edward.t
photos
on Google Maps
views
« Previous12345678...139140Next »

edward.t's conversations

pinjas,

Jewish cemetery in Odelsk DOES NOT EXIST !!!

In the 50s of the twentieth century there were several graves.

Now, THERE IS NOTHING there !!!

After World War II, the Soviets destroyed everything in the cemetery.

See the approximate outline of the Jewish cemetery in Odelsk.

Give me your e-mail address.

Regards, Edward

P.S.

Since 1957 I live in Poland.

Rychcice ciążyły do Polski bo linia miała przebiegać pomiędzy Drohobyczem a Stryjem .Pozdrawiam Kazimierz

Prawdziwy fenomen bo Żydzi głównie zajmowali się handlem a w Drohobyczu mieli nawet rafierię , kancelarie adwokackie , rejenckie i innne

Zawsze mnie interesowało skąd się wzieli osadnicy żydowscy na tych terenach. W dzieciństwie wiele słyszałem opowieści o żydach z Kolonii Izaaka i sąsiedniej Palestyny.

Nikt nawet z obecnie żyjących nie wiedział jak to się zaczęło i dlaczego oni tu mieszkali?

Moja ciekawość została zaspokojona.

Ciekawskich zapraszam do pobliskiej Kolonii Izaaka koło Odelska. Ciekawostką jest to że Synagoga oraz cmentarz żydowski był w Odelsku.

Położenie oraz lokalizację synagogi i cmentarza żydowskigo znajdziesz po wpisaniu Odelsk > szukaj na mapie WikiMapia .

Pozdrawiam wszystkich tropicieli przeszłości i Ciebie Jerzy, niestrudzonego wędrowcę po "dzikim wschodzie".

Żydzi byli przesiedlani z terenów Rosji carskiej na zachodnie obrzeża imperium rosyjskiego w latach 1791-1864, na podstawie specjalnego ukazu Katarzyny Wielkiej.

Osadnicy żydowscy wąski pas ziemi na zachód od Odelska Kolonia Izaaka otrzymali w 1849r. od samorządu guberni grodzieńskiej.

Przed II wojną św. w kolonii mieskało 26 rodzin żydowskich oraz 6 rodzin w pobliskiej Palestynie tylko nielicznym udało się przeżyć niemieckie obozy zagłady.

Po II wojnie światowej wytyczona została granica polsko-sowiecka. Kolonia Izaaka znalazła się w 900 metrowym pasie granicznym (полоса). Czego nie spalili hitlerowcy dokończyli sowieci. Rozgrabili oni i zniszczyli wszystkie zabudowania osadników żydowskich. Pozostały tylko resztki zarysów fundamentów zabudowań oraz drzewa w sadach.

Położenie Odelska powyżej linii: Białystok - Baranowicze.

Odelsk został utracony na rzecz CCCP. W 1944 r. wytyczono tymczasową nową granicę polsko-sowiecką. Mieszkańcy Odelska podejmowali starania o włączenie Odelska do Polski, gdzie pozostawała większa część ich parafii i większość ich ziem uprawnych.

Korekta granicy wschodniej w 1948 roku nie objęła ODELSKA.

Linia Curzona przebiegła około 2 km na wschód od Odelska.

Czytaj komunikat Nr 107 i następne.

Friends

  • loading Loading…

 

edward.t's groups