Hans R. van der Woude
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
It's great to discover the world by camera and with Google Earth. But the eye is only a hole. And the lens is only a hole. Viewing is thinking. Ik ben ir. Hans Robert van der Woude (Heerlen 1945). HTS-Bouwkunde in Heerlen 1964-1968. TU Delft Stedenbouwkunde 1970-1976. De doctoraal opleiding Planologie en het 2e bijvak Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam maakten officieel deel uit van het Delftse studieprogramma. Ik heb in 1975/76 deel uitgemaakt van de “Stedenbouwkundige Studiegroep Amsterdam”. Het doel van deze studiegroep was om alternatieven te ontwikkelen voor de zgn. Overloop, waarbij inwoners van Amsterdam naar vele gemeentes rondom Amsterdam verhuisden. Deze Overloop leidde tot een forse sociale en economische drainage van Amsterdam. De studieresultaten zijn integraal gepubliceerd in het Tijdschrift Plan 1976 nrs. 6 en 7 (“Overloop is niet meer nodig”). "Amsterdam Stadsdeel Oost: een inventarisatie van sterke en zwakke punten", door W. Westerhof, J. Pernot en H.R. van der Woude; Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf/CIMK 1984 "Amsterdam de Zeedijk: mogelijkheden tot economisch herstel", door P. Manning en H.R. van der Woude; CIMK 1983 https://archief.amsterdam/bibliotheek/zoek/index.nl.html "Amsterdam: volop ruimte voor woningbouw. Populaire stad moet kunnen groeien", door Addie Schulte in Het Parool van zaterdag 13-12-2014. "Help, het gaat goed met Amsterdam", door Patrick Meershoek, Het Parool van 30-11-2015: https://blendle.com/i/het-parool/help-het-gaat-goed-met-amsterdam/bnl-par-20151130-5484749 In het verleden heb ik bij de foto's vaak verwezen naar Wikipedia. Dat was niet verstandig. Wikipedia wordt nl. gemaakt door anomieme mensen die zich ook nog bedienen van de meest achterlijke schuilnamen. Lees het verhaal "De oorlog op Wikipedia: bericht uit de loopgraven" in HUMO van 27-11-2012: http://www.etiennevermeersch.be/artikels/algemeen/de-oorlog-op-wikipedia-bericht-uit-de-loopgraven "Leve de Wikipediaan. Nu nog wat vrouwen en online omgangsvormen", door Margriet Oostveen, De Volkskrant van 30-11-2015: https://blendle.com/i/de-volkskrant/leve-de-wikipediaan/bnl-vkn-20151130-5480021 http://www.express.be/business/nl/technology/wikipedia-zet-eerste-robot-in/217342.htm https://blendle.com/i/de-groene-amsterdammer/strijd-achter-de-schermen/bnl-groeneamsterdammer-20151118-1_38_1 https://blendle.com/i/nrc-handelsblad/slapen-onder-een-krantje/bnl-nrc-20140429-1371356 https://blendle.com/i/ad/wiki-betrouwbaarder-door-grashoofd/bnl-adn-20140922-3547484 De New York Times verbiedt zijn redacteuren om te citeren uit Wikipedia: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1474870/2006/05/09/Iedereen-mag-bijdragen-aan-Wikipedia-de-encyclopedie-op-internet.dhtml Wikipedia is niet betrouwbaar en daarom zal ik alle verwijzingen naar Wikipedia in de loop van de tijd verwijderen. Terug naar de oorspronkelijke bronnen. "Hoe Wikipedia al 15 jaar vrij en open informatie verspreidt", in HP/De Tijd van 15-1-2016: http://www.hpdetijd.nl/2016-01-15/hoe-wikipedia-al-15-jaar-vrij-en-open-informatie-verspreidt/ "Dit zijn de meest controversiële artikelen op Wikipedia", in HP/De Tijd van 1-6-2013: http://www.hpdetijd.nl/2013-06-01/dit-zijn-de-meest-controversiele-artikelen-op-wikipedia/ "Op zijn Wikipedia-pagina is Kadhafi al overleden", in HP/De Tijd van 20-10-2011: http://www.hpdetijd.nl/2011-10-20/op-zijn-wikipedia-pagina-is-kadhafi-al-overleden-1/ Gelukkig is de Briannica weer terug en nog zoveel meer gespecialiseerde websites: http://www.britannica.com/

Hans R. van der Woud…'s conversations

De rails in de weg is van de paardentram van de Tramweg-Maatschappij Zuidlaren-Groningen.

De lijn is onder leiding van civiel-ingenieur Arend Plomp (1856-1935) aangelegd. De eerste directeur was Wijnandus Kutsch Lojenga (1853-1906). Na hem was Esso Johannes Wichers (1857-1951) de directeur, tevens bestuurslid van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren (1904), en later tramdirecteur in Alkmaar. Hij woonde aan de Stationsweg 11 in Zuidlaren. Het gebouw/etablisement "de Koppelpaarden" in De Millystraat 6 in Zuidlaren is in 1896 ontworpen door architect R.C. Kamminga uit Veendam. In het Nieuwsblad van het Noorden van 1-12-1896 werd de bouw van een Hotel met Stalling in Zuidlaren door de heer D. Post aanbesteed. De architect was J.C. Kamminga:http://www.panoramio.com/photo/122763954

De aanbestedingen van bouwactiviteiten van de Tramweg-Maatschappij in Groningen, Harendermolen en Zuidlaren vonden in Café R. Abels ("De Jachtwagen", "Het Wagentje") in Haren plaats; de bestekken en nadere inlichtingen waren te verkrijgen bij J.C. Hamminga in Midlaren. Het café met stalling, lag midden in het dorp aan de tramweg. De familie Abels woonde 70 jaar in dit pand. Op 19-1-1900 werd het Café H. Boelmans (voorheen Café Abels) te koop aangeboden (Nieuwsblad van het Noorden van 7-1-1900). Het werd toen Café "Horst". Hotel en Café "Horst" aan de Rijksstraatweg 131 is op 13-2-1940 afgebrand. Tot herbouw kwam het niet, ondanks plannen van de eigenaar en architect Jan Kuiler (1883-1952):

http://www.panoramio.com/photo/125311679

In 1963/64 werd op deze locatie een woonwinkelcomplex gerealiseerd onder architectuur van Hedde Barkhuis (1931-2007):

http://www.staatingroningen.nl/bedrijf/291/barkhuis-h

"Hotel Horst te Haren door brand verwoest. Centrale verwarmings-kachel gesprongen. Groote schade aan tegenoverliggende huizen", Nieuwsblad van het Noorden van 13-2-1940. "Hôtel Horst wordt herbouwd", Nieuwsblad van het Noorden van 19-2-1940. "Herbouwing van Hotel Horst. De rooilijn achteruit", Nieuwe provinciale Groninger courant van 20-02-1940. "Hotel Horst te Haren afgebrand. Niets kon gered worden", Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 13-2-1940. "Zoals het was....Het voormalige hotel Horst", Nieuwsblad van het Noorden van 18-9-1961 (foto). "Naam: De Horst. Twee aannemers koesteren plan voor een nieuw hotel in Haren. Plus vier winkels en acht flats", Nieuwsblad van het Noorden van 18-9-1961. "Nieuwbouw na kwart eeuw. Weemoedige herinnering aan Hotel Hordt in Haren", Nieuwsblad van het Noorden van 26-8-1964.

Op 28-6-1893 vond ik Café R. Abels in Haren, de aanbesteding plaats van de bouw van een directeurswoning in Zuidlaren, een woning met stalling en wagenhuis in Harendermolen en de bijbouw/verlenging van de remise in Groningen. Inlichtingen konden worden ingewonnen bij J.C. Hamminga in Midlaren, vermoedelijk Johannes Casper Hamminga.

Op 28-6-1893 vond ik Café R. Abels in Haren, de aanbesteding plaats van de bouw van een directeurswoning in Zuidlaren, een woning met stalling en wagenhuis in Harendermolen en de bijbouw/verlenging van de remise in Groningen. Bestekken en inlichtingen konden worden verkregen bij J.C. Hamminga in Midlaren, vermoedelijk Johannes Casper Hamminga (Nieuwsblad van het Noorden van 21-6-1893).

De eerste remise in Groningen stond tegenover de gevangenis aan de Hereweg en moest plaats maken voor de bouw van de kazerne. De Telegraaf van 28-4-1896 en het Nieuwsblad van het Noorden van 29-4-1896. De aanbesteding van de bouw van een nieuwe remise vond op 7-5-1895 plaats in Café R. Abels in Haren. Bestekken en inlichtingen konden worden verkregen bij J.C. Hamminga in Midlaren, vermoedelijk Johannes Casper Hamminga (Nieuwsblad van het Noorden van 5-5-1895).

http://www.oudzuidlaren.nl/html/bodypaardetram.html

In het Nieuwsblad van het Noorden van 1-12-1896 werd de bouw van een Hotel met Stalling in Zuidlaren door de heer D. Post aanbesteed. De architect was J.C. Kamminga in Veendam. Hij wordt ook vermeld in het Nieuwsblad van het Noorden van 21-4-1896, 29-4-1896, 3-5-1896, 8-5-1896, 1-12-1896, 15-12-1896 en 23-12-1896. Mogelijk is hij Reinder Christiaans Kamminga, timmerman, geb. Veendam 1-1-1820, ovl. Winschoten 15-12-1896. Ten tijde van zijn huwelijk op 17-5-1847 woonde hij aan de Zuidwending in Veendam:

http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%28architect+kamminga+veendam%29&page=2&coll=ddd&identifier=ddd%3A010883632%3Ampeg21%3Aa0054&resultsidentifier=ddd%3A010883632%3Ampeg21%3Aa0054

Zijn zoon Christiaan Reinders Kamminga, geb. Winschoten 5-8-1847, was buitenvaarder en scheepskapitein. Hij overleed in 1875 op zee:

http://www.zeemansleed.nl/?p=12352

Christiaan Reinders Kamminga had een zoon Reinder, geb. Wedde 29-8-1874.

"De eerste tramlijn in Drenthe", Algemeen Handelsblad van 12-8-1892.

Dienstregeling van de tram Groningen-Haren-Zuidlaren v.v. in het Nieuwsblad van het Noorden van 21-8-1892.

"Tramweg-Mij Zuidlaren-Groningen", Nieuwsblad van het Noorden van 2-5-1901.

In 1904 en 1914 gaf architect Scheffel les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door Waling Andringa (1860-1941), tevens onderwijzer aan de Openbare Lagere School:

http://www.panoramio.com/photo/124644693

http://www.panoramio.com/photo/112024335

Architect Scheffel woonde in 1897 en in 1916 aan de Kattenhage 2, en in 1928 in de Bankastraat 21 in Groningen. Volgens het Nieuwsblad van het Noorden van 29-7-1897 woedde er om 11.00 uur een schoorsteenbrand in zijn woonhuis. En in het Nieuwsblad van het Noorden van 19-4-1916 had hij een advertentie geplaatst om zijn vermiste "Schotsche Herdershond, Colly" terug te krijgen. H.C. Scheffel is de architect van:

Herenhuis met bovenwoning in de Nieuwe Boteringestraat (Kad F 528) voor P.L. Borgman; hij is onderwijzer Petrus Luitje Borgman, geb. Vlagtwedde 16-3-1853, ovl. Groningen 15-9-1915 (Nieuwsblad van het Noorden van 1-4-1892). Zijn huis werd gebouwd tussen het huis van F.M. van der Vaart (links) en het huis van J. Struik (rechts). Op 26-6-1903 vroeg P. Borgman vergunning voor het bouwen van een arkeneel aan het woonhuis op nr. 59. Omstreeks 1900 zat de Meubelfabriek en het Meubelmagazijn van Fokko Menno van der Vaart (1844-1918) aan de Nieuwe Boteringestraat 61 (links zat ijzersmid A.J. Kalt op nr. 63). Zie foto NL-GnGRA 1785 3070 bij de Beeldbank Groningen:http://www.beeldbankgroningen.nlWoonhuis aan de Moeskerweg (Kad A 1087) voor W. Pentinga (Nieuwsblad van het Noorden van 13-10-1895).

Verbouwing van bestaand pand tot winkelpand met vrije bovenwoning, pakhuis en zolder aan de Aweg U 400 (nr. 37, hoek Herman Colleniusstraat) in Groningen voor D. Leutscher te Vinkhuizen (Nieuwsblad van het Noorden van 3-12-1895).

"Smederij Hunzeboten" van de Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij aan de Noorderhaven 41, hoek Zoutstraat (1896):

http://www.panoramio.com/photo/124079129

Woonhuis in de Nieuwe Boteringestraat M 135 (Nieuwsblad van het Noorden van 25-7-1897). Dit is het pand van Engel Afman (1851-1919) op nr. 84. Op 14-7-1897 vroeg hij vergunning voor de verbouw en de bouw van een verdieping van het pand Nieuwe Boteringestraat (Kad E 642). Op 28-3-1891 had hij vergunning gevraagd voor het vernieuwen van het pand Nieuwe Boteringestraat M 135 (westzijde). Zijn huis grensde aan het huis van B.P. de Jonge, bewoond door de heer Hoekstra. Aan de andere kant van het huis was een mandelige gang en het huis van de weduwe H.S. Stol op nr. M 136. Op 21-5-1891 had B.P. de Jonge vergunning gevraagd voor de bouw van een boekbinderswerkplaats in de Nieuwe Boteringestraat M 135a:

http://www.panoramio.com/photo/124984875

http://www.panoramio.com/photo/124984905

Behuizing in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 54 voor H.J. Diephuis en P. Wessels (Nieuwsblad van het Noorden van 4-3-1900):

http://www.panoramio.com/photo/124985038

http://www.panoramio.com/photo/124985052

Winkel en bovenwoning in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 50 (tegenover de Borghuisschool) voor H. Diephuis en P. Wessels (Nieuwsblad van het Noorden van 27-6-1900):

http://www.panoramio.com/photo/124984967

http://www.panoramio.com/photo/124984985

Herbouw afgebrande boerderij van J. Bakker "aan den weg naar Onnen, nabij het dorp Haren" (Kad K 2825). Op 9-7-1899 sloeg bliksem op drie plaatsen in. De boerderij van Jan Bakker brandde volledig af, de watermolen in Onnen verloor een roede en de hond van J. Eisses werd dodelijk getroffen (Nieuwsblad van het Noorden van 11-7-1899 en 8-8-1899). Vermoedelijk is hij Jan Bakker Fzn (1861-1932). De bouw werd uitgevoerd door aannemer A. Wichertjes te Scharmer voor f 3200 (Nieuwsblad van het Noorden van 8-8-1899 en 15-8-1899).

Boerderij "gelegen aan den Hoofdweg in het dorp Haren" (Kad K 450) voor H. Hemmes, na afbraak van zijn oude boerderij op het perceel Kad K 455. Het werk is uitgevoerd door aannemer H. Schenkel te Zuidbroek voor f 6902 (Nieuwsblad van het Noorden van 24-4-1900, 4-5-1900 en 17-6-1900). Hij is Hemmo Hemmes (1858-1949); hij overleed in de Villa "Terborghshof" aan de Rijksstraatweg 215, hoek Emmalaan (in 1929 A172) in Haren, oud 91 jaar (zijn moeder heette Hillechien ter Borgh). Deze villa is in 1935/36 ontworpen door het Architectenbureau Nijhuis & Reker en is in 1937 gebouwd door aannemer R. van Duinen H.T.zn, na afbraak van een boerderij op die locatie (Nieuwsblad van het Noorden van 10-4-1936 en 26-5-1936). Op 30-11-1936 vond op het terrein van de voormalige behuizing van Ho. Hemmes, gelegen aan de Rijksstraatweg, hoek Emmalaan, de Verkoop plaats van de Afbraak (vloer- en zolderhout, dakhout, deuren etc), o.l.v. notaris Jhr. J.B. van Andringa de Kempenaer (Nieuwsblad van het Noorden van 25-11-1936).

http://www.staatingroningen.nl/bedrijf/100/nijhuis-reker

http://www.panoramio.com/photo/124983689

Pastorie aan de Kerkbrink 1, hoek De Millystraat in Zuidlaren (1907):

http://www.panoramio.com/photo/124625607

Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren (1909):

http://www.panoramio.com/photo/103826985

"Ameublement met annexe werken" (portalen, zitbanken, bevloering, gestoelten, podium, avondmaalstafel) voor de Nederlands Hervormde Kerk in Bedum (Nieuwsblad van het Noorden van 21-3-1911).

Sigarenfabriek "De Pionier" aan het Damsterdiep voor de Vereeniging "De Pionier", na afbraak van de bebouwing aan het Damsterdiep 9 (Nieuwsblad van het Noorden van 14-7-1911). Deze fabriek staat aan het damsterdiep 15. Zie foto NL-GnGRA 1785 3088 bij de Beeldbank Groningen:http://www.beeldbankgroningen.nlIn 1907-1909 is het pand op nr. 9 nog verbouwd door architect K.H. Holthuis (1852-1942) in opdracht van J.W. Huizinga:

http://www.staatingroningen.nl/bedrijf/409/holthuis-kh

Plan voor verbouwing en bouw van een kerkzaal voor het Diaconessenhuis aan de Preadiniussingel in Groningen (Nieuwsblad van het Noorden van 1-11-1913):

http://www.panoramio.com/photo/122700414

Onderhoud van kerkgebouwen en woningen van de Nederlands Hervormde Gemeente Groningen in 1915, 1917, 1919, 1925 en 1929 (Nieuwsblad van het Noorden van 28-12-1914, 13-4-1917, 18-2-1919, 12-3-1925 en 10-12-1928). Wooncomplex "Rustoord" aan de Korreweg (tussen het Borneoplein en de Ambonstraat) in Groningen, samen met architect G. Hoekzema Kzn (1875-1935), zoon van architect K. Hoekzema (1844-1911), voor de Diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente. Dit complex diende als vervanging voor het "Ubbena Gasthuis" in de Oude Kijk in 't Jatstraat (Nieuwsblad van het Noorden van 13-1-1923 en 14-5-1924, met twee foto's):

http://www.staatingroningen.nl/bedrijf/216/hoekzema-g-k

Woonhuis te Glimmen voor J. Brouwer te Groningen. Na de aanbesteding werd de gunning aangehouden (Nieuwsblad van het Noorden van

"Oude bewaarschool van Zuidllaren naar Openluchtmuseum in Arnhem", Nieuwsblad van het Noorden van 25-1-1950.

"Oud kleuterschooltje (1882) afgebroken", Nieuwsblad van het Noorden van 2-9-1961.

"De onderwijzer te Zuidlaren verlangt eenen hulponderwijzer van den Derden Rang des noods van den Vierden" (Groninger courant van 25-8-1848).

In 1851 ontstond door pensionering een vacature van Onderwijzer, Koster, Voorzanger en Organist in Zuidlaren (Drentsche courant van 4-4-1851).

Op 3-5-1851 werd E. Blaauw, onderwijzer te Gasselternijeveen, benoemd tot onderwijzer in Zuidlaren (Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad van 11-5-1851).

In 1857 werd W. Houwen benoemd tot ondermeester in Zuidlaren (Groninger courant van 24-4-1857).

In 1865 werd een hulponderwijzer gezocht voor de school in Zuidlaren (Provinciale Drentsche en Asser courant van 16-11-1865). Hij is Engbert Blaauw (1827-1866).

Door de benoeming van de heer A. Meijer tot hoofdonderwijzer in Oostwold ontstond in Zuidlaren een vacature voor een hoofdonderwijzer, tegen een jaarwedde was f 500 met een vrije woning en een tuin. De hoofdonderwijzer was tevens koster en organist (Provinciale Drentsche en Asser courant van 10-9-1868).

In 1870 werd de heer J. Kruisenga uit Noordlaren benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 25-12-1873).

In 1877 werd de heer Strating uit Kolham benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 17-8-1877).

"De onderwijzer te Zuidlaren verlangt eenen hulponderwijzer van den Derden Rang des noods van den Vierden" (Groninger courant van 25-8-1848).

In 1851 ontstond door pensionering een vacature van Onderwijzer, Koster, Voorzanger en Organist in Zuidlaren (Drentsche courant van 4-4-1851).

Op 3-5-1851 werd E. Blaauw, onderwijzer te Gasselternijeveen, benoemd tot onderwijzer in Zuidlaren (Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad van 11-5-1851).

In 1857 werd W. Houwen benoemd tot ondermeester in Zuidlaren (Groninger courant van 24-4-1857).

In 1865 werd een hulponderwijzer gezocht voor de school in Zuidlaren (Provinciale Drentsche en Asser courant van 16-11-1865). Hij is Engbert Blaauw (1827-1866).

Door de benoeming van de heer A. Meijer tot hoofdonderwijzer in Oostwold ontstond in Zuidlaren een vacature voor een hoofdonderwijzer, tegen een jaarwedde was f 500 met een vrije woning en een tuin. De hoofdonderwijzer was tevens koster en organist (Provinciale Drentsche en Asser courant van 10-9-1868).

In 1870 werd de heer J. Kruisenga uit Noordlaren benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 25-12-1873).

In 1877 werd de heer Strating uit Kolham benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 17-8-1877).

"De onderwijzer te Zuidlaren verlangt eenen hulponderwijzer van den Derden Rang des noods van den Vierden" (Groninger courant van 25-8-1848).

In 1851 ontstond door pensionering een vacature van Onderwijzer, Koster, Voorzanger en Organist in Zuidlaren (Drentsche courant van 4-4-1851).

Op 3-5-1851 werd E. Blaauw, onderwijzer te Gasselternijeveen, benoemd tot onderwijzer in Zuidlaren (Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad van 11-5-1851).

In 1857 werd W. Houwen benoemd tot ondermeester in Zuidlaren (Groninger courant van 24-4-1857).

In 1865 werd een hulponderwijzer gezocht voor de school in Zuidlaren (Provinciale Drentsche en Asser courant van 16-11-1865). Hij is Engbert Blaauw (1827-1866).

Door de benoeming van de heer A. Meijer tot hoofdonderwijzer in Oostwold ontstond in Zuidlaren een vacature voor een hoofdonderwijzer, tegen een jaarwedde was f 500 met een vrije woning en een tuin. De hoofdonderwijzer was tevens koster en organist (Provinciale Drentsche en Asser courant van 10-9-1868).

In 1870 werd de heer J. Kruisenga uit Noordlaren benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 25-12-1873).

In 1877 werd de heer Strating uit Kolham benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 17-8-1877).

"De onderwijzer te Zuidlaren verlangt eenen hulponderwijzer van den Derden Rang des noods van den Vierden" (Groninger courant van 25-8-1848).

In 1851 ontstond door pensionering een vacature van Onderwijzer, Koster, Voorzanger en Organist in Zuidlaren (Drentsche courant van 4-4-1851).

Op 3-5-1851 werd E. Blaauw, onderwijzer te Gasselternijeveen, benoemd tot onderwijzer in Zuidlaren (Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad van 11-5-1851).

In 1857 werd W. Houwen benoemd tot ondermeester in Zuidlaren (Groninger courant van 24-4-1857).

In 1865 werd een hulponderwijzer gezocht voor de school in Zuidlaren (Provinciale Drentsche en Asser courant van 16-11-1865). Hij is Engbert Blaauw (1827-1866).

Door de benoeming van de heer A. Meijer tot hoofdonderwijzer in Oostwold ontstond in Zuidlaren een vacature voor een hoofdonderwijzer, tegen een jaarwedde was f 500 met een vrije woning en een tuin. De hoofdonderwijzer was tevens koster en organist (Provinciale Drentsche en Asser courant van 10-9-1868).

In 1870 werd de heer J. Kruisenga uit Noordlaren benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 25-12-1873).

In 1877 werd de heer Strating uit Kolham benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 17-8-1877).

"De onderwijzer te Zuidlaren verlangt eenen hulponderwijzer van den Derden Rang des noods van den Vierden" (Groninger courant van 25-8-1848).

In 1851 ontstond door pensionering een vacature van Onderwijzer, Koster, Voorzanger en Organist in Zuidlaren (Drentsche courant van 4-4-1851).

Op 3-5-1851 werd E. Blaauw, onderwijzer te Gasselternijeveen, benoemd tot onderwijzer in Zuidlaren (Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad van 11-5-1851).

In 1857 werd W. Houwen benoemd tot ondermeester in Zuidlaren (Groninger courant van 24-4-1857).

In 1865 werd een hulponderwijzer gezocht voor de school in Zuidlaren (Provinciale Drentsche en Asser courant van 16-11-1865). Hij is Engbert Blaauw (1827-1866).

Door de benoeming van de heer A. Meijer tot hoofdonderwijzer in Oostwold ontstond in Zuidlaren een vacature voor een hoofdonderwijzer, tegen een jaarwedde was f 500 met een vrije woning en een tuin. De hoofdonderwijzer was tevens koster en organist (Provinciale Drentsche en Asser courant van 10-9-1868).

In 1870 werd de heer J. Kruisenga uit Noordlaren benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 25-12-1873).

In 1877 werd de heer Strating uit Kolham benoemd tot hulponderwijzer in Zuidlaren (Het nieuws van den dag van 17-8-1877).

In 1898 werd door het Departement Zuidlaren der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de Avond-Teekenschool opgericht. Het bestuur van de Avond-Teekenschool bestond in 1904 uit Jonkheer mr. Louis Albert Sigismond Jacques de Milly van Heiden Reinestein (1847-1929), voorzitter, Hindrik Vrind (1838-1932), secretatis, hoofdonderwijzer van de Openbare Lagere School, Herman Petrus Krull (1856-1915), penningmeester, officier Indisch Leger, burgemeester van Peize, Esso Johannes Wichers (1857-1951), directeur Tramweg-Maatschappij Zuidlaren-Groningen (paardentram) en Kars Bruins (1859-1929), machinist, smid en koopman. H.P. Krull werd in het bestuur vervangen door Marten van der Veen, hoofdonderwijzer verbonden aan de Openbare Lagere School (1905-1931), geb. Kollum 14-6-1866, ovl. Haren 1-5-1952 (zijn vrouw Metina Heerema was onderwijzeres). Esso Johannes Wichers, geb. Groningen 21-10-1857, ovl. Alkmaar 12-1-1951 en echtgenote Corneliske Zijlstra, geb. Tjerkwerd (Wonseradeel) 5-6-1865, ovl. Alkmaar 3-2-1938, woonden op de adressen A 230, A 222d (in 1896) en A 454 in Zuidlaren. In 1920 kocht hij het huis A 454 in Zuidlaren (Kad. G 1775); op 28-7- 1937 vertrokken zij naar Alkmaar (Kennemerstraatweg 41) en verkochten zij dit huis aan kapper Wicher Poelstra, geb. Groningen 15-5-1916, ovl. Zuidlaren (Julianalaan 12) 26-6-1992. Kapper Poelstra was gevestigd aan de Stationsweg 11 tegenover het postkantoor. Bronnen: Gezinskaarten Zuidlaren en Alkmaar, “Familie Wichers” door Henk Werk 2012 (http://home.hccnet.nl/h.werk/Wichers.htm). In 1904 volgden 27 leerlingen de lessen, die voor de volgende beroepen hadden gekozen: timmerman (17), rijtuigmaker (1), smid (3), horlogemaker (1), schilder (3) en machinist (1); een leerling had nog geen keuze gemaakt. De leeftijdsopbouw was: 13 jaar (6), 14-16 jaar (10), 16-18 jaar (8) en 18 jaar en ouder (3). In 1914 volgden 14 leerlingen de lessen, die voor de volgende beroepen hadden gekozen: timmerman (5), smid (3), koperslager (1) en verver (5). In 1904 en 1914 gaf architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door W. Andringa, tevens onderwijzer aan de openbare lagere school. Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823. W. Andringa woonde naast de in 1882 gebouwde Fröbelschool en de Openbare Lagere School, die in 1890 was uitgebreid onder architectuur van Luinge. Er werd lesgegeven in rechtlijnig, bouwkundig, vakteekenen en handteekenen. H.C. Scheffel is de architect van de Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren (www.panoramio.com/photo/103826985). W. Andringa is Waling Andringa, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, zoon van Pieter Walings Andringa en Hijke Sikkes Sikkema, trouwt Zuidlaren 7-2-1885 Berendina van Bon, geb. Muntendam 8-4-1857, dochter van Pieter van Bon, scheepstimmerknecht, timmerman, en Jantje Post. In 1923 was Pieter Mekkes (gemeente-architect van Zuidlaren) Secretaris van het Bestuur van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. Er werd toen gezocht naar een Leeraar voor Handtekeenen en Meetkunde (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884616:mpeg21:a0058). Vermoedelijk heeft Pieter Mekkes zelf ook les gehad op de Avond-Teekenschool. In 1938 was Folgert Gerhard Zwaving, geb. Winschoten 4-10-1896, ovl. Zuidlaren (Emmalaan 14) 6-8-1984, hoofd van de Openbare ULO school , tevens directeur van de Avondvaktekenschool in Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 1-11-1938:http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676442:mpeg21:a0122).Pieter Mekkes was tevens secretaris van de Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeling Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1930). Een van de leerlingen op de Teekenschool was aannemer Herman Pepping (1914-1995) uit Zuidlaarderveen, van aannemersbedrijf Pepping en Meertens (zijn zwager). Vermoedelijk was Abel Dikkers (1910-1986) ook een leerling (zie Annerweg 5 en 7-9). Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823 en Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918, door J.A.A. Bervoets, Nationaal Archief, Den Haag 1986. Nummer archiefinventaris: 2.04.12. (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.04.12.ead.pdf ). Zie voor een overzicht van het werk van Pieter Mekkes: www.panoramio.com/photo/105711984, www.panoramio.com/photo/106693860, www.panoramio.com/photo/101671604, www.panoramio.com/photo/105712517 en het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21 nummer 2, juni 2014.

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Hans R. van der Woud…'s groups