Hans R van der Woude
photos
on Google Maps
views
It's great to discover the world by camera and with Google Earth. But the eye is only a hole. And the lens is only a hole. Viewing is thinking. Ik ben Hans Robert van der Woude (Heerlen 1945). HTS-Bouwkunde in Heerlen 1964-1968. TU Delft Stedenbouwkunde 1970-1976. De doctoraal opleiding Planologie en het 2e bijvak Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam maakten officieel deel uit van het Delftse studieprogramma. Ik heb in 1975/76 deel uitgemaakt van de “Stedenbouwkundige Studiegroep Amsterdam”. Het doel van deze studiegroep was om alternatieven te ontwikkelen voor de zgn. Overloop, waarbij inwoners van Amsterdam naar vele gemeentes rondom Amsterdam verhuisden. Deze Overloop leidde tot een forse sociale en economische drainage van Amsterdam. De studieresultaten zijn integraal gepubliceerd in het Tijdschrift Plan 1976 nrs. 6 en 7 (“Overloop is niet meer nodig”). "Amsterdam: volop ruimte voor woningbouw. Populaire stad moet kunnen groeien", door Addie Schulte in Het Parool van zaterdag 13-12-2014. Read this about Wikipedia: www.etiennevermeersch.be/artikels/algemeen/de-oorlog-op-wikipedia-bericht-uit-de-loopgraven. So, now I am busy to delete all links in the documentation of pictures. I don't like that anonymous Wikipedia people. They cut and paste, with unknown qualifications, and fighting a trench war with other people. The original deserves our respect, not the copy and not the copyists. The original is the beauty, the copy is the beast. Never use Wikipedia as a source. Never! Are my pictures in good hands on Panoramio/Google in relation to Wikipedia? I was and I am worried, but a little bit lesser after reading this. But if it is not enough I will disappear with all my pictures. Out of this ugly jungle. Sadder but wiser: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3577260/2014/01/14/Bezoek-Wikipedia-fors-gedaald-door-Google.dhtml http://tweakers.net/nieuws/82013/google-introduceert-knowledge-graph-voor-betere-zoekresultaten.html http://wikipediocracy.com/2014/01/06/googles-knowledge-graph-killing-wikipedia/ http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-Media/article/detail/3654424/2014/05/13/Is-het-recht-om-vergeten-te-worden-door-Google-reden-voor-een-feestje.dhtml http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3654281/2014/05/13/EU-hof-recht-te-worden-vergeten-door-Google.dhtml http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12064/Ombudsvrouw/article/detail/3652307/2014/05/10/Wie-heeft-het-recht-vergeten-te-worden.dhtml http://www.kpnvandaag.nl/#news/Binnenland/anp-020614-025/'Pagina_10_van_Google_is_ook_interessant'

Hans R van der Woude's conversations

"St. Pancratius in het hart van Heerlen", door Piet Mertens met bijdragen van Sander van Daal, René Hoppenbrouwers, Piet Mertens, Mariëtte Paris-van Kan, Ellie Peerboom-van der Meer, Ad van Pinxteren, Peter te Poel en André Versen- Fotografie: Paul van Galen (RCE) en Kim Zwarts-Tekeningen \grazyna Turalski en Gerrit Vroon, Uitgeverij Vantilt-2010.

http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/heerlen/pancratius

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/cuijpersjtj

Rijksmonument nr. 21228.

"St. Pancratius in het hart van Heerlen", door Piet Mertens met bijdragen van Sander van Daal, René Hoppenbrouwers, Piet Mertens, Mariëtte Paris-van Kan, Ellie Peerboom-van der Meer, Ad van Pinxteren, Peter te Poel en André Versen- Fotografie: Paul van Galen (RCE) en Kim Zwarts-Tekeningen \grazyna Turalski en Gerrit Vroon, Uitgeverij Vantilt-2010.

http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/heerlen/pancratius

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/cuijpersjtj

Rijksmonument nr. 21228.

Deze prentbriefkaart draagt een poststempel uit 1954.

In februari 1901 werd door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid de bouw van een Post- en Telegraafkantoor met directeurswoning in Heerlen aanbesteed. De laagste inschrijver was J. Meentz te Simpelveld met f. 26.550 (Het nieuws van den dag : kleine courant van 23-2-1901).

Op 1-12-1902 werd in Amsterdam het 50-jarig bestaan gevierd der Rijkstelegraaf, opgericht door de heer Eduard Wenkebach (1813-1874). Bij de viering waren zijn drie zonen aanwezig, nl. L.W.R. Wenckebach (1860-1937), kunstschilder te Santpoort, H.J.E. Wenckebach (1861-1924), directeur van de Staatsmijnen in Heerlen, en K.F. Wenckebach (1864-1940), huisarts te Heerlen en hoogleraar geneeskunde in Groningen (Leeuwarder Courant 2-12-1902).

https://ambtenarengeschiedenis.pleio.nl/blog/view/27660962/eduard-wenckebach-ondernemend-ambtenaar-ambtelijk-ondernemer

Zie ook foto www.panoramio.com/photo/118333068

"Het oude Hoofdbureau der Staatsmijnen", door Gemeentearchivaris Jo Jamar in het Limburgsch Dagblad van 17-12-1985 (met tekening). De architect was Rijksbouwmeester ir. D.E.C. Knuttel.

Op 26-5-1920 kreeg de Directie van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor de bouw van een kantoorgebouw in de Stationstraat.

Op 6-9-1922 kreeg de Directie van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor de bouw van een houten kantoorgebouw in de Stationstraat.

Op 16-4-1929 kreeg de Stichting Ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor het vernieuwen van het kantoorgebouw in de Stationstraat.

Op 21-12-1929 kreeg de Stichting Ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor "een gedeelte vernieuwen van een winkelhuis" in de Stationstraat.

Op 28-4-1931 kreeg de Directie van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor de verbouw van het kantoor in de Stationstraat.

De uitbreiding van het hoofdbureau der Staatsmijnen te Heerlen", door ir. A.E. Dinger, in "Bouwbedrijf & Openbare Werken", 1940, Jaargang 17, nr. 1, blz. 1-8.

http://www.rijckheyt.nl/sites/rijckheyt/files/pdf/persoonsdocumentatie/Dinger,A.E.ir.pdf

"De uitbreiding van het Hoofdbureau der Staatsmijnen. Een modern kantoorpand" (Limburgsch Dagblad van 10-11-1938).

Op 11-12-1941 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor het "Verbouwen van cafe-woonhuis Directoraat" in de Stationstraat 30.

Op 17-4-1942 kreeg het Directoraat Staatsmijnen Limburg vergunning voor het plaatsen van dakkapellen op het gebouw in de Stationstraat 30.

Op 16-4-1953 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor het "Maken van een aanbouw aan de achterzijde van de rechtervleugel van het Centraal bureaugebouw" in de Van der Maesenstraat 2.

Op 16-9-1958 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor het "Bouwen van een kantoor boven de verbindingsbrug Centraal Bureaugebouw" in de Van der Maesenstraat 2.

Op 28-6-1960 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor het verbouwen van de panden Stationstraat 30 en 31.

Op 17-4-1947 werd vergunning verleend voor de "Bouw van 2 verdiepingen op en het maken van een uitbreiding aan de achtergevel van het Centraal Bureaugebouw van de Staatsmijnen" in de Stationstraat.

Op 18-10-1949 kreeg het Directoraat Staatsmijnen Limburg vergunning voor het bouwen van de Linkervleugel van het Centraal Bureaugebouw in de Van der Maesenstraat 2 in Heerlen.

Op 13-3-1950 kreeg de Directie van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor het verbouwen van het pand Stationstraat 31 in Heerlen.

Op 13-11-1961 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor de "Bouw kantoor/woning/winkel" in de Stationstraat 26-28 in Heerlen.

"De laatste restjes..." (Limburgsch Dagblad van 5-12-1985; met foto).

"DSM bleef Heerlen ondanks alles trouw" in het Limburgsch Dagblad van 23-11-1985.

"Prins Claus draait nieuw DSM open" en "Feest met Claus", in het Limburgsch Dagblad van 27-11-1985. Het nieuwe Hoofdkantoor van DSM aan Het Overloon 1 in Heerlen is ontworpen door de architecten ir. Hans Buijzen en ir. Joost Parée van AGS aan de Geleenhof in Heerlen. Het Buro Ad Goosen aan de Stationstraat 4 in Tilburg heeft het interieur verzorgd. De fontein is ontworpen door beeldend kunstenaar Arthur Sproncken.

"Heerlense architecten tekenden nieuwbouw DSM. Een dorpsplein met zijstraten", door Sante Brun, en "DSM en de kunst dicht bijeen in nieuwbouw", door Theo Pasing, in het Limburgsch Dagblad van 23-11-1985.

"Slopershamer bedreigt industrieel erfgoed. Een aanval op de visuele herinnering van de Limburgers", door Catharien Romijn in het Limburgsch Dagblad van 24-11-1990.

"Strateeg Hans van Liemt heeft concern kritisch leren kijken. Zelfstandig blijven DSM is niet het belangrijkste", door Peter Bruijns in het Limburgsch Dagblad van 19-6-1993.

http://www.rijckheyt.nl/cultureel-erfgoed/dsm-hoofdkantoor

http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/architecten/wielders

http://www.rijckheyt.nl/cultureel-erfgoed/laudy-eugène-kunstenaar

https://rkd.nl/explore/artists/48277

"Het oude Hoofdbureau der Staatsmijnen", door Gemeentearchivaris Jo Jamar in het Limburgsch Dagblad van 17-12-1985 (met tekening). De architect was Rijksbouwmeester ir. D.E.C. Knuttel.

Op 26-5-1920 kreeg de Directie van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor de bouw van een kantoorgebouw in de Stationstraat.

Op 6-9-1922 kreeg de Directie van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor de bouw van een houten kantoorgebouw in de Stationstraat.

Op 16-4-1929 kreeg de Stichting Ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor het vernieuwen van het kantoorgebouw in de Stationstraat.

Op 21-12-1929 kreeg de Stichting Ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor "een gedeelte vernieuwen van een winkelhuis" in de Stationstraat.

Op 28-4-1931 kreeg de Directie van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor de verbouw van het kantoor in de Stationstraat.

De uitbreiding van het hoofdbureau der Staatsmijnen te Heerlen", door ir. A.E. Dinger, in "Bouwbedrijf & Openbare Werken", 1940, Jaargang 17, nr. 1, blz. 1-8.

http://www.rijckheyt.nl/sites/rijckheyt/files/pdf/persoonsdocumentatie/Dinger,A.E.ir.pdf

"De uitbreiding van het Hoofdbureau der Staatsmijnen. Een modern kantoorpand" (Limburgsch Dagblad van 10-11-1938).

Op 11-12-1941 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor het "Verbouwen van cafe-woonhuis Directoraat" in de Stationstraat 30.

Op 17-4-1942 kreeg het Directoraat Staatsmijnen Limburg vergunning voor het plaatsen van dakkapellen op het gebouw in de Stationstraat 30.

Op 16-4-1953 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor het "Maken van een aanbouw aan de achterzijde van de rechtervleugel van het Centraal bureaugebouw" in de Van der Maesenstraat 2.

Op 16-9-1958 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor het "Bouwen van een kantoor boven de verbindingsbrug Centraal Bureaugebouw" in de Van der Maesenstraat 2.

Op 28-6-1960 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor het verbouwen van de panden Stationstraat 30 en 31.

Op 17-4-1947 werd vergunning verleend voor de "Bouw van 2 verdiepingen op en het maken van een uitbreiding aan de achtergevel van het Centraal Bureaugebouw van de Staatsmijnen" in de Stationstraat.

Op 18-10-1949 kreeg het Directoraat Staatsmijnen Limburg vergunning voor het bouwen van de Linkervleugel van het Centraal Bureaugebouw in de Van der Maesenstraat 2 in Heerlen.

Op 13-3-1950 kreeg de Directie van de Staatsmijnen in Limburg vergunning voor het verbouwen van het pand Stationstraat 31 in Heerlen.

Op 13-11-1961 kreeg de Staatsmijnen Limburg vergunning voor de "Bouw kantoor/woning/winkel" in de Stationstraat 26-28 in Heerlen.

"De laatste restjes..." (Limburgsch Dagblad van 5-12-1985; met foto).

"DSM bleef Heerlen ondanks alles trouw" in het Limburgsch Dagblad van 23-11-1985.

"Prins Claus draait nieuw DSM open" en "Feest met Claus", in het Limburgsch Dagblad van 27-11-1985. Het nieuwe Hoofdkantoor van DSM aan Het Overloon 1 in Heerlen is ontworpen door de architecten ir. Hans Buijzen en ir. Joost Parée van AGS aan de Geleenhof in Heerlen. Het Buro Ad Goosen aan de Stationstraat 4 in Tilburg heeft het interieur verzorgd. De fontein is ontworpen door beeldend kunstenaar Arthur Sproncken.

"Heerlense architecten tekenden nieuwbouw DSM. Een dorpsplein met zijstraten", door Sante Brun, en "DSM en de kunst dicht bijeen in nieuwbouw", door Theo Pasing, in het Limburgsch Dagblad van 23-11-1985.

"Slopershamer bedreigt industrieel erfgoed. Een aanval op de visuele herinnering van de Limburgers", door Catharien Romijn in het Limburgsch Dagblad van 24-11-1990.

"Strateeg Hans van Liemt heeft concern kritisch leren kijken. Zelfstandig blijven DSM is niet het belangrijkste", door Peter Bruijns in het Limburgsch Dagblad van 19-6-1993.

http://www.rijckheyt.nl/cultureel-erfgoed/dsm-hoofdkantoor

Advertentie van architect W. Wijsbek, Schinkelstraat 12 in Heerlen in het Limburgsch Dagblad van 2-11-1918: “Te koop te Heerlen. Verschillende bouwterreinen. Tevens maken van alle voorkomende bouwplannen”.

Uit een notariële van 3-6-1908 blijkt dat architect Willem Wijsbek in Heerlen een hypotheek ontvangt van architect Josephus Theodorus Johannes Cuypers (1861-1949), woonachtig in de Vondelstraat 77 in Amsterdam. Wijsbek is dan de eigenaar van drie woonhuizen in de Stationstraat in Heerlen, kadastraal bekend als Sectie D 3352 (later Stationstraat 38), 3353 en 3354. Er staan een huis hok en tuin op de percelen.

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/cuijpersjtj

Het 1e gedeelte van Sectie D 3352 betreft de Stationstraat 38 met het Café Restaurant van Engelen, van Theodorus van Engelen, rangeerder (1915), geb. Vlijmen, ovl. Heerlen 20-2-1956, oud 65 jaar, gehuwd met Maria Norbertha van Oirschot, geb. Blerick, ovl. Heerlen 23-123-1952. Op 17-1-1949, 15-4-1952 en 13-1-1953 kreeg hij vergunningen voor het verbouwen van de toiletten achter het café.

Het 2e gedeelte van D 3352 betreft het pand op de hoek van de Schinkelstraat en Stationstraat. Dat pand wordt eigendom van de Nederlandse Staatsmijnen. De straatnaam wordt dan Van der Maessenstraat. Dit gebouw is gesloopt.

Sectie D 3353 en 3354 worden ook eigendom van de Nederlandse Staatsmijnen en liggen in de Van der Maessenstraat. De gebouwen zijn inmiddels ook gesloopt.

Advertentie van architect W. Wijsbek, Schinkelstraat 12 in Heerlen in het Limburgsch Dagblad van 2-11-1918: “Te koop te Heerlen. Verschillende bouwterreinen. Tevens maken van alle voorkomende bouwplannen”.

Uit een notariële van 3-6-1908 blijkt dat architect Willem Wijsbek in Heerlen een hypotheek ontvangt van architect Josephus Theodorus Johannes Cuypers (1861-1949), woonachtig in de Vondelstraat 77 in Amsterdam. Wijsbek is dan de eigenaar van drie woonhuizen in de Stationstraat in Heerlen, kadastraal bekend als Sectie D 3352 (later Stationstraat 38), 3353 en 3354. Er staan een huis hok en tuin op de percelen.

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/cuijpersjtj

Het 1e gedeelte van Sectie D 3352 betreft de Stationstraat 38 met het Café Restaurant van Engelen, van Theodorus van Engelen, rangeerder (1915), geb. Vlijmen, ovl. Heerlen 20-2-1956, oud 65 jaar, gehuwd met Maria Norbertha van Oirschot, geb. Blerick, ovl. Heerlen 23-123-1952. Op 17-1-1949, 15-4-1952 en 13-1-1953 kreeg hij vergunningen voor het verbouwen van de toiletten achter het café.

Het 2e gedeelte van D 3352 betreft het pand op de hoek van de Schinkelstraat en Stationstraat. Dat pand wordt eigendom van de Nederlandse Staatsmijnen. De straatnaam wordt dan Van der Maessenstraat. Dit gebouw is gesloopt.

Sectie D 3353 en 3354 worden ook eigendom van de Nederlandse Staatsmijnen en liggen in de Van der Maessenstraat. De gebouwen zijn inmiddels ook gesloopt.

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Hans R van der Woude's groups