Hans R van der Woude
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
Ik ben ir. Hans Robert van der Woude (Heerlen 1945). HTS-Bouwkunde in Heerlen 1964-1968. TU Delft Stedenbouwkunde 1970-1976. De doctoraal opleiding Planologie en het 2e bijvak Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam maakten officieel deel uit van het Delftse studieprogramma. Ik heb in 1975/76 deel uitgemaakt van de “Stedenbouwkundige Studiegroep Amsterdam”. Het doel van deze studiegroep was om alternatieven te ontwikkelen voor de zgn. Overloop, waarbij inwoners van Amsterdam naar vele gemeentes rondom Amsterdam verhuisden. Deze Overloop leidde tot een forse sociale en economische drainage van Amsterdam. De studieresultaten zijn integraal gepubliceerd in het Tijdschrift Plan 1976 nrs. 6 en 7 (“Overloop is niet meer nodig”). It's great to discover the world by camera and with Google Earth. But the eye is only a hole. And the lens is only a hole. Viewing is thinking. I have thousands of links to Wikipedia, but it is based on a stupid miscalculation of me. Read this about Wikipedia: www.etiennevermeersch.be/artikels/algemeen/de-oorlog-op-wikipedia-bericht-uit-de-loopgraven. So, now I am busy to delete all links. I don't like that anonymous Wikipedia people. They cut and paste, with unknown qualifications, and fighting a trench war with other people. The original deserves our respect, not the copy and not the copyists. The original is the beauty, the copy is the beast. Never use Wikipedia as a source. Never! Are my pictures in good hands on Panoramio/Google in relation to Wikipedia? I was and I am worried, but a little bit lesser after reading this. But if it is not enough I will disappear with all my pictures. Out of this ugly jungle. Sadder but wiser: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3577260/2014/01/14/Bezoek-Wikipedia-fors-gedaald-door-Google.dhtml http://wikipediocracy.com/2014/01/06/googles-knowledge-graph-killing-wikipedia/ http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-Media/article/detail/3654424/2014/05/13/Is-het-recht-om-vergeten-te-worden-door-Google-reden-voor-een-feestje.dhtml http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3654281/2014/05/13/EU-hof-recht-te-worden-vergeten-door-Google.dhtml http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12064/Ombudsvrouw/article/detail/3652307/2014/05/10/Wie-heeft-het-recht-vergeten-te-worden.dhtml http://www.kpnvandaag.nl/#news/Binnenland/anp-020614-025/'Pagina_10_van_Google_is_ook_interessant' Alles went, behalve leven in een onvolmaakte wereld met onvolmaakte mensen, wanneer de verbeelding ontbreekt. "Van de schoonheid en de troost. Vertel me wat dit leven de moeite waard maakt" door Wim Kayzer (http://winkel.vpro.nl/thema/wim-kayzer/).

Hans R van der Woude's conversations

Pieter Mekkes, timmerman, gemeente-opzichter, gemeente-architect, marktmeester en havenmeester, geb. Zuidlaren 22-8-1887, ovl. Zuidlaren (Stationsweg 74) 24-3-1968, zoon van Hendrik Mekkes en Albertje Rutgers, kleinzoon van Pieter Mekkes en Harmtje Tolner, achterkleinzoon van Hindrik Hermannus Mekkes en Elsien Eleveld, trouwt Zuidlaren 1-6-1912 Geertien van Bergen, geb. Eelde 23-1-1888, ovl. Zuidlaren 16-5-1955, dochter van Geert van Bergen en Jantien Bonder.

In de telefoongids van 1950 stond achter zijn naam: gemeente-opzichter, commandant brandweer en marktmeester. In 1941 vierde Pieter Mekkes zijn 25-jarig jubileum als architect (Agrarisch Nieuwsblad 4-11-1941).

Vermoedelijk is Pieter Mekkes opgeleid aan de Avondtekenschool in Zuidlaren.

De Avond-Teekenschool in Zuidlaren werd in 1898 opgericht (Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823 en Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918, door J.A.A. Bervoets, Nationaal Archief, Den Haag 1986. Nummer archiefinventaris: 2.04.12. (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.04.12.ead.pdf ).

In 1900 waren er 60 tekenscholen in Nederland, waarvan zeven in Drenthe en een in Zuidlaren (www.encyclopediedrenthe.nl/Tekenschool).

De twee belangrijkste krachten waren architect Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (1827-1921), die al bij de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam in 1879 een Teekenschool oprichtte en tekenaar en beeldhouwer Wilhelmus Bernardus Gerardus Molkenboer (1844-1915), opgeleid aan de Avondtekenschool in Den Bosch.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/nu-in-het-museum/nieuws/rijksmuseum-teekenschool-in-ere-hersteld

"Geen dag zonder lijn: honderd jaar tekenonderwijs in Nederland 1880-1980", door Ben Koevoets en Herbert van Rheeden (red.), Haarlem, 1980 (ISBN 90 228 3883 8).

In het Nieuwsblad van het Noorden van 25-9-1904 wordt melding gemaakt van de verhoging van de subsidie voor de Teekenschool Zuidlaren met fl. 70,- (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890928:mpeg21:a0032).

In 1904 gaf architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door W. Andringa, tevens onderwijzer aan de openbare lagere school. Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823.

H.C. Scheffel is de architect van de Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren (www.panoramio.com/photo/103826985).

W. Andringa is Waling Andringa, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, zoon van Pieter Walings Andringa en Hijke Sikkes Sikkema, trouwt Zuidlaren 7-2-1885 Berendina van Bon, geb. Muntendam 8-4-1857, dochter van Pieter van Bon, scheepstimmerknecht, timmerman, en Jantje Post.

In 1923 was Pieter Mekkes (gemeente-architect van Zuidlaren) Secretaris van het Bestuur van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. Er werd toen gezocht naar een Leeraar voor Handtekeenen en Meetkunde (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884616:mpeg21:a0058).

In 1938 was Folgert Gerhard Zwaving, geb. Winschoten 4-10-1896, ovl. Zuidlaren (Emmalaan 14) 6-8-1984, hoofd van de Openbare ULO school , tevens directeur van de Avondvaktekenschool in Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 1-11-1938: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676442:mpeg21:a0122).

Pieter Mekkes was tevens secretaris van de Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeling Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1930).

Een van de leerlingen op de Teekenschool was aannemer Herman Pepping (1914-1995) uit Zuidlaarderveen, van aannemersbedrijf Pepping en Meertens (zijn zwager). Vermoedelijk was Abel Dikkers (1910-1986) ook een leerling (zie Annerweg 5 en 7-9).

In 1957 vierde Pieter Mekkes zijn 40-jarig jubileum als Marktmeester (Nieuwsblad van het Noorden 16-10-1957 met foto).

Tijs Visser volgde Pieter Mekkes (1887-1968) in 1953 op als gemeente-architect en in 1958 als marktmeester.

Pieter Mekkes woonde in het zelf ontworpen woonhuis A 132, per 1-1-1941 Stationsweg 2, en per 30-10-1951 gewijzigd in Stationsweg 74 in Zuidlaren.

Zie voor een overzicht van zijn werk: www.panoramio.com/photo/101671604, www.panoramio.com/photo/105712517 en het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21`nummer 2, juni 2014.

ir. Hans R. van der Woude

Zuidlaren 29 juli 2014

Het woonhuis op nr. 30 is in 1957 ontworpen door architect S.K. Harenberg, woonachtig E30 Dennenoord, i.o.v. ir. J.A. Beckering Vinckers, toen woonachtig aan de Anna Paulownalaan 22 in Breda. Ten tijde van de aankoop van de bouwgrond in 1957 woonde hij in de Beilerstraat 83 in Assen. Hij is vermoedelijk Jan Alexander Beckering Vinckers, Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat, geb. Kampen 1-9-1903, ovl. Vaals 22-12-1999, gehuwd met Geba Titia Sandhaus, geb. Amsterdam 10-9-1908, ovl. Vaals 13-4-1993.

Timmerman, opzichter en architect Sibrand Koos Harenberg, geb. Leens 25-10-1905, ovl. Zuidlaren 22-7-1960, is ook de architect van de woonhuizen Emmalaan 30 en 44, Dennenoord E 30 (zijn woonadres), Stationsweg 29 en 89, Zuiderstraat 14/14a en 16/16a en Julianalaan 80-90. Zie de foto's: http://www.panoramio.com/photo/103532717, http://www.panoramio.com/photo/103305166, http://www.panoramio.com/photo/103200291, http://www.panoramio.com/photo/107703964, http://www.panoramio.com/photo/100761259 en http://www.panoramio.com/photo/107627869

Het inmiddels gesloopte woonhuis op nr. 32 was de ambtswoning van de gemeentesecretaris, in 1932 ontworpen door gemeente-architect Tijs Visser (1920-1971), woonachtig op nr. 28 en gebouwd door aannemer W. van der Molen, i.o.v. de Stichting Zuidlaarder Woningbouw.

Abraham (Bram) Martens, geb. Vlagtwedde 20-1-1920, ovl. Zuidlaren 6-2-1975, was toen de gemeentesecretaris, als opvolger van Derk Holstein Jzn; hij werd gemeentesecretatis van Onstwedde. Dit woonhuis is omstreeks 2007 gesloopt.

Links van het huis op nr. 28 stond de Openbare Lagere School (Emmaschool), in 1949 ontworpen door architect W. Th. H. ten Bosch, Oosteinde 96 in Voorburg, volgens het Montage Bouwsysteem Dotremont-Ten Bosch.

De nieuwe school werd geopend door Minister In 't Veld. Nieuwsblad van het Noorden 7-1-1950 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010886517:mpeg21:a0134).

"Minister In 't Veld bezoekt de Sittardse montage-woningen. Meer gebrek aan materialen dan aan werkkrachten. Montagewoningen 't Systeem Dotremont-Ten Bosch" in het Limburgsch Dagblad van 17-1-1949 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010416769:mpeg21:a0087).

Het schoolgebouw is in 1986/87 gesloopt. Hoofdonderwijzer Gerard Ido Albronda ging op 1-2-1975 met pensioen. Hij overleed op 1-1-1988 op 78-jarige leeftijd in Zuidlaren (Boringshof 8).

Het woonhuis op nr. 30 is in 1957 ontworpen door architect S.K. Harenberg, woonachtig E30 Dennenoord, i.o.v. ir. J.A. Beckering Vinckers, toen woonachtig aan de Anna Paulownalaan 22 in Breda. Ten tijde van de aankoop van de bouwgrond in 1957 woonde hij in de Beilerstraat 83 in Assen. Hij is vermoedelijk Jan Alexander Beckering Vinckers, Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat, geb. Kampen 1-9-1903, ovl. Vaals 22-12-1999, gehuwd met Geba Titia Sandhaus, geb. Amsterdam 10-9-1908, ovl. Vaals 13-4-1993.

Timmerman, opzichter en architect Sibrand Koos Harenberg, geb. Leens 25-10-1905, ovl. Zuidlaren 22-7-1960, is ook de architect van de woonhuizen Emmalaan 30 en 44, Dennenoord E 30 (zijn woonadres), Stationsweg 29 en 89, Zuiderstraat 14/14a en 16/16a en Julianalaan 80-90. Zie de foto's: http://www.panoramio.com/photo/103532717, http://www.panoramio.com/photo/103305166, http://www.panoramio.com/photo/103200291, http://www.panoramio.com/photo/107703964, http://www.panoramio.com/photo/100761259 en http://www.panoramio.com/photo/107627869

Het inmiddels gesloopte woonhuis op nr. 32 was de ambtswoning van de gemeentesecretaris, in 1932 ontworpen door gemeente-architect Tijs Visser (1920-1971), woonachtig op nr. 28 en gebouwd door aannemer W. van der Molen, i.o.v. de Stichting Zuidlaarder Woningbouw.

Abraham (Bram) Martens, geb. Vlagtwedde 20-1-1920, ovl. Zuidlaren 6-2-1975, was toen de gemeentesecretaris, als opvolger van Derk Holstein Jzn; hij werd gemeentesecretatis van Onstwedde. Dit woonhuis is omstreeks 2007 gesloopt.

Links van het huis op nr. 28 stond de Openbare Lagere School (Emmaschool), in 1949 ontworpen door architect W. Th. H. ten Bosch, Oosteinde 96 in Voorburg, volgens het Montage Bouwsysteem Dotremont-Ten Bosch.

De nieuwe school werd geopend door Minister In 't Veld. Nieuwsblad van het Noorden 7-1-1950 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010886517:mpeg21:a0134).

"Minister In 't Veld bezoekt de Sittardse montage-woningen. Meer gebrek aan materialen dan aan werkkrachten. Montagewoningen 't Systeem Dotremont-Ten Bosch" in het Limburgsch Dagblad van 17-1-1949 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010416769:mpeg21:a0087).

Het schoolgebouw is in 1986/87 gesloopt. Hoofdonderwijzer Gerard Ido Albronda ging op 1-2-1975 met pensioen. Hij overleed op 1-1-1988 op 78-jarige leeftijd in Zuidlaren (Boringshof 8).

http://www.vai.be/nl/project/centraal-station-antwerpen

http://www.vai.be/nl/architect/jacques-voncke

http://www.dearchitect.nl/projecten/2007/12/Antwerpen+Eurostation+Station/Antwerpen+Eurostation+Station.html

http://www.vai.be/nl/project/centraal-station-antwerpen

http://www.vai.be/nl/architect/jacques-voncke

http://www.dearchitect.nl/projecten/2007/12/Antwerpen+Eurostation+Station/Antwerpen+Eurostation+Station.html

http://www.vai.be/nl/project/centraal-station-antwerpen

http://www.vai.be/nl/architect/jacques-voncke

http://www.dearchitect.nl/projecten/2007/12/Antwerpen+Eurostation+Station/Antwerpen+Eurostation+Station.html

http://www.vai.be/nl/project/centraal-station-antwerpen

http://www.vai.be/nl/architect/jacques-voncke

http://www.dearchitect.nl/projecten/2007/12/Antwerpen+Eurostation+Station/Antwerpen+Eurostation+Station.html

http://www.vai.be/nl/project/centraal-station-antwerpen

http://www.vai.be/nl/architect/jacques-voncke

http://www.vai.be/nl/project/centraal-station-antwerpen

http://www.vai.be/nl/architect/jacques-voncke

http://www.vai.be/nl/project/centraal-station-antwerpen

http://www.vai.be/nl/architect/jacques-voncke

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Hans R van der Woude's groups