het Noorden van 19-9-1907 (met tekening). "Kanaal Westerhavensluis Hoendiep. Rolbasculebrug" in het Nieuwsblad van het Noorden van 19-1-1909. "Zeeheldenbuurt Westerhaven in Groningen", door E. Rust-Dijkema; Profiel Bedum 1990 (ISBN 90 5294 018 5).

De Westerhaven zoals het was:

http://www.panoramio.com/photo/122443716

http://www.panoramio.com/photo/122699690

http://www.panoramio.com/photo/122827310

"Architect Westerhaven-complex: Veel gebouw voor weinig geld", Nieuwsblad van het Noorden van 15-11-2001. "Complex Westerhaven voor deel ook groen paradijsje", Nieuwsblad van het Noorden van 2-11-2001, blz. 8http://www.staatingroningen.nl/bedrijf/3/karelse-van-der-meer-architecten

http://www.staatingroningen.nl/bedrijf/273/de-zwarte-hond

http://www.panoramio.com/photo/42530350

In het Nieuwsblad van het Noorden van 2-7-1897 biedt Pieter Boerma (1845-1911) zijn nieuw gebouwd café met bovenwoning, stalling voor 60 paarden en koetshuis, gelegen aan de Westerhaven aan het eind van de tram Paterswolde-Groningen, uit de hand te koop aan. In 1885 kreeg hij vergunning voor het bouwen van een gebouw aan de Eelderstraatweg. In 1888 kreeg hij vergunning voor de bouw van een koetshuis en bovenwoning aan de Eelderweg U 258. In 1888 krijgt hij vergunning voor het maken van een stoep aan de Eelderweg U 258, verzorgd door architectenbureau Wegerif en Huurman, c.q. Johannes Christiaan Wegerif (Apeldoorn 16-1-1857) en P.M.A. Huuurman (1863-1944). Johannes Christiaan Wegerif vertrekt na een echtscheiding in Groningen in 1890 naar Kaapstad:http://www.panoramio.com/photo/58594521.In 1896 kreeg hij vergunning voor het vernieuwen van een wagenschuur aan de Westerhaven U 318. In het Nieuwsblad van het Noorden van 8-4-1896 wordt door architect P.M.A. Huurman, namens P. Boerma in zijn café aan de Westerhaven, de aanbesteding aangekondigd van het bouwen van een Koetshuis en stalling met bovenwoning aan het Akerkhof (30), na afbraak van bebouwing op het perceel G 147. Dit pand is een Rijksmonument (485423) en volgens de verantwoordelijke dienst is G. Nijhuis de architect. Pieter Boerma was in 1868 en 1877 zakkenverhuurder en later stalhouder.

http://www.metzemaekers.com/archief/49514/ontwerp-voor-de-beschildering-kamerwand-cortinghpoort.html

http://www.youvalyou.com/Paintings-and-drawings/ALKEMA-Wobbe-1900-1984-.aspx

Lit.: Sociale woningbouw in de stad Groningen 1850-1994, door Jan Duursma en Joosje van Geest, uitgegeven door Woningbouwvereniging 'Groningen' en Woningstichting Gruno 1994 (ISBN 90-802091-1-2).

"Wobbe Alkema en het Constructivisme", door Han Steenbruggen; Groninger Museum 2008 (Academisch Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam d.d. 19-12-2007).

"Stad van het Noorden. Groningen in de twintigste eeuw" , door Maarten Duijvendak & Bart de Vries; Koninklijke van Gorcum 2003 (ISBN 90 232 3984 9).

http://www.metzemaekers.com/archief/49514/ontwerp-voor-de-beschildering-kamerwand-cortinghpoort.html

http://www.youvalyou.com/Paintings-and-drawings/ALKEMA-Wobbe-1900-1984-.aspx

Lit.: Sociale woningbouw in de stad Groningen 1850-1994, door Jan Duursma en Joosje van Geest, uitgegeven door Woningbouwvereniging 'Groningen' en Woningstichting Gruno 1994 (ISBN 90-802091-1-2).

"Wobbe Alkema en het Constructivisme", door Han Steenbruggen; Groninger Museum 2008 (Academisch Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam d.d. 19-12-2007).

"Stad van het Noorden. Groningen in de twintigste eeuw" , door Maarten Duijvendak & Bart de Vries; Koninklijke van Gorcum 2003 (ISBN 90 232 3984 9).

http://www.metzemaekers.com/archief/49514/ontwerp-voor-de-beschildering-kamerwand-cortinghpoort.html

http://www.youvalyou.com/Paintings-and-drawings/ALKEMA-Wobbe-1900-1984-.aspx

Lit.: Sociale woningbouw in de stad Groningen 1850-1994, door Jan Duursma en Joosje van Geest, uitgegeven door Woningbouwvereniging 'Groningen' en Woningstichting Gruno 1994 (ISBN 90-802091-1-2).

"Wobbe Alkema en het Constructivisme", door Han Steenbruggen; Groninger Museum 2008 (Academisch Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam d.d. 19-12-2007).

"Stad van het Noorden. Groningen in de twintigste eeuw" , door Maarten Duijvendak & Bart de Vries; Koninklijke van Gorcum 2003 (ISBN 90 232 3984 9).

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Hans R. van der Woud…'s groups